Artur Łoboda: Piąte wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji


0.zdrojewski_bartanaMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski

Piąte wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji. 

Panie „Ministrze”
Ustawa Prawo Prasowe, oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznych obliguje Pana do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na temat podejmowanych przez Pana decyzji.

22 lutego 2013 roku – na podstawie Ustawy Prawo Prasowe i Ustawie o dostępie do informacji publicznej –  wniosłem o uzasadnienie wysłania Yael Bartana jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji.
Antypolska prowokacja Yael Bartana i środowiska tak zwanej „Krytyki Politycznej” – została sfinansowana z środków publicznych – kiedy cały czas odmawia Pan wsparcia dla polskiej kultury.
Można być na tyle naiwnym by uwierzyć – że to antypolskie wydarzenie – finansowane przez Pana z pieniędzy publicznych – było jedna z setek Pana „pomyłek”.
Ale po takim wydarzeniu – człowiek honoru podałby się do dymisji.
Pan natomiast –  w dalszym ciągu stosuje przestępcze, – bo łamiące wszystkie normy obowiązującego Prawa – Regulaminy Programów Ministra, które służą tylko i wyłącznie wprowadzaniu patologii w przestrzeń publiczną, a przy okazji korupcji i nepotyzmowi – czyli podstawowym aksjomatom rządu Donalda Tuska  i bandy degeneratów – nazywanej Platformą Obywatelską.

Skoro nie zmienia Pan swojego przestępczego postępowania – to ja będę wzywał nieustannie o ujawnienie jego kulis.

Po raz kolejny przypominam Panu, że  odmowa udzielenia odpowiedzi na informację publiczną – jest przestępstwem z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Była wiceminister Kultury – Aleksandra Jakubowska – została skazana sądownie za jeden przecinek w tekście ustawy.
Dzięki temu, że chroni Pana aparat bezprawia rządów  Donalda Tuska – czuje
się Pan bezkarny i wprowadza do świata kultury – tysiące razy większą patologię – niż to miało miejsce pod innymi Ministrami.

Nie będę w każdym, wezwaniu przywoływał ogromu patologii – jaki wprowadził Pan do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przywykł Pan do kłamstw i matactw – czego dowodem są ostatnie wybory regionalne
Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku.
Oszustwa wyborcze i korupcja – jaka ma miejsce w Platformie wyborczej – jest od lat normą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zbigniew Rybczyński, który ostatnio odważył się powiedzieć prawdę o
malwersacjach w w podległych Panu instytucjach – zna tylko wierzchołek góry lodowej.
Ja zebrałem dokumentację na dużo większą skalę i gdyby w Polsce obowiązywało
Prawo – to nie wyszedłby Pan z więzienia do końca swojego życia!
Zresztą wszystko przed nami.

Swego czasu trafiłem na Pana odpowiedź – na na interpelację poselską Adama
Kwiatkowskiego nr 6773 „w sprawie zniesławiającego Polaków filmu izraelskiej reżyserki pt. ˝Zamach˝,
który reprezentował Polskę na 54. Biennale Sztuki w Wenecji”

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6F0660DB

Pana odpowiedź dowodzi, że nie ma hamulców, które byłyby w stanie powstrzymać przed oszustwem.
Po raz kolejny skłamał Pan, że prowokację  tą wyłoniono w „publicznym konkursie ogłaszanym rokrocznie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie obowiązującej od lat procedury”.
Wzywam do podania informacji: gdzie i w jakim trybie został ogłoszony ten
konkurs?.
Wzywam do podania składu osobowego grupy, która tą awanturę wybrała do „promocji polskiej kultury”. 

Tylko pod Pana rządami ukrywa się nazwiska osób podejmujących decyzje w sprawie kultury!!!
W normalnym świecie funkcjonuje jawność i przejrzystość.
Ale nie w przestępczym Państwie Platformy Obywatelskiej.

Kolejny rok wprowadził Pan przestępcze Regulaminy Konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wedle słów Pana podwładnej – wypowiedzianych w Pana imieniu: to są tylko „gry losowe„.
A więc merytoryczna treść projektów nie ma znaczenia.
Pod rządami Bogdana Zdrojewskiego – nie jest ważne kto i jakie składa projekty.
Ważne kto te głosy liczy!
Dokładnie tak samo – jak miało miejsce w wyborach regionalnych Platformy Obywatelskiej.

Ale takie działania dotyczą rozdziału setek milionów złotych i spora część tej
kwoty trafia do politycznej klienteli Platformy Obywatelskiej.

Ponieważ nie zamierza Pan zaniechać przestępczego działania to ponawiam swoje
wezwanie o merytoryczne uzasadnienie podjętej decyzji w sprawie 54 Biennale Sztuki w Wenecji.

1. Gdzie i kiedy ogłosił Pan konkurs na reprezentację polskiej kultury na 54 Biennale w Wenecji?
2. Jaki był skład osobowy rzekomego „jury”, które wybrało Yael Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji
3. Co ma wspólnego syjonistyczna prowokacja z kulturą i sztuką?
4. Dlaczego plując w twarz wszystkim polskim artystom – na reprezentantkę polskiej kultury – zaakceptował Pan kobietę, która nie posiada żadnych kwalifikacji w dziedzinie kultury i sztuki?
5. Dlaczego od lat wykorzystuje Pan Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do politycznego awanturnictwa?
6. Dlaczego z pełną premedytacją niszczy Pan kulturę polską i wprowadza do muzeów, oraz galerii – wszelkie przejawy prymitywnych patologii. 

Dla porządku przytaczam wcześniejsze wezwania do podania informacji
publicznej.

Pierwsze zapytanie: http://zaprasza.net/a.php?article_id=3212
Drugie zapytanie: http://zaprasza.net/a.php?article_id=32176
Trzecie zapytanie: http://zaprasza.net/a.php?article_id=32206
Czwarte zapytanie: http://zaprasza.net/a.php?article_id=32250

Do wiadomości tak zwanego Premiera RP – Donalda Tuska
Do wiadomości pracowników MKiDN, oraz podległych jednostek.
Do wiadomości Narodu Polskiego. 

Artysta i teoretyk kultury
Artur Łoboda
Fundacja Promocji Kultury
www.fundacja.zaprasza.eu

Foto: Zdrojewski i Yael Bartana. Podpis pod zdjęciem „„To dowód na to, że w polskiej kulturze nastąpił czas otwarcia i poszerzonej współpracy” – mówił minister kultury Bogdan Zdrojewski wręczając Yael Bartanie nominację na reprezentowanie Polski podczas 54. Międzynarodowego Biennale Sztuki w Wenecji. Minister spotkał się też z kuratorami wystawy – Galit Eilat i Sebastianem Cichockim.”
Dziś Zdrojewski udaje, że nie miał z tym nic wspólnego!

31 październik 2013

Artur Łoboda

Źródło:  http://zaprasza.net/a.php?article_id=32337

POLISH CLUB ONLINE, 2013.11.04

 

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek