Nad ranem CBA zatrzymało 18 osób


CBA w akcji. Fot. Inter
CBA w akcji. Fot. Inter

Jak informuje rzecznik CBA, Jacek Dobrzyński, dziś nad ranem agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie kraju osiemnaście osób i dokonali czterdziestu sześciu przeszukań.

Wśród zatrzymanych znaleźli się między innymi wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz pracownik Centrum Informatyki Statystycznej.

Aktualnie są prowadzone czynności związane ze śledztwem dotyczącym zamówień na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych realizowanych przez Centrum Projektów Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od rana zatrzymano osiemnaście osób, wśród których, poza wymienionymi wcześniej, jest piętnastu przedstawicieli firm informatycznych.

Do tej pory w sprawie było podejrzanych siedemnaście osób, w tym były dyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, były zastępca dyrektora i była kierowniczka działu promocji CPI, naczelnik Wydziału Projektowania Systemów Informatycznych w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji oraz dyrektorzy ds. sprzedaży dużych firm informatycznych.

W trakcie śledztwa ujawniono dowody, które wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa związanym z przeprowadzeniem zamówień publicznych także w innych instytucjach państwowych, takich jak MSZ i GUS.

PM

Źródło: cba.gov.pl

Za: http://narodowcy.net/polska/8357-18-osob-zatrzymanych-przez-cba , 18 listopada 2013.

POLISH CLUB ONLINE, 2013.11.18

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek