Artur Łoboda: Żydofobia


0.yael_bartana_zamachSłowo fobia wywodzi się z Greki i oznacza strach, bądź lęk.
W medycynie jest to zaburzenie nerwicowe, którego objawem jest uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami.

Od wielu lat obserwuję zjawisko, któremu nadałem nazwę „żydofobii”.
Wynika ona ze skutków działalności osób żydowskiego pochodzenia i bezsilności ludzkiej – wobec takich zjawisk.

W 1999 roku – w bardzo delikatnej formie – po raz pierwszy poinformowałem Społeczeństwo Polskie – za pośrednictwem Internetu, że żydowscy bankierzy i gangsterzy nazywani „finansistami” – doprowadzą do wielkiego światowego kryzysu.
W 2003 roku przestrzegłem Społeczeństwo Amerykańskie, że czeka je ten sam los co Polskę, którą dwukrotnie zrujnowali żydowscy oszuści.
Najpierw w latach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a potem po 1989 roku.

Dzisiaj doskonale widzimy – jak lobby żydowskie niszczy Stany Zjednoczone – niczym AIDS.
Opanowali cały system odpornościowy Państwa – poprzez pełną kontrolę nad systemem sądowniczym i krok po kroku rozkładają ten Kraj.
W Polsce mamy do czynienia z identyczną sytuacją, ale z zasadnicza różnicą.
U nas Żydzi występują pod zmienionymi nazwiskami – często bezprawnie przejętymi od patriotycznych rodzin.
I ten fakt powoduje, że niektórzy Polacy doszukują się żydowskiej inspiracji wszędzie.
W ten sposób powstały internetowe „Listy Żydów” – ujawniające pochodzenie polskojęzycznych polityków i ludzi decydujących o współczesnej Polsce.
Dwóch moich znajomych – Polaków o żydowskim pochodzeniu potwierdziło, że na tych listach jest sporo prawdziwych danych. (1)

Na pewien ważny fakt chciałbym Państwu zwrócić teraz uwagę.
Jeżeli w moich „felietonach” znajdziecie interesujące informacje, których nie poda nikt inny – to wynika z różnorodności wykształcenia i kontaktów na pograniczu wielu kultur.
Różnorodność kulturowa jest twórcza i z niej wynika rozwój cywilizacyjny. (2)
Podobnie jest w wypadku Żydów, którzy mają pewne predyspozycje do twórczego działania.
Historia XX wieku dowiodła, że najwyższych szczytów kulturowych sięgnęli ci Żydzi, którzy bardzo daleko się zasymilowali.
I jednoznacznie stwierdzę, że nie wyobrażam siebie, ani kultury współczesnej Polski, ani światowej – bez twórczości artystów pochodzenia żydowskiego.
Podam tylko jeden przykład – piosenkę „Czerwone maki na Monte Casino”.

Człowiek normalny trzyma się standardów kultury.
A do standardów kultury należy nadanie odpowiedniej rangi zjawiskom – z jakimi mamy do czynienia.
W związku z tym za niedopuszczalne uważam stawianie na jednej „liście Żydów” – zbrodniarzy – żydowskiego pochodzenia i zasłużonych dla polskiej kultury artystów.
Na ogół wiąże się to z pomówieniami – nie mającymi żadnego potwierdzenia.

I takie zjawisko określam mianem „żydofobii”.
Ludzie przestają logicznie myśleć i ze strachu wszędzie dopatrują się żydowskiej inspiracji.
Doświadczyłem tego tego w przeszłości gdy – wierny zasadom prawdy przestrzegałem przed żydofobią.
Frustraci od razu zaliczyli mnie do grona zakamuflowanych Żydów.

Ostatnimi czasy zrecenzowałem piosenkę Donatana „My Słowianie” – zwracając uwagę na źródła kulturowe tego pastiszu.

Jeden ze starych moich czytelników skomentował utwór słowami:
„w połowie klipu nasze Słowianki tańczą do całkiem ładnej żydowskiej melodii… czyżby one wallenrodówny były?”

Na wstępie zauważę, że nie ma tam żadnej „żydowskiej melodii”, a twórczość klezmerów była w przeszłości kompilacją utworów ludowych Europy Środkowej i Wschodniej.
Z tego właśnie względu wysoko cenię tradycję klezmerską – jako przedłużenie kultury Słowian.
Ale mieliśmy tu do czynienia z typowym zjawiskiem żydofobii, a więc doszukiwania się wszędzie – Żydów.

A gdyby nawet tak było – gdyby rzeczywiście jakiś autor sięgnął do źródeł – abstrakcyjnej dla mnie „kultury żydowskiej” to co?
Co w tym złego?!!!
Piętnować powinniśmy żydokomunistyczny bandytyzm – do którego odwołuje się współczesny Rząd Donalda Tuska, ale nie zapożyczenia jakichkolwiek zjawisk kultury.
Idąc tą drogą – frustraci stają się łatwym celem krytyki – gdy w innych miejscach występują przeciwko rzeczywistym patologiom w antykulturalnej polityce Bogdana Zdrojewskiego.

Współczesna Polska przypomina pod pewnym względem średniowieczną Europę, w której szalały epidemie cholery.
Każdy – kto przemieszczał się pomiędzy miastami, stawał się potencjalnym nośnikiem epidemii.
I tak było w wypadku Żydów gnanych wtedy po Europie.

Dzisiaj jednak dysponujemy doskonałymi narzędziami komunikacji i bez problemu możemy zdefiniować, oraz zlokalizować wszelkie źródła patologii.
Z własnego doświadczenia podam, że ilekroć trafiałem na ludzi nienawistnych wobec polskiej kultury, fałszujących historię i obrażających Naród Polski to prędzej-czy później dowiadywałem się o ich żydowskim pochodzeniu.
Dlatego z dużym prawdopodobieństwem mogę podać pochodzenie ludzi, którzy z pełną premedytacją niszczą dziś Narodową Kulturę. (3)
By odróżnić ich od reszty populacji żydowskiej – używam określenia „żydohołota”. 
Jest to najlepsze wyjście – by unikać uogólnień i ryzyka postawienia przed sądem.
Gdyby Krzystof Jasiewicz powiedział:
„Żydohołotę zaślepia nienawiść i chęć odwetu”, więc „szkoda czasu na dialog z żydohołotą, bo do niczego nie prowadzi”.
http://zaprasza.net/a.php?article_id=32253
wtedy nikt by się nie odważył oskarżyć go o antysemityzm, albowiem musiałby podjąć się analizy określenia żydohołota.

Kultura polska nie jest jakimś abstrakcyjnym bytem o mitycznych źródłach.
Podobnie jak wszystkie cywilizacje rozwijaliśmy się przez przyswojenie wybranych elementów sąsiednich kultur.
Cechą – nas wyróżniającą jest rozsądek i tolerancja.
To podstawowe przyczyny – dla których warto walczyć o Polskę i dumnie nazywać się Polakiem.
Dlatego twierdzę, że żydofobia jest zaprzeczeniem Narodowej Kultury.
Zawsze precyzyjnie wskazujcie środowiska, które opisujecie i nie czyńcie niepotrzebnych uogólnień.

Ja natomiast twardo będę się trzymał własnej strategii promowania twórczości wybitnych autorów żydowskiego pochodzenia.
Dzięki temu – wyizolowana zostanie działalność degeneratów żydowskiego pochodzenia i zostaną zdezaktywowani.

Naukowcy twierdzą, że fobie są całkowicie uleczalne w procesie psychoterapeutycznym.
Mam nadzieję, że moje teksty, przyjmą formę lekarstwa.

(1) Na internetowych „listach Żydów” znajduje się też sporo osób nie mających żadnych związków z Żydami, oraz sporo pomówień.
(2) Największe cywilizacje świata powstały przez homogenizację wielu kultur – przy sprzyjających warunkach ekonomicznych.
(3) Przeciwko antypolskim patologiom w polityce Bogdana Zdrojewskiego występują również Polacy – żydowskiego pochodzenia.

Foto: kadr z antypolskiego filmu Yael Bartana „Zamach”. Powstał dzięki decyzjom żydohołoty.

Artur Łoboda
Fundacja Promocji Kultury
www.fundacja.zaprasza.eu

25 listopad 2013

Przeczytaj więcej tekstów Artura Łobody  >    >    >    TUTAJ 

POLISH CLUB ONLINE, 2013.11.15

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek