Robert Winnicki: Albo suwerenność, albo Traktat Lizboński


Wczoraj i jutro

Komentarze Roberta Winnickiego

strona-robert-winnickiJarosław Kaczyński ogłasza właśnie kolejną edycję swojej manifestacji, która została zainicjowana trzy lata temu jako paniczna reakcja establishmentowej prawicy na sukces narodowego Marszu Niepodległości. Jej hasła to: „wolność, suwerenność, sprawiedliwość”. Nikt nikomu manifestować i głosić patriotyczne hasła oczywiście nie zabrania i jeśli PiS chce robić swój pochód, to niech sobie robi. Ruch Narodowy organizuje w sobotę 14 grudnia, jak co roku centralną manifestację Idzie Antykomuna w Łodzi, mającą o wiele dłuższą tradycję niż marsze PiS-u w Warszawie.

Ale warto pamiętać, że 13 grudnia to nie tylko rocznica Stanu Wojennego. Nasze pokolenie zapamięta 13 grudnia 2007 r. przede wszystkim jako największy akt zdrady w najnowszej historii Polski. Jest to bowiem data podpisania Traktatu Lizbońskiego, który w sposób nie pozostawiający złudzeń pozbawił Polskę niepodległości.Traktat jest w swej istocie eurokonstytucją, odrzuconą wcześniej w referendach narodowych we Francji i Holandii. Jest narzuconym narodom Europy aktem prawnym pozbawiającym je suwerenności i możliwości kształtowania polityki gospodarczej, wewnętrznej oraz międzynarodowej zgodnie ze swoimi interesami. Z polskiej strony w tym akcie hańby, zarówno podczas głosowań, jak i podczas składania podpisu pod Traktatem, aktywną rolę odegrał PiS z braćmi Kaczyńskimi na czele.

Lizbona zjednoczyła wszystkie okrągłostołowe siły polityczne, niezależnie od tego czy prezentują one twarz kosmpolityczną czy „patriotyczną”. Tej zdrady zapomnieć nie wolno. Dlatego najważniejszym akcentem tegorocznych obchodów 13 grudnia, oprócz pamięci o ofiarach i żądaniach rozliczenia PRL-u będzie: precz z eurokomuną!

 Robert Winnicki
5 grudnia 2013

Za: http://robertwinnicki.blog.pl/2013/12/05/albo-suwerennosc-albo-traktat-lizbonski/

Przeczytaj również:

POLISH CLUB ONLINE, 2013.12.06

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek