Ks. prof. Paweł Bortkiewicz – wykład o zgubnych skutkach ideologii gender, którego wygłoszenie lewacy próbowali uniemożliwić (video).


Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr Fot. YT
Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr.  Fot. YT

Wykład „Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny?”  ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza, TChr trzeba zobaczyć. Początek jest zarówno emocjonujący z powodu próby zerwania wykładu przez agresywne zachowanie jak i bulwersujący zachowaniem się „nowej generacji” studentów(!?). 

Organizatorzy sprawnie zaprowadzili porządek i interesujący wykład mógł być kontynuowany.

wg/PCO

*     *     *

Oświadczenie Korporacji Lechia dot. próby przerwania wykładu ks. prof. dr-a hab. Pawła Bortkiewicza, TChr

Korporacja Lechia jako organizator wykładu naukowego ks. prof. dr-a hab. Pawła Bortkiewicza TChr, wyraża satysfakcję, że pomimo wywieranej najpierw przeciwko niemu presji ze strony zwolenników tzw. gender studies, a następnie podjętej przez część z nich próby jego przerwania, wykład krytyczny wobec pseudonauki dot. gender doszedł jednak w całości do skutku. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec tego rodzaju prób przerwania wykładu oraz rażącego naruszania standardów debaty akademickiej przez część tego środowiska, co można zaobserwować na nagraniach. Pomysłodawców i sygnatariuszy petycji – sprzeciwu wobec wykładu, wzywamy w przyszłości do głębszej refleksji i większej odpowiedzialności w ferowaniu tego rodzaju sformułowań i osądów. Do zakłócenia wykładu ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr doszło jeszcze zanim zdążył on wygłosić jakiekolwiek tezy. Jednocześnie dziękujemy władzom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za twarde stanie na straży wolności debaty oraz akademickiego etosu. Jesteśmy wdzięczni pracownikom naukowym przybyłym z różnych uczelni i wszystkim uczestnikom wykładu za merytoryczny udział w dyskusji po wykładzie.
W imieniu Korporacji Lechia
Adam Wize
Prezes

* * *

Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny? — ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr

Cz.1.

Cz.2.

Cz.3.

Cz.4.


Cz.5.

Cz.6.

Dyrektor Centrum Etyki UAM
organizator: Korporacja Lechia
miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
www.lechia.org
[email protected]
5 grudnia 2013

Źródło:  korporacjalech 5.12.2013

POLISH CLUB ONLINE, 2013.12.07

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek