Europejski Monitor Ekonomiczny po 5-ciu latach


rys1duztNiezależność myśli naukowej jest kamieniem węgielnym rozwoju ekonomii. Jej brak jest główną przyczyną stagnacji i wreszcie upadku polskiej myśli ekonomicznej po II. Wojnie Światowej. Do tego dochodzi kilka innych przyczyn.

Kolejną przyczyną stagnacji i upadku polskiej ekonomii jest włączenie Polski w orbitę wpływów ideologicznych neoliberalizmu, którego „twardym jądrem” jest właśnie ekonomia (neoklasyczna). Kryzys światowy nie pozostawił cienia wątpliwości, że neoliberalizm służył przede wszystkim neokolonizacji Polski (i wielu innych krajów).

Fakultety ekonomii na polskich uniwersytetach zaroiły się od zwolenników neoliberalizmu. Polska ekonomia przestała ostatecznie istnieć, mimo imponującej historii polskiej myśli ekonomicznej. Było to dopełnienie regresu tej myśli wywołanego świadomie (cynicznie, brutalnie) przez hołdujących marksistowskiej ekonomii politycznej ideologów i polityków.

Po roku 1989 zlikwidowano w Polsce najważniejsze ośrodki badań ekonomicznych (jak np. Centrum Studiów Strategicznych), oślepiając w ten sposób nie tylko społeczeństwo, ale również… rządzących. Zlikwidowano finansowanie niezależnych badań ekonomicznych.

Jedną z najważniejszych przyczyn obecnego upadku polskiej myśli ekonomicznej jest lekceważenie zagadnień ekonomicznych, które także nie jest przypadkowe; pozwala ono bowiem na pacyfikowanie sprzeciwu wobec niszczenia gospodarki narodowej i prezentowanie – nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi – rzekomych sukcesów ekonomicznych rządów zainstalowanych w Polsce po 1989 roku.

Lekceważenie to cechuje nie tylko ludzi władzy, zwłaszcza polityków i media. Jest ono również składnikiem – niestety – formacji patriotycznej, a także katolickiej w Polsce. Przez te formacje przebija absurdalna w istocie rzeczy niechęć do ekonomii, a ostatecznie – niechęć do zrozumienia współczesnej, niezwykle złożonej w świecie, Europie i Polsce sytuacji społeczno-gospodarczej.

Wskutek tego uformowała się krajowa platforma oszustów ekonomicznych: teoretyków i praktyków znajdujących się nie tylko po stronie rządu (lub szerzej – systemu politycznego).

Takie mamy spojrzenie na problemy ekonomii w Polsce, która się zatraciła we wrzawie politycznej i propagandowej.

Nie jest to jednak spojrzenie pesymistyczne, lecz jedynie krytyczne; krytyczne nie dla krytyki, lecz dla przezwyciężania błędnych, tendencyjnych i szkodliwych interpretacji.

Europejski Monitor Ekonomiczny jest niezależny, nie jest finansowany przez żadne zewnętrzne źródła finansowe. Innymi słowy, jest miejscem podejmowania ważnych zagadnień społeczno-ekonomicznych i prowadzenia analiz ekonomicznych, nie ulegania wpływom politycznym, propagandowym etc. Sytuacją, w której się znajdujemy, bynajmniej nie jesteśmy zachwyceni. Czytelników możemy jednak zapewnić, że dzięki temu lepiej potrafimy zrozumieć, co oznacza, że nauka – w tym ekonomia – winna służyć społeczeństwu.

EEM

Źródło: http://www.monitorekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a326/Europejski_Monitor_Ekonomiczny_po_5-ciu_latach.html , 2013-12-15

POLISH CLUB ONLINE, 2013.12.17

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek