Dr hab. Krzysztof Szczerski: Dwumiesięcznik ARCANA nr 114 – wprowadzenie


arcana-114-okladkaJako polscy konserwatyści doświadczamy dziś naporu co najmniej dwóch różnych imperializmów: geopolitycznego ze Wschodu i kulturowo-nihilistycznego z zachodu – wprowadza nas do 114. numeru pisma dr hab. Krzysztof Szczerski.

Trzeba zrobić tak, żeby Polacy zachowywali się we właściwy sposób, rzucił dziennikarzom rosyjski ambasador po wypadkach listopadowych w Warszawie. Słowa te trzeba dobrze zapamiętać. I wyciągnąć z nich wnioski. Powraca doskonale znana nam narracja, za pomocą której Rosja od XVIII wieku uzasadnia swoją „obecność” w Polsce. Znowu okazuje się, że jesteśmy narodem niebezpiecznych anarchistów, którzy niesieni irracjonalnymi uprzedzeniami gotowi są szturmować placówki dyplomatyczne obcych państw.

W najnowszym numerze „ARCANÓW”, który oddajemy do Państwa rąk, publikujemy teksty źródłowe odsłaniające istotę mocarstwowej polityki Rosji względem naszej Ojczyzny. na odnalezioną przez Kazimierza Ujazdowskiego w Paryżu broszurę Duch imperatorowej (wydaną przez żołnierzy II Korpusu w 1944 r.)

składają się dwa teksty – jeden z nich autorstwa Adolfa Bocheńskiego, które poświęcone są kolejno analizie polityki Katarzyny II oraz Józefa Stalina wobec Polski. Złowroga aktualność spostrzeżeń w nich zawartych nie może jednak nas przerazić. Powinna raczej skłonić nas do podjęcia fundamentalnej refleksji nad odpowiednimi środkami obrony własnej racji stanu. Podstawowym warunkiem jest jednak niedopuszczenie do narzucenia sobie fałszywej narracji historycznej. Dlatego publikujemy również ankietę poświęconą zagadnieniu dialogu historycznego z naszymi wschodnimi sąsiadami, w której wybitni specjaliście dzielą się swoimi refleksjami nad naturą tego instrumentu polityki historycznej, a także obserwacjami dotyczącymi tego, jak ów „dialog” obecnie jest prowadzony. Musimy umieć odróżniać rolę kapłana prawdy historycznej od roli błazna na dworze tyrana.

Ostatni w tym roku, 114 już numer „ARCANÓW” to jednak nie tylko wątek wschodni. Jerzy Szczęsny przeprowadza bardzo ciekawą rozmowę z Panią Profesor Anną Pawełczyńską. Jest dla nas wielkim zaszczytem, że możemy przedstawić Panstwu wypoiwiedź tak

znamienitej postaci – wybitnego naukowca i patrioty. Prezentujemy również autorskie podsumowanie roku 2013 – w ramach „zwierciadła polskiego” – wypowiadają się współpracownicy „ARCANÓW” – Barbara Fedyszak-Radziejowska oraz Andrzej Waśko, a także Maciej Zakrzewski, politolog młodego pokolenia związany z Uniwersytetem Papieskim w Krakowie oraz IPN. Ponadto przedstawiamy pierwszą część niebywale interesującego materiału opracowanego przez historyka Grzegorza Karbowiaka. Obrazuje on sposób, w jaki PRL-owska bezpieka usiłowała radzić sobie z dylematami moralnymi własnych funkcjonariuszy. Piórem Małgorzaty Popławskiej, analityka Fundacji „Dyplomacja i Polityka”, przyglądamy się również obecnej sytuacji politycznej w Niemczech.

W numerze znajdą państwo również stałe felietony i przeglądy naszych autorów. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na tekst Profesora Kazimierza Dadaka, który omawia dwa sposoby walki z kryzysem finansowym – ten stosowany przez USA i ten, na który zdecydowała się Unia Europejska.

Dzisiaj, kiedy wśród rodzimych elit panuje zatrważająco bierna akceptacja wszystkich kroków gospodarczych UE, zaś pośród wielu kręgów opozycyjnych odżywa neoliberalny dogmatyzm – potrzebujemy jak najwięcej trzeźwych głosów ekonomicznego rozsądku.

Jako polscy konserwatyści doświadczamy dziś naporu co najmniej dwóch różnych imperializmów: geopolitycznego ze Wschodu i kulturowo-nihilistycznego z zachodu. Jest czymś oczywistym, że poddanie się któremukolwiek z nich odbierze nam to wszystko, co czyni nasze życie godnym. To jest nasz moment Westerplatte.

 Dr hab. Krzysztof Szczerski

Zawartość zeszytu:

 • Krzysztof Szczerski – Wprowadzenie

Rozmowa „Arcanów”

 • Międzynarodówki zmieniona melodia – rozmowa Jerzego Szczęsnego z prof. Anną Pawełczyńską
 • Marek Czuku – Wiersze historyczne

Między misją  kapłanów prawdy historycznej, a rolą błaznów na dworze oprawcy – szanse i pułapki dialogu historycznego ze wschodnimi sąsiadami Polski

 • Łukasz Adamski – Dialog historyczny z Rosją i Ukrainą: podejście endoskopiczne          

Ankieta „Arcanów”

 • Wojciech Materski, Mariusz Wołos, Andrzej Grajewski
 • Rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem – „Nie realizujmy rosyjskiej i niemieckiej polityki historycznej”          

Zwierciadło polskie 2013

 • Barbara Fedyszak-Radziejowska – Rok 2013 w moim lustrze        
 • Krzysztof Szczerski – Moment Westerplatte            
 • Maciej Zakrzewski – Śmierć narodu. Testament Jarosza Bejły A.D. 2013
 • Andrzej Waśko – Dziady 2013      

Archiwum „Arcanów”

 • Kazimierz M. Ujazdowski – Trzeźwość niezłomnych
 • [ARP] – Duch Imperatorowej          
 • Adolf M. Bocheński – Polska w polityce Stalina    

Policyjna Rzeczpospolita Ludowa

 • Grzegorz Karbowiak – O skutecznym rad sposobie kierownika Głównego Inspektoratu Ministra Spraw Wewnętrznych(Cz. I)

Polityka w Europie

 • Małgorzata Popławska – Na zachodzie bez zmian… Sytuacja w Niemczech po wyborach do Bundestagu    

Poezja

 • Adam Leszkiewicz – Wiersze      

Felietony i przeglądy

 • Tomasz Gabiś – Przegląd niemiecki (XXIV)
 • Kazimierz Dadak – USA contra UE: polityka pobudzania gospodarki a polityka zaciskania pasa           
 • Jacek Koronacki – Przegląd amerykański (31)
 • Elżbieta Morawiec – Głos jednostki 
 • Ryszard Czarnecki – Polski punkt widzenia (21)

Wspomnienia i recenzje

 • Krzysztof Dybciak – Romantyczny metafizyk. Wspomnienie Bohdana Pocieja     
 • Jerzy Gizella – Ostatnie przesłanie Czarnyszewicza            
 • Stanisław Chyczyński – Zbuntowany cham galicyjski         
 • Andrzej Nowak – Powstańcze opowieści

Noty o Autorach

Źródło: http://www.portal.arcana.pl/Wprowadzenie-do-114-numeru-dwumiesiecznika-arcana,4163.html , 27 grudnia 2013

POLISH CLUB ONLINE, 2013.12.28

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek