Polska Liga Przeciw Zniesławieniom w akcji


Reduta Dobrego Imienia – zapytanie do MSZ

Maciej Świrski

 

RDI-PLADW imieniu Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom (rejestracja w KRS pod nr. 0000486992) uprzejmie proszę, na podstawie Art. 2 i Art. 6 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z późniejszymi zmianami, o podanie:

1) jakie działania lub czynności podjął Minister Spraw Zagranicznych w sprawie uniemożliwienia rozpowszechniania telewizjach państwowych w krajach, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne niemieckiego filmu znieważającego Żołnierzy Armii Krajowej pt. „Unsere Muetter, unsere Vaeter”, który to film spotkał się z powszechnym potępieniem polskiej opinii publicznej.

2) Serial UMUV był wyświetlany w Królestwie Niderlandów w dn. 28.12.2013 roku w kanale 2 holenderskiej telewizji państwowej. Czy i jakie działania podjął Ambasador RP w Królestwie Niderlandów w celu uniemożliwienia wyświetlania tego serialu lub poinformowania holenderskiej opinii publicznej o oszczerczym charakterze tego serialu oraz przedstawienia prawdziwego obrazu Armii Krajowej?

3) Emisja oszczerczego serialu planowana jest w państwowej telewizji australijskiej SBS One w dn. 12.01.2014 o godz. 8:30 PM. Informacje o tym są dostępne w australijskich mediach co najmniej od października 2013 roku. Czy i jakie działania podjął do dnia dzisiejszego  Ambasador RP w Australii?

4) Czy MSZ ma wiedzę na temat planowanych terminów emisji oszczerczego serialu w telewizjach państw, z którymi Rzeczpospolita Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne? Czy sprawa ta jest w jakikolwiek sposób monitorowana?

Jeśli znane są terminy emisji w poszczególnych państwach proszę o ich udostępnienie w celu zaplanowania protestów przez Polską Ligę Przeciw Zniesławieniom.

Z poważaniem

Maciej Świrski

Prezes Zarządu
Reduta Dobrego Imienia
Polish League Against Defamation
e: [email protected]
m: +48 502 733 189

Za: http://szczurbiurowy.salon24.pl/558492,reduta-dobrego-imienia-zapytanie-do-msz , 2 stycznia 2014

POLISH CLUB ONLINE, 2014.01.09

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek