Prokurator Korbelak z Gorlic satanistą, czy koleś bandziorów?


Fot. www.ptaszkowa.pl / PCh
Fot. www.ptaszkowa.pl / PCh

W związku z dostarczeniem decyzji prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie podpalenia kościoła w Ptaszkowej, mieszkańcy Ptaszkowej wystosowali list otwarty do prokuratora prowadzącego sprawę. 
Ptaszkowa, 31 grudnia 2013 r.

Szanowny Pan Prokurator
Sławomir Korbelak
Prokuratura Rejonowa
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Jako wspólnota parafialna, Rzymskokatolickiej Parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej, diecezja tarnowska, gm. Grybów, jesteśmy oburzeni decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie o próbę spalenia naszego kościoła parafialnego z 1555 roku pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej i podłożenie ognia po uprzednim polaniu płynem łatwopalnym. Nadmieniamy, że tylko dzięki sprawnej akcji ratunkowej podjętej przez firmę ochroniarską Sezam, kapłanów pracujących w parafii, parafian oraz Straż Pożarną uratowano kościół od spalenia.

Kościół ten jest nie tylko zabytkiem architektury i sztuki, ale przez całe wieki integrował żyjących tu ludzi kształtując ich postawę oraz tych przybywających nawet z daleka, powodowanych pobożnością i tym, co piękne.

Dla nas jest to nie tylko 10.000, PLN strat materialnych jak podaje się w decyzji prokuratury. Istotą jest to, że znaleźli się ludzie chcący bezpowrotnie zniszczyć omodloną wiekami świątynię. W nasze ręce złożył Pan Bóg losy tego świętego miejsca, które od lat gromadziło i gromadzi na modlitwę jak również budzi podziw i zachwyca pięknem odwiedzających te strony pielgrzymów i turystów.

Jesteśmy zadziwieni, że prokuratura nie znajduje dostatecznie mocnych dowodów w sytuacji, kiedy dla nas fakty podane nawet w uzasadnieniu (np. przyznanie się do winy przez jednego z podejrzanych i określenie zakresu udziału pozostałych) są oczywiste, a późniejsza zmiana zeznań zwykłą manipulacją.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa z racji rangi zdarzenia zostanie przez nas nagłośnione wszelkimi dostępnymi nam środkami, by nie dawać przyzwolenia na bezkarnie szerzące się zło. W naszym przekonaniu decyzja prokuratury jest przejawem braku sprawiedliwości, ponadto podważa zaufanie obywateli do organów państwa. Można odnieść wrażenie, że w tym przypadku akceptuje się manipulację zamiast stać na straży prawa.

Wątpliwości budzi również czas w jakim dostarczono postanowienie o umorzeniu śledztwa skutecznie ograniczając możliwość realnego działania przez pokrzywdzonego.

Uwzględniając okres świąteczny pozostają trzy dni robocze na analizę materiału dowodowego oraz przygotowanie i złożenie zażalenia. Ponadto uzasadnienie jest nie spójne logicznie, dla przykładu w jednym miejscu stwierdza się, że ustalono jednoznacznie, iż podejrzani nie uczestniczyli w zdarzeniu, a w innym, że wobec nie dających się usunąć wątpliwości rozstrzygnięte musiały zostać na korzyść oskarżonych, również używanie zamiennie określenia “podejrzany” oraz “oskarżony”.

Z poważaniem:

Mieszkańcy Ptaszkowej
(pod listem podpisało się 1432 osoby)

. . .

Tytuł pochodzi od Redakcji Wirtualnej Polonii
Prosimy o rozpowszechnianie materiału.
Włodek Kuliński

Za: http://wirtualnapolonia.com/2014/01/14/prokurator-korbelak-z-gorlic-satanista-czy-koles-bandziorow/ , 14 stycznia 2014

POLISH CLUB ONLINE, 2014.01.14

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek