Ingres bp. Olega Butkiewicza do katedry Jezusa Miłosiernego w Witebsku na Białorusi


Białoruś: sakra i ingres nowego biskupa Witebska

Radio Watykańskie

 

Fot. Bozena Sztajner / Niedziela
Fot. Bozena Sztajner / Niedziela

W Witebsku na Białorusi odbyły się święcenia biskupie nowego biskupa tamtejszej diecezji ks. Olega Butkiewicza. Sakrę połączono z ingresem do katedry Jezusa Miłosiernego.

Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti. Współkonsekratorzy to metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz i przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi bp Aleksander Kaszkiewicz.

„Kościół – to brama, brama do Bożego Królestwa, – powiedział, zwracając się do wszystkich uczestników liturgii nowy ordynariusz witebski. – Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby ta brama była zawsze otwarta, (…) żeby w Kościele człowiek odnajdywał Boga, żeby widział i odczuwał Jego Bożą miłość, żeby człowiek mógł w tym miejscu Jego odnajdywać”.

Jak zaznaczył nowy, młody i energiczny, 41-letni biskup na Białorusi, moc Kościoła zależy od naszej wiary – „tej wiary, którą nam, na tej ziemi przekazali, często kosztem swojego życia, nasi rodzice i dziadkowie”.

Biskup Oleg Butkiewicz hasłem swojej posługi pasterskiej uczynił słowa: „Fiat voluntas Tua”, co oznacza, że poleca swoje pasterskie posługiwanie prowadzeniu Bożej Opatrzności.

Biskup Butkiewicz jest drugim ordynariuszem diecezji witebskiej, która powstała w 1999 r. Pierwszym pasterzem był biskup Władysław Blin, który tworzył diecezję od podstaw, organizując życie parafialne i budując nowe świątynie i budynki sakralne.

J. Martinowicz, Mińsk

Źródło:  http://pl.radiovaticana.va/news/2014/01/19/bia%C5%82oru%C5%9B:_sakra_i_ingres_nowego_biskupa_witebska/pol-765458 – strona Radia Watykańskiego

*   *   *

Przypomnijmy co na ten temat pisał portal Niedziela.pl po ogłoszeniu przez Watykan decyzji Papieża Franciszka:

Nowi biskupi dla Kościoła na Białorusi

29 listopada br. Papież Franciszek mianował nowych biskupów dla Kościoła Katolickiego na Białorusi. Od razu zostało mianowanych trzech nowych hierarchów.

Biskupem diecezji witebskiej został mianowany proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Witebsku ks. Oleg Butkiewicz. Biskupem pomocniczym archidiecezji mińsko-mohylewskiej został mianowany ks. Jerzy Kasabucki, które przez ostatnie osiem lat pełnił funkcje kanclerza kurii metropolitalnej. Księdza Prałata Józefa Staniewskiego, który do tego czasu przez szereg lat pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej.

Wszyscy biskupi nominaci są absolwentami Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. Należy podkreślić, iż wszyscy mianowani są bardzo młodzi. Dlatego patrzymy z wielką nadzieją w przyszłość, że nasz Kościół na Białorusi będzie prowadził teraz jeszcze bardziej owocną pracę, a nowi biskupi, głoszeniem Słowa Bożego będą pociągać wiernych do służby Bogu, Kościołowi i ludziom. Ostatnia nominacja biskupia na Białorusi miała miejsce 14 lat temu.

Biskup nominat Oleg Butkiewicz, urodził się 18 marca 1972 roku we wsi Gierasimowo na Witebszczyźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 2000 roku. Nowo mianowany biskup sakrę przyjmie w witebskiej katedrze 18 stycznia 2014 roku.

Biskup nominat Jerzy Kasabucki, urodzony 15 lutego 1970 roku w Mołodecznie. Wyświęcony na kapłana 7 grudnia 1996 roku. Sakrę biskupią przyjmie w mińskiej archikatedrze 25 stycznia 2014 roku.

Biskup nominat Józef Staniewski, urodził się 4 kwietnia 1969 roku we wsi Zaniewicze na Grodzieńszczyźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze grodzieńskiej 17 czerwca 1995 roku. Sakra biskupia zostanie udzielona 1 lutego 2014 roku w grodzieńskiej bazylice katedralnej.

Za: http://www.niedziela.pl/artykul/6992/Nowi-biskupi-dla-Kosciola-na-Bialorusi , 2013.11.30

POLISH CLUB ONLINE, 2014.01.19

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek