Prof. Walerian Pańko, pierwszy prezes NIK zginął w wypadku zanim zreferował wyniki kontroli afery FOZZ w Sejmie


wGospodarce.pl

 

Nagrobek Waleriana Pańki na cmentarzu w Jasionowie. Fot. wikipedia
Nagrobek Waleriana Pańki na cmentarzu w Jasionowie.
Fot. wikipedia

Walerian Pańko upamiętniony przez NIK – badał afery początków III RP, zginął w tajemniczych okolicznościach

Walerian Pańko, pierwszy prezes Najwyższej Izby Kontroli III RP, został upamiętniony tablicą w NIK. W piątek, w 95. rocznicę utworzenia NIK, tablicę odsłonili jego siostra i żona oraz prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski.

„To był jeden z budowniczych naszego państwa” – oceniła Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, która znała się z Pańką jeszcze z czasów gdy współpracowała z nim – zaangażowanym w opozycję naukowcem – na Uniwersytecie śląskim.

I ona, i inni znajomi oraz współpracownicy Pańki – b. prezes TK Jerzy Stępień, b. prezes NSA prof. Janusz Trzciński – podkreślali jego zasługi dla odrodzenia w Polsce samorządu terytorialnego.

„Nie chciał być prezesem NIK, ale apelowali do niego jego przyjaciele: Mazowiecki, Kuroń, Geremek. Mówili, żeby zrobił to dla ojczyzny. I dla ojczyzny zginął” – mówiła Urszula Pańko, dziękując za uhonorowanie jej męża.

Lipowicz przypomniała, że kandydatura Pańki na szefa NIK pojawiła się, kiedy Sejm i Senat nie mogły się porozumieć co do tego, komu powierzyć ten urząd o rozległych kompetencjach kontrolnych. „Okazało się, że jego autorytet był taki, że pogodził obie strony” – dodała.

Pamiątkową tablicę wykonał prof. Marian Konieczny. „Zostawił przesłanie:Mam nadzieję, że kiedyś będzie inaczej, a i moja cegiełka dołożona do porządkowania Polski będzie się liczyć” – napisano na niej. Tablica zawisła obok sali, w której zbiera się kolegium NIK. Sala ta nosi imię Lecha Kaczyńskiego, następcy Pańki, który objął po nim funkcję prezesa NIK. Imię Pańki od piątku nosi też sala, w której miał on swój gabinet.

23 maja 1991 r. Sejm powołał prof. Waleriana Pańkę na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Nowy prezes zapoczątkował ewolucyjną zmianę Izby: uwolnienia NIK od polityki, wzmocnienia instrumentów prawnych do badania i oceny kontrolowanej działalności, nakreślenia kierunków niezawisłej kontroli państwowej. Pod kierownictwem Pańki wzmocniono także kolegialny charakter zarządzania Izbą.

Pierwszy prezes NIK w III RP zginął 7 października 1991 r. w wypadku drogowym na szosie katowickiej. Kilka dni później miał przedstawiać w Sejmie wyniki kontroli dotyczące afery FOZZ – to Zespół Analiz Systemowych NIK ujawnił podczas tej kontroli szereg groźnych dla funkcjonowania państwa nieprawidłowości, co zaowocowało wszczęciem śledztwa i skazaniem kierownictwa FOZZ.

„Do dzisiaj nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, które zrodziły się po jego tragicznej śmierci” – mówił w piątek Kwiatkowski w okolicznościowym wystąpieniu.

Walerian Pańko urodził się w 1941 r. na Podkarpaciu, w Turzym Polu, w rodzinie legionisty. Edukację rozpoczął w szkole podstawowej w Turzym Polu (która nosi dziś jego imię), potem trafił na Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie po studiach rozpoczął pracę naukową. Został asystentem w katedrze u prof. Andrzeja Stelmachowskiego, potem sam był uznanym ekspertem w dziedzinie prawa rolnego na UW i Uniwersytecie Śląskim.

W 1980 r. został doradcą Solidarności i związku Solidarność Rolników Indywidualnych. Internowany w stanie wojennym, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego, członek komisji konstytucyjnej i ustawodawczej.

(PAP)

wkt/ bos/ gma/

Za:  http://wgospodarce.pl/informacje/10439-walerian-panko-upamietniony-przez-nik-badal-afery-poczatkow-iii-rp-zginal-w-tajemniczych-okolicznosciach , 2014.02.07

Przeczytaj więcej na ten temat: 

POLISH CLUB ONLINE, 2014.02.07

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci