Jan Bodakowski: 29. rocznica wydania wyroku na mordercach księdza Jerzego Popiełuszki


Funkcjonariusze SB G. Piotrowski, A. Pietruszka, L. Pękala, W. Chmielewski.  Fot. wp
Funkcjonariusze SB G. Piotrowski, A. Pietruszka, L. Pękala, W. Chmielewski. Fot. za Wirtualna Polonia

29 lat temu, 7 lutego 1985, wydano wyrok na zabójcach księdza Jerzego Popiełuszki. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Grzegorz Piotrowski i Adam Pietruszka zostali skazani na 25 lat, Leszek Pękalana 15 lat, Waldemar Chmielewski na 14 lat pozbawienia wolności.Oskarżeni zostali zwolnieni dużo wcześniej i do dziś otrzymują wysokie emerytury.

Sukces wizyty Jana Pawła II w ojczyźnie w 1983 roku skłoniła SB do eskalacji walki z kościołem, było to zgodne z radykalizacją stanowiska KPZR. Wyrazem radykalizacji postawy dyktatury komunistyczne była walka z krzyżami w szkołach, w Miętnie od grudnia 1983 roku do marca 1984 roku i Włoszczowej w 1984 roku.
Komuniści właściwie w swoich oskarżeniach pod adresem księdza Jerzego nie negowali prawdziwości jego słów, negowali prawo księdza do mówienia prawdy. Według komunistów zbrodnia księdza Jerzego było mówienie prawdy, bo prawda była, według komunistów, zagrożeniem dla stabilizacji społeczno politycznej. Zachowawcza postawa komunistów objawiała się w tym, że ważniejsza była dla nich nienaruszalność ładu społeczno politycznego niż prawda.
Komuniści zarzucali księdzu Jerzemu Popiełuszce: tendencyjny dobór „faktów i ocen”, lansowanie tez „zbieżnych z rozpowszechnianymi ”prawdami” krajowych i zagranicznych ośrodków dywersji politycznej” co stanowić miało „zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa państwa”, nadużywanie wolności sumienia i wyznania na szkodę interesów PRL, wygłaszanie antypaństwowych, anty ustrojowych jątrzących kazań.
W kazaniach księdza Popiełuszki komunistów najbardziej bulwersowały tezy o: katolicyzmie jako fundamencie polskości, szkodliwości laickiego wychowania młodzieży, kłamstwach głoszonych przez media, prześladowaniach przez władze robotników z „Solidarności” walczących o ochronę interesów klasy robotniczej, szkodliwej działalności władz, szkodliwości ateizacji i laicyzacji, wspominanie represji, pochwałę patriotyzmu, postulat wyzwolenia Polaków i odrodzenia Polski, dostrzeganie religijnego wymiaru cierpień Polaków, nadzieje na odrodzenie Polski.
Zdaniem komunistów ksiądz Jerzy Popiełuszko nadużył „wolności sumienia i wyznania na szkodę interesów PRL” oraz że w kazaniach zniesławił władze państwa czym nadużył miejsca kultu religijnego i funkcji kapłana, wygłaszał kazania o treściach politycznych. Swoje oskarżenia mordercy księdza Jerzego powtarzali nawet w czasie procesu z ław oskarżonych o zabójstwo.
Komunistów bulwersowało to, że ksiądz Jerzy kazaniach nawiązywał do wydarzeń historycznych i aktualnej sytuacji politycznej, gloryfikował NSZZ „Solidarność”, próbował wykazywać, że władze maksymalnie ograniczają swobody obywatelskie i wolności, że władze niszczą prawdę i sprawiedliwość.
Zdaniem komunistów ksiądz Popiełuszko pomawiał w swoich kazaniach władze o: posługiwanie się fałszem, obłudą i kłamstwem, niszczenie antydemokratycznymi przepisami godności człowieka, pozbawianie społeczeństwa możliwości myślenia i działania.
Zdaniem komunistów „postępowanie takie zmierzało do kształtowania u osób wierzących postaw wrogich organom władzy państwowej, a także podrywało jej wiarygodność i autorytet”. Według sowieckich kolaborantów ksiądz Jerzy nadużywał funkcji kapłana czyniąc z kościoła miejsce szkodliwej dla interesów PRL propagandy antypaństwowej. Komuniści zarzucali tez księdzu Jerzemu nielegalne powielanie i dystrybuowanie swoich kazań.
Prócz prześladowania księdza Jerzego za jego rzeczywistą działalność, czekiści z SB chcieli przyklepać mu działalność terrorystyczną. Służyć miało temu znalezienie przez SB w domu księdza uprzednio podrzuconych przez bezpiekę 38 naboi, górniczego materiału wybuchowego, 3 granatów łzawiących.
Ostatnim aktem walki reżimu komunistycznego z księdzem Jerzym Popiełuszką było porwanie go 19 października 1984 roku i ohydny mord dokonany na przyszłym świętym. Zamordowanie księdza poprzedziła ohyda kampania nienawiści medialnej pod jego adresem.

Jan Bodakowski
Źródło: „Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki” t.1 IPN 2009

Wirtualna Polonia: Materiał ukazał się na  zaprzyjaźnionym z nami portalu Prawy.pl, który polecamy.

Za: http://wirtualnapolonia.com/2014/02/07/29-rocznica-wydania-wyroku-na-mordercach-ksiedza-jerzego-popieluszki/#comments , 2014.02.08

POLISH CLUB ONLINE, 2014.02.08

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek