Prof. Krystyna Pawłowicz: Polsce nie ofiaruję niczego . . .


Prof. Krystyna Pawłowicz - Poseł RP. Fot. Inter.
Prof. Krystyna Pawłowicz – Poseł RP. Fot. Inter.

Najnowsze sondaże pokazują, że aż 41% badanych Polaków mówi, iż dla obecnej Polski nie poświęciłoby NICZEGO. To oznacza, że niemal co drugi Polak żadnej ofiary, żadnego najmniejszego wyrzeczenia dla swej Ojczyzny nie chce ponosić. Tzn., że odmawia także poświęcenia nawet jakiegokolwiek czasu w sprawie dla Polski ważnej. Ilość Polaków odmawiających czegokolwiek Polsce odpowiada mniej więcej ilości

Polaków odmawiających udziału w wyborach, ale odmowa  Polsce, swej Ojczyźnie „wszystkiego”, jakiejkolwiek ofiary, jest jeszcze bardziej dramatyczna niż nieuczestniczenie w wyborach. Oznacza bowiem zerwanie więzi duchowej i emocjonalnej ze swym państwem, z rodzinnym krajem. Oznacza, że lewackim władcom PRL-bis udało się przez ostatnie ćwierć wieku skutecznie wykorzenić nas, zniechęcić, przygnębić, udało się odebrać nam poczucie narodowej przynależności,  tożsamości, poczucie dumy i radości.

Odbierano kolejno młodzieży lekcje historii i ograniczano ilość  lekcji języka polskiego. Ośmieszano bohaterów i sukcesy Polaków. Lewackie po-PRL-owskie rządy ostatniego ćwierćwiecza zawłaszczyły Polskę materialnie i duchowo. Wielu z nas zgnębiły. Pokomunistyczno-liberalne rządy, które  większość z nas wybierała, prowadziły i prowadzą politykę pełną kompleksów wobec sąsiadów i innych państw. Lewackie rządy III RP, czyli PRL-bis nie dbają o swych obywateli, nie liczą się z nimi ani z ich opiniami. W 2013 r.  ruszyła więc kolejna fala ucieczek (ok. 500 tys.) młodych ludzi z Polski, którzy we wszystkich badaniach mówią, iż nie  mając w Polsce szansy na pracę, mieszkanie, założenie rodziny ani uczciwą karierę zawodową, muszą z Polski uciekać. I to z najbardziej podstawowych powodów bytowych.

Degradacja materialna i duchowa polskiego społeczeństwa, która dokonuje się w działaniach  (czyżby celowych?) wymierzonych przeciwko Państwu Polskiemu i polskiemu społeczeństwu, która wydaje się nawet, iż posiada cechy zdrady Ojczyzny, jest miarą  i owocem dalszego ciągu trwania rządów postkomunistów, których my Polacy nie jesteśmy w stanie odsunąć od władzy. A chociaż TO jedno jesteśmy jednak Polsce winni.

Prof. Krystyna Pawłowicz

Źródło: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/67974,polsce-nie-ofiaruje-niczego.html , 12 lutego 2014

Przeczytaj więcej artykułów prof. Krystyny Pawłowicz  >    >    >  TUTAJ .

POLISH CLUB ONLINE, 2014.02.12

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek