Zbigniew Wierzbicki „Zbigwie”: NA UKRAINIE HISTORIA PRZYSPIESZA!


ukraina-grupa-1-grudniaProblem dzisiejszej opozycji jest to, że oni są przyzwyczajeni do umawiania się z władzą, a to oznacza już uzależnienie się. Oni mogą wszystkie problemy rozwiązywać tylko za stołem rozmów i w kuluarach poprzez określenie wzajemnych korzyści. Jeśli na agresywne działania władzy następuje reakcja jaką podejmuje „Prawy Sektor”, to wodzowie opozycji są od razu przestraszeni. Oni wtedy czują, że niemożliwy staje się wariant „fifty-fifty”, czyli: wy nam , my wam”. A przecież teraz jest sytuacja, że albo my władza albo oni nas. To nie jest w duchu naszej opozycji”

To była wypowiedź sprzed paru godzin lidera „Prawego Sektora” w obwodzie Kijowskim, członka kierownictwa UNA-UNSO Igora Mazura. A do opozycji zalicza on trzy partie „Swobodę”, „Udar” oraz „Batkiwszczinę”.

Zabrali głos także dzisiaj  intelektualiści Ukrainy.

Na Ukrainie będzie opracowany „NARODOWY AKT WOLNOŚCI”. Z taką inicjatywą wystąpili wybitni intelektualiści z grupy „Pierwszego grudnia”.

Honorowy rektor Uniwersytetu  „Kijowsko–Mohylewska Akademia” Wiaczesław Briuchowiecki mówił, ze w ramach tego aktu trzeba stworzyć rząd zaufania narodowego i Radę Kontroli Narodowej.

Speaker parlamentu Władymir Rybak chce doprowadzić do błyskawicznego opracowania prawa dla wprowadzenia tego aktu w życie przez parlament w przyszłym tygodniu. .

Narodowy Akt Wolności” przewiduje natychmiastowe czasowe przywrócenie konstytucji  w redakcji z 2004 roku na okres czasu, aż do opracowania i przyjęcia nowej konstytucji. Pakt przewiduje także ustanowienie dwóch nowych, również czasowych  organów, poinformował filozof dr Aleksej Panicz.

Pierwszy organ to Rząd Zaufania Narodowego, który powinien być sformułowany przez większość parlamentarną. Rząd nie powinien być wybrany na podstawie politycznej. Jego członkowie podczas pełnienia swoich funkcji i dwa lata po zakończeniu zobowiążą się nie uczestniczyć w wyborach do parlamentu, i nie uczestniczyć w wyborach prezydenckich.

Drugi organ to Rada Kontroli Narodowej, który ma być sformułowany z przedstawicieli społecznych organizacji Majdanu. Do kompetencji Rady ma wchodzić dostęp do wszystkich dokumentów, które przygotowywać będzie rząd lub parlament. Rada ta ma być „głową i uszami” społeczeństwa obywatelskiego – mówi dr Panicz.  Rada Kontroli ma składać sprawozdanie o przebiegu implementacji „Narodowego Aktu Wolności” na plenarnym posiedzeniu parlamentu, a parlament na [podstawie tego sprawozdania powinien podejmować stosowne uchwały.  Ma być wprowadzony obowiązek uzgadniania z Radą Kontroli Narodowej szefów wszystkich siłowych struktur: ministra obrony, ministra spraw wewnętrznych, szefa SBU (odpowiednik FSB), prokuratora generalnego, szefów organów podatkowych.

„To kompromis, który nie został przygotowany dla żadnej konkretnej osoby, ani dla żadnej politycznej siły Ukrainy. To kompromis dla wszystkich” – powiedział Aleksej Panicz.

Trzeba wyjaśnić, że grupa „Pierwszego grudnia” powstała z okazji dwudziestolecia referendum o ogłoszeniu niepodległości Ukrainy. W jej skład weszli dysydenci i pisarze Ewgenij Swierstjuk i Iwan Dziuba, obrońcy praw człowieka Siemion Gluzman i Mirosław Marinowicz, ekonomista Bogdan Gawriliszyn, kardynał Lubomir Huzar i wieli znanych intelektualistów.

Zadziwiające , że Władimir Rybak, posłuszny Janukowyczowi speaker parlamentu z Partii Regionów pali się do wprowadzenia „Narodowego aktu wolności”.

Czyżby radykalizacja Majdanu spowodowała zmianę nastrojów w Partii Regionów?

Jednocześnie przed chwilą w wywiadzie telewizyjnym prezydent Janukowycz oznajmił, że jest przeciwnikiem zastosowania radykalnych działań dla rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

„ ja nie chce wojować… Powinniśmy obejść się bez radykalizmu. Granica dla wszystkich powinna istnieć. I nikt tej granicy nie powinien przekroczyć. A granica – to prawo”.

Prezydent Janukowycz zabiera się do uregulowania kryzysu na drodze pokojowej. Uważa, że na ustępstwa powinna pójść i władza i opozycja.

O „Prawym Sektorze”, ani o „Narodowym akcie wolności Nie wspomniał ani słowem, a stwierdził: „Musimy pokazać dzisiaj wszystkim, że jesteśmy zdolni do zachowania pokoju”.

Julia Tymoszenko w wywiadzie stwierdziła, że jedynym możliwym tematem rozmów opozycji z prezydentem Wiktorem Janukowyczem mogą być warunki jego przyszłego ustąpienia z urzędu prezydenta Ukrainy oraz gwarancje dla jego rodziny.

Partia „Swoboda” dzisiaj świętowała swoje dziesięciolecie pod przewodnictwem OłehaTiahnyboka.

Od najbliższego poniedziałku rozpoczyna się najważniejszy tydzień w historii Ukrainy.


Zbigniew Wierzbicki „Zbigwie”

14 lutego 2014 r.

POLISH CLUB ONLINE, 2014.02.14

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek