Mateusz Machaj: Kapitalizm, socjalizm i prawa własności


Mateusz-Machaj-Kapitalizm-socjalizm-okladkaMateusz Machaj, Kapitalizm, socjalizm i prawa własności, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2014, ss. 260.

Praca Mateusza Machaja to próba uchwycenia, na czym w istocie polega różnica między kapitalizmem a socjalizmem. Autor dokonuje przeglądu różnych stanowisk wobec takich zagadnień jak funkcja wiedzy w gospodarce, geneza i rola pieniądza, znaczenie przedsiębiorcy w gospodarce, a przede wszystkim prawo własności. Analizuje niuanse debaty kalkulacyjnej, dochodząc do wniosku, że krytyka gospodarki socjalistycznej, jaką sformułował Ludwig von Mises, wymaga doprecyzowania, a mianowicie silniejszego zaakcentowania znaczenia własności prywatnej. „Socjalizm jest nieefektywnym systemem gospodarczym, ponieważ likwiduje własność prywatną, a nie ceny” – konkluduje Machaj. W końcowych akapitach przedstawia zwięzłą, błyskotliwą interpretację najnowszych wydarzeń w gospodarce Polski i świata.

Książka napisana z rozmachem i polotem godnymi wielkich poprzedników tradycji austriackiej szkoły ekonomii – Misesa, Hayeka, Rothbarda. Dzięki przystępnemu językowi i klarowności wywodu jej lektura będzie ucztą duchową nie tylko dla ekonomistów, lecz także wszystkich, którzy interesują się naukami społecznymi.

Fragment recenzji prof. Bogusława Fiedora na temat pracy doktorskiej Mateusza Machaja, na podstawie której powstała książka:

„Praca porusza problemy fundamentalne dla nauki ekonomii i stanowi bardzo wartościowy wkład w teorię i historię myśli ekonomicznej, a w szczególności analizę porównawczą systemów gospodarczych. Cechuje ją też znaczna oryginalność na tle polskiej literatury ekonomicznej poświęconej debacie nad racjonalnością gospodarowania w socjalizmie.”

Źródło: INSTYTUT MISESA – http://mises.pl/blog/2014/02/07/ksiazka-mateusza-machaja-kapitalizm-socjalizm-prawa-wlasnosci-juz-sprzedazy/ , 7 lutego 2014

POLISH CLUB ONLINE, 2014.02.21

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek