APEL POLEGŁYCH…


Fot. Tomasz Jankowski / MM
Cmentarz Powązkowski.Fot. Tomasz Jankowski / MM

SYMBOLICZNA LISTA POMORDOWANYCH
ŻOŁNIERZY ORGANIZCJI WOJSKOWYCH
POLSKIEGO PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO
W LATACH 1944–1955

 

W Dniu Żołnierzy Niezłomnych przywołujemy nazwiska pomordowanych patriotów polskich: działaczy Obozu Narodowego, żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość, Narodowego Związku Wojskowego i innych organizacji wojskowych, pomordowanych po 1944 r. przez NKWD, UB, KBW.

 

OTO SYMBOLICZNA LISTA OFIAR:

 

WZYWAMY do APELU działaczy Obozu Narodowego, bohaterskich żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, NOW, AK, Zrzeszenia WiN i innych organizacji Polskiego Podziemia Antykomunistycznego, którzy ginęli od 1944 r. z rąk oprawców NKWD, Informacji Wojskowej, KBW i UB.

 

WZYWAMY WAS DO APELU:

 

– Płk pil. Piotr ABKANOWICZ „Barski”, „Grey”, „Grządziel” – od maja 1944 w NSZ-ONR, Komendant Okręgu Warszawa-Powiaty. Od października 1944 do sierpnia 1945 szef sztabu Dowództwa NSZ-ONR, następnie Komendant Obszaru Południe. Aresztowany przez UB w październiku 1945, skazany na karę dożywotniego więzienia. Zmarł 1 czerwca 1948 w więzieniu we Wronkach na skutek pobicia przez strażnika.

– Mjr Marian BERNACIAK „Dymek”, „Orlik” – dowódca i organizator wielu akcji dywersyjno-sabotażowych w rejonie Puław, dowódca liczącego około 300 ludzi OP I/15 pp. „Wilków” AK. Zadenuncjowany zginął w walce 24 czerwca 1946 roku w czasie próby przebicia się z grupą swoich żołnierzy z okrążenia. 

– Stefan BRZUSZEK „Boruta” – ostatni dowódca oddziału NSZ obwodu chełmsko-włodawskiego, poległ w walce 16 września 1946 r.

– Płk Hieronim DEKUTOWSKI ps. „Zapora” – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich AK i Zrzeszenia WiN. Został aresztowany 16 września 1947 r. Od 19 września 1947 do 1 czerwca 1948 przechodził okrutne śledztwo. 7 marca 1949 r. wykonano na nim karę śmierci; stracono też 6 jego byłych podkomendnych.

– Adam DOBOSZYŃSKI – inżynier, autor „Gospodarki narodowej” i „Studiów politycznych”, prezes Stronnictwa Narodowego w Myślenicach, aresztowany po powrocie do Polski z Anglii, rozstrzelany w lochach UB.

Leon DZIUBECKI – prezes konspiracyjnego Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie, zmarł w lochach UB na Rakowieckiej.

– August Emil FIELDORF ps. „Nil” (1895-1953) – generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Aresztowany, torturowany i po sfingowanym procesie, 16 kwietnia 1952 został skazany w Sądzie Wojewódzkim dla m. st. Warszawy przez sędzię Marię Gurowską (właśc. Maria Sand) na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 o godz. 15:00 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej.

– Henryk FLAME „Bartek” – dowódca zgrupowania NSZ na Podbeskidziu, zastrzelony 1 grudnia 1947 r. przez milicjanta Rudolfa Dadaka.

– Leszek HAJDUKIEWICZ – jeden z przywódców Młodzieży Wszechpolskiej, zginął na Rakowieckiej w lochach UB.

– Stanisław JASIUKIEWICZ – członek Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego, minister podziemnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej, skazany w „Procesie 16” w Moskwie w 1945 r. na 8 lat więzienia, ginie w więzieniu w ZSRR.

– Mjr Franciszek JASKULSKI „Zagończyk” – dowódca oddziałów Związku Zbrojnej Konspiracji stracony 19 lutego 1947 roku w więzieniu w Kielcach na trzy dni przed wejściem w życie amnestii.

– Jan KAIM – prezes Bratniaka Politechniki Lwowskiej, dowódca oddziałudywersyjnego NOW, kurier rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie do Kraju, torturowany w śledztwie, skazany najpierw na dożywotnie więzienie, ale na skutek interwencji żydowskiego „sędziego” Wareckiego – Warenhausa został rozstrzelany.

– Ppłk Stanisław KASZNICA „Przepona”, „Wąsowski”. W konspiracji od 1939 w Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Członek władz Komisariatu Cywilnego i Służby Cywilnej Narodu. W NSZ-ONR od lipca 1944. Szef Wydziału I organizacyjnego Dowództwa, od września 1944 Komendant Okręgu VIII. Od kwietnia 1945 inspektor Obszaru zachodniego. Szef Rady Inspektorów NSZ, od sierpnia 1945 p.o. dowódcy NSZ-ONR. Aresztowany przez UB 15 lutego 1947. Skazany na karę śmierci 2 marca 1948. Zamordowany w więzieniu mokotowskim 12 maja 1948.

– Stanisław KUCHCEWICZ „Wiktor” – żołnierz NSZ, potem WiN, dowódca oddziału. Poległ w walce  w lutym 1953 r.

– Władysław KUDLIK – żołnierz Samodzielnego Batalionu NSZ. Został publicznie powieszony 24 maja 1946 r. na stadionie sportowym w Sanoku.

– Józef KURAŚ „Ogień” – porucznik Wojska Polskiego II RP, partyzant na Podhalu, jeden z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego. Ranny w walce z KBW zmarł 22 lutego 1947 r. Nigdy nie odnaleziono miejsca jego pochówku.

– Stanisław KSIĄŻEK – żołnierz Samodzielnego Batalionu NSZ. Został publicznie powieszony 27 maja 1946 r. na stadionie sportowym w Sanoku.

– Tadeusz ŁABĘDZKI – torturowany i ostatecznie zmordowany 9 czerwca 1946 r. przez UB w śledztwie na Rakowieckiej. Ciało zakopano w nieznanym miejscu.

– Stanisław MIERZWIŃSKI – student, rozstrzelany przez UB na Rakowieckiej.

– Adam MIRECKI – organizator NOW, pięć razy wyrywał się z rąk gestapo, rozstrzelany przez UB na Rakowieckiej.

– Jan MORAWIEC – student, rozstrzelany przez UB na Rakowieckiej.

– Major Mieczysław PAZDERSKI „Szary” – żołnierz AK i NSZ, poległ 10.06.1945 r.

– Rotmistrz Witold PILECKI ps„Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV (1901-1948) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor pierwszych na świecie raportów o Holokauscie, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze  komunistyczne na karę śmierci, stracony w 1948.

– Zdzisław PORADZKI – ps. „Kruszynka”, uczestnik Zamachu na Kutscherę (ustrzelił go), zginął z rąk UB na Rakowieckiej.

– Józef RAMANTOWSKI „Rawicz” – były komendant rejonu WiN, członek ostatniego oddziału mjr. „Bruzdy” walczącego w latach 1949 – 1954, poległ w 1954r.

– Leszek ROSZKOWSKI – aplikant adwokacki, szef oddziału organizacyjnego KG NZW, skazany na śmierć i stracony 16.01.1948 r.

– Danuta SIEDZIKÓWNA ps. „Inka” (1928-1946) – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1. szwadronie Brygady działającym na Pomorzu. Została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 r. przez sąd kierowany przez mjr. Adama Gajewskiego i zastrzelona przez dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego 28 sierpnia 1946 r. wraz z Feliksem Salmanowiczem PS. „Zagończyk” , w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Ostatnimi słowami „Inki” było: „Niech żyje Polska! Niech żyje „Łupaszko!”. Miejsce pochówku nie znane.

– Władysław SKWARCA – żołnierz Samodzielnego Batalionu NSZ. Został publicznie powieszony 24 maja 1946 r. na stadionie sportowym w Sanoku.

– kpt. Stanisław Sojczyński „Zbigniew”, „Warszyc” – dowódca I batalionu 27 pp AK, twórca i pierwszy dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego organizacji antykomunistycznego podziemia działającej w centralnej Polsce w latach 1945 – 1954; stracony 19 lutego 1947 roku w więzieniu w Łodzi.

– Zygmunt Edward SZENDZIELARZ „Łupaszko” – dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, aresztowany 30 czerwca 1948, został stracony 8 lutego 1951 r.

– Władysław TARNAWSKI – profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, zginął z rąk UB na Rakowieckiej.

– Ppor Eugeniusz WALEWSKI „Zemsta” – dowódca oddziału chełmsko – włodawskiego NSZ, skrytobójczo zamordowany po ujawnieniu.

– Zygmunt WOLANICZ „Zenon” – szef AS i PAS okręgów lubelskich NSZ i NOW, skazany na śmierć i stracony w 1946 r.

– Tadeusz ZAWADZIŃSKI „Wojciech” – p.o. szefa oddziału wywiadowczego KG NZW, skazany na śmierć i stracony 16.01.1948 r. na Rakowieckiej.

– Bronisław ZIENTAL „Dąb” z Krasocina, żołnierz NSZ, stracony wyrokiem sądu PRL 30 stycznia 1951 r.

– Władysław ŻWIRKA „Wysoki” – szef II oddziału I Komendy Okręgu NSZ, skazany na śmierć i stracony w 1946 r.

Major Antoni ŻUBRYD dowódca Samodzielnego Batalionu NSZ, został zamordowany 24 października 1946 r. wraz z żoną Janiną przez agenta UB Jerzego Vaulina vel „Mar”.

– W 1946 r. MBP zorganizowało operację specjalną, w wyniku której funkcjonariusz MBP Henryk Wendrowski, podając się za oficera sztabu NSZ „Lawinę”, przekazał Henrykowi Flame „Bartek” rozkaz przerzucenia części podwładnych na Ziemie Odzyskane. Jesienią 1946 r. zorganizowano trzy transporty partyzantów. Funkcjonariusze UB, podszywając się pod żołnierzy NSZ, przewieźli ich z Podbeskidzia na teren Opolszczyzny i tam ich wymordowali. Zostało zamordowanych około 150 żołnierzy NSZ.

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

WZYWAMY do APELU tysiące działaczy Obozu Narodowego, żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych NKWD, w lochach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego za to, że walczyli o Polskę Polską, o Polskę Niepodległą, o Polskę Demokratyczną, skazani na śmierć, tortury i prześladowania przez funkcjonariuszy UB. Z ich przestępczych rąk skatowano i zamordowano tysiące patriotów polskich.

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

WZYWAMY do APELU żołnierzy – górników, którzy zginęli w latach 1949 – 59 podczas pełnienia zasadniczej służby wojskowej w kopalniach węgla kamiennego, rudy uranu oraz w kamieniołomach.

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

CZEŚĆ PAMIĘCI WSZYSTKICH, którzy oddali życie za Ojczyznę Niepodległą, Demokratyczną i Suwerenną Rzeczpospolitą Polską!

 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie,

A światłość Wiekuista niechaj Im świeci

Na Wieki Wieków. Amen.

+      +      +

Dziękujemy Panu Stanisławowi Bulzie za przygotowanie symbolicznego APELU POLEGŁYCH…

Redakcja PCO

Leszek Czajkowski – ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

POLISH CLUB ONLINE, 2014.02.28

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek