Jan Bodakowski o książce JKM – „Historia według Korwina”


okladka PRO_okladkiNakładem wydawcy tygodnika „Najwyższy Czas”, wydawnictwa S3Media, ukazał się kolejny wybór felietonów Janusza Korwina Mikke. „Historia według Korwina” zawiera teksty dotyczące historii które Korwin opublikował na łamach tygodnika w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Ich cechą wspólną jest naruszanie tabu i wywlekanie na forum publicznym tematów o których boi się pisać wielu historyków, oraz to, że po latach pozostają one ciągle aktualne.

W części pierwszej zbioru tekstów historycznych Korwin dzieli się z czytelnikami swoimi opiniami o przedrozbiorowej Polsce i analogiach z obecną sytuacją III RP. W swoich tekstach Korwin przybliża czytelnikom postać i rządy króla Węgier i Polski Ludwika, Konfederacji Barskiej, Liberum Veto, Konstytucji 2 Maja.

W części pierwszej „Historii według Korwina” znalazły się też artykuły z historii innych krajów. Wśród nich teksty o rynku kapitałowym w europie w średniowieczu i odrodzeniu, monarchiach europejskich, historii Ślaska.

W drugiej części publikacji znalazły się teksty Korwina dostrzegające analogie między sytuacją w III RP a dziejami powstań narodowych w czasie zaborów, ingerencji państw europejskich w ruchy powstańcze, konfliktów między powstańcami, Powstaniem Warszawskim.

W części trzeciej wydawcy „Historii według Korwina” zamieścili teksty Korwina dotyczące II RP, Piłsudskiego, relacji Polski z ZSRR i nazistowskimi Niemcami przed II wojną światowa, klęski wrześniowej, sanacji, Żydów.

Na część czwartą składają się teksty Korwina o narodowym socjalizmie, sukcesach nazistów, polityce gospodarczej NSDAP, zbrodniach niemieckich, współczesnych mitach dotyczących hitlerowskich Niemiec.

Ostatnią część wyboru tekstów zawiera artykuły dotyczące związków między współczesna sytuacją a czasami powojennymi – PRL, PZPR, Jaruzelskim, opozycją, narodzinami socjalistycznej Europy, Pinochetem, zbrodniami komunistycznymi, strajkami sierpniowymi, dziejami wolnego rynku, Marcem 68, Jelcynem, powojennymi papieżami, reformami gospodarczymi w ChRL, Kuklińskim, rywalizacji Armii Czerwonej z KGB. Wybór tekstów kończy indeks nazwisk.

Jan Bodakowski

Źródło: http://jan.bodakowski.salon24.pl/572061,historia-wedlug-korwina , 5.03.2014

Przeczytaj więcej artykułów i recenzji Jana Bodakowskiego >   >   >   > TUTAJ

POLISH CLUB ONLINE, 2014.03.05

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek