Poseł na Sejm RP Prof. Pawłowicz pyta Przewodniczącego PKW o serwery obsługujące wybory


Prof. Krystyna Pawłowicz - Poseł RP.  Fot. Jakub Szymczuk
Prof. Krystyna Pawłowicz – Poseł RP.
Fot. Jakub Szymczuk

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, Pani Poseł Krystyna Pawłowicz zwróciła się do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z pytaniami dotyczącymi serwerów, które obsługują wybory w Polsce.

Treść pisma:
Sz. P.
Stefan Jan Jaworski
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Panie Przewodniczący,

W związku z wyrażanymi wielokrotnie przez różne środowiska wątpliwościami i pytaniami stawianymi po ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1995 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, uprzejmie proszę Pana Przewodniczącego o udzielenie mi szczegółowych informacji o sposobie i technikach obliczania głosów, tj. wyników wyborów, stosowanych w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych, oraz o równie wyczerpującą informację w tych kwestiach, dotyczącą też zbliżających się wyborów w 2014 r. – do Parlamentu Europejskiego, do samorządów terytorialnych oraz w 2015 r. do Sejmu i Senatu.

Proszę więc o szczegółowe odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

I. Co do ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych:

1. Jakie serwery obsługiwały te wybory w Polsce?
2. Na terytorium jakiego państwa, fizycznie gdzie znajdowały się te serwery?
3. Kto był właścicielem tych serwerów lub miały na nie decydujący wpływ?
4. Kto wykonywał ich serwis?
5. Czy z procedurami i techniczną stroną obsługiwania ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych – a szczególnie z obliczaniem głosów – miały jakichkolwiek prawny, faktyczny lub właścicielski związek podmioty zagraniczne, w szczególności rosyjskie? Jakie to były podmioty? Jaki wpływ wywierały?

II. Co do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i samorządowych w 2014 oraz parlamentarnych w 2015:

1. Jakie serwery będą obsługiwały każde z tych wyborów w Polsce?
2. Na terytorium jakiego państwa, gdzie fizycznie znajdują się – lub będą się znajdowały – te serwery w czasie wyborów w Polsce?
3. Kto jest lub w czasie wyborów będzie właścicielem tych serwerów?
4. Kto będzie wykonywał ich serwis?
5. Czy z procedurami i techniczną stroną obsługiwania zbliżających się w 2014 i 2015 r. wyborów w Polsce, a szczególnie z obliczaniem głosów będą miały jakikolwiek związek lub wpływ podmioty zagraniczne, a szczególnie rosyjskie? Jakie to będą podmioty? Jaki będzie ich styk, wpływ, udział w zbliżających się w Polsce wyborach?

III. Proszę też Pana Przewodniczącego o odpowiedź na pytania następujące:

1. Czy są polskie serwery, które mogą obsługiwać wybory w Polsce bez żadnego udziału elementów zagranicznych?
2. Jaki jest poziom bezpieczeństwa i szczelności systemów obsługujących w Polsce wybory, a szczególnie systemu obliczającego wyniki głosowania?
3. Jakie są kolejne etapy techniczne procedury obliczania wyników wyborów?
4. Czy nie uważa Pan Przewodniczący, że obsługę tak istotnego, fundamentalnego dla każdego państwa wydarzenia jakim są wybory parlamentarne, prezydenckie i samorządowe, powinny obsługiwać – a w szczególności obliczać glosy i przechowywać dane – wyłącznie serwery, położone w Polsce, znajdujące się pod kontrolą wyłącznie polskich uprawnionych organów oraz bezpiecznie zamknięta sieć komputerowa kontrolowana wyłącznie przez Państwową komisję Wyborczą?
5. Czy potrafiłby Pan Przewodniczący wyjaśnić opinii publicznej, skąd bierze się określenie czy też opinia, że polskie wybory obsługują „ruskie serwery”?

Ze względu na wagę problemu, którym interesuje się polska opinia publiczna oraz wobec pojawiających się, a niedementowanych informacji i poglądów, bardzo proszę Pana Przewodniczącego o poważne i wyczerpujące odpowiedzi, które – mam nadzieję – pozwolą uspokoić obawy licznych środowisk.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Pawłowicz

zapytanie

Źródło: https://www.facebook.com/KrystynaPawlowicz?hc_location=timeline , 6 marzec 2015

POLISH CLUB ONLINE, 2014.03.06

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek