Zbigniew Wierzbicki „Zbigwie”: UKRAINA a DOKTRYNA PUTINA


W Internecie wysyp artykułów i spekulacji  na temat strategii Putina w związku z Ukrainą. Nikt nie wie jednak jak daleko jest zdolny posunąć się Putin ze swoją agresją na Ukrainie.

Eksperci i specjaliści na całym świecie, rozważają  o celach Putina, poczynając od dyrektora Studiów Rosyjskich Leona Arona  w American Enterprise Institute, po politologów moskiewskich:

Politolodzy rosyjscy pracują jednak już bardzo intensywnie nad nową doktryna polityki zagranicznej dla Putina po zakończeniu agresji Rosji dotyczącej terytorium Ukrainy. Oczywiście nikt nie ujawnia jakie terytoria Ukrainy zostaną zajęte przez Armię Czerwoną.

Moją uwagę zwrócił tylko podstawowy punkt tej strategii, przewidywany do ogłoszenia po oswojeniu się Zachodu z rezultatami agresji rosyjskiej na Ukrainę.

Kremlowska elita uważa, że nadejdzie, a raczej już nadchodzi pora wypracowania konkretnych  prawideł cywilizowanego współdziałania kluczowych globalnych graczy na arenie międzynarodowej, które powinny tworzyć pakiet obowiązujących praw dla wszystkich państw w ramach ONZ. Można je sformułować w postaci np. ogólnoświatowej konstytucji.

Międzynarodowa Konstytucja miałaby  stanowić poważną reformę praw międzynarodowych. Powinna ona zabezpieczać świat  przed możliwościami  zaistnienia zarówno  zimnej,  jak i faktycznej wojny.

Dopóki główni gracze światowi nie uzgodnią przyjęcia takich praw, Rosja będzie mieć prawo samodzielnie wybierać sposoby obrony  rosyjskojęzycznych obywateli na terytoriach znajdujących się w innych państwach.  Będzie miała to prawo szczególnie wtedy, gdy w kraju z rosyjskojęzycznymi obywatelami nie ma rządu umocowanego w pełni konstytucyjnie. Wkroczenie wojsk rosyjskich dla obrony tych obywateli będzie czymś oczywistym i naturalnym. W praktyce międzynarodowej jest to praktyka stosowana od dawna, np. wojskowa akcja Turcji na północy Iraku i Cypru. Tak działają USA w Ameryce Łacińskiej. Dlatego operacja wojskowa mająca na celu ustanowienie porządku i obrony rosyjskojęzycznych obywateli nie tylko na Krymie, ale i na terytorium całej Ukrainy jest w pełni zgodna z międzynarodową praktyką.

Tajan doktryna Putina. Fot. blogpublika.com
Tajna doktryna Putina.  Fot. blogpublika.com

I to ma być główny punkt imperialnej doktryny Putina. Czy Zachód zechce wysłuchać takiej propagandy będącej przejawem siły i bezczelności Putina, jeśli zostanie ona wyartykułowana?

Być może nawet ją przyjmie!

Świat Zachodu nie ma najmniejszych zamiarów pamiętać o historii XX wieku, kiedy to pewien bezczelny szaleniec wywołał pożar, który ogarnął cały świat.

Należy jednak zawsze mieć na uwadze, że przedstawiony punkt doktryny Putina ma charakter czysto propagandowy: maskować dalekosiężne cele Kremla zawarte w tajnej doktrynie Putina.

A tę  prawdziwą, tajną, szaloną doktrynę Putina zawiera przedstawiony rysunek

Putin nie nosi dębowej pałki jak Piotr I, ani też szpicruty, ale ma kilka smyczy dla swoich psów.

Zbigniew Wierzbicki „Zbigwie”

Przeczytaj więcej artykułów Zbigniewa Wierzbickiego „Zbigwie”  >    >    >   TUTAJ .

POLISH CLUB ONLINE, 2014.03.16

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek