Abp Henryk Hoser: Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół


POLONIA CHRISTIANA – PCh24.pl

 

Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski. Fot. Janusz Halczewski / WikiComm, cc
Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski.
Fot. Janusz Halczewski / WikiComm, cc

Wszyscy, zarówno duchowni jak i świeccy, jesteśmy odpowiedzialni za Kościół – podkreślił abp Henryk Hoser, który z okazji 22. rocznicy utworzenia diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył uroczystej Mszy św. w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie.

W homilii abp Hoser wskazał na Najświętszą Maryję Pannę jako wzór do naśladowania. – Ona, Matka Kościoła, która kształtowała człowieczeństwo Chrystusa, ukazuje nam jak powinna wyglądać nasza relacja z Bogiem – podkreślił. – Maryja jest obrazem Kościoła. To, co Jej przypisujemy, a więc wiarę, nadzieję, miłość i służebność, to samo przypisujemy także Kościołowi. Jest On wielki swoją wiarą, swoją nadzieją, miłością i posługą w stosunku do wszystkich ludzi w związku z tym nazywamy go „wielkim sakramentem ludzkości’”– powiedział abp Hoser.

Zaznaczył, że Maryja uczy nas całkowitego zaufania do Boga i podążania za Jego głosem. Wskazuje nam jak pokonywać trudności Jego mocą i Jego siłą, żeby nie być samemu na tym świecie. – Jeżeli nawet opuszczą cię ojciec i matka, to Bóg cię nigdy nie opuści. Jeżeli cię opuszczą przyjaciele, Bóg cię nie opuści. Jeżeli się nawet twoja rodzina rozpadnie, to Bóg cię nie opuści, bo On idzie za tobą, On jest dla ciebie – przekonywał biskup warszawsko-praski.

Nawiązując do wydarzeń zwycięskiej Bitwy Warszawskiej roku 1920, która miała miejsce na przedpolach Radzymina i Ossowa, abp Hoser zaapelował o odnowę moralną. – Tutaj, gdzie okazaliśmy się wierni, gdy walczyliśmy o wolność, godność i honor; gdzie walczyliśmy o to, by nie być niewolnikami, to szliśmy pod sztandarami Maryi. To Ona była Hetmanką tamtej bitwy – zauważył kaznodzieja. Podkreślił, że zarówno na mieszkańcach Radzymina jak i całej diecezji spoczywa szczególny obowiązek aby być nośnikiem tamtych wielkich ideałów w dzisiejszym świecie. – Nie wolno nam nigdy skazywać się na miernotę, na podłość, na niewierność, na zdradę. Mamy być wierni złożonym przyrzeczeniom, danemu słowu, Bożej Prawdzie i ludziom, którzy na tę wierność liczą. Mamy być ludźmi godnymi zaufania – zaapelował abp Hoser tłumacząc, że na tym polega dojrzałe życie społeczne i rodzinne.

Biskup warszawsko-praski zwrócił uwagę, że wszyscy – zarówno duchowni jak i świeccy – są współodpowiedzialni za Kościół, za to, co o Nim się mówi, co inni o Nim sądzą i jak Go postrzegają. – Kościół bowiem to nie są tylko księża i biskupi, ale przede wszystkim zgromadzenie wszystkich ochrzczonych – przypomniał biskup warszawsko-praski. Jak zaznaczył, wszyscy, podobnie jak Najświętsza Maryja Panna, jesteśmy powołani do służby drugiemu człowiekowi. – Najpełniej jednak realizujemy to powołanie jeśli czynimy to z mandatu Kościoła i w Kościele, który jest rodziną dzieci Bożych – stwierdził kaznodzieja. Uroczystości zwieńczył akt zawierzenia diecezji Miłosierdziu Bożemu.

Diecezja warszawsko-praska powstała w roku 1992 w wyniku reformy administracyjnej Kościoła w Polsce. Na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 r. utworzono 14 nowych diecezji, w tym także diecezję warszawsko-praską. Powstała ona z terytorium Archidiecezji Warszawskiej i częściowo z Diecezji Płockiej. Obejmuje prawobrzeżną część stolicy i tereny w widłach Wisły i Bugu.

Źródło: KAI

Źródło: http://www.pch24.pl/abp-hoser–wszyscy-jestesmy-odpowiedzialni-za-kosciol,21924,i.html , 2014-03-25

POLISH CLUB ONLINE, 2014.03.25

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek