Stan Tymiński: Etyka i Prawo w Polsce


8 na 10 Polaków chce wyjechać ze swego kraju. Nie tyle w ucieczce przed biedą, ile przed kulturą prawa bez etyki narzuconego przez wspieranych przez Amerykę rodzimych Chazarów. W obliczu gwałtu swojej kultury Polacy zamiast walczyć, wolą uciekać od tej zmory.

 

Etyka i Prawo w Polsce

 

fot. za wirtualnapolonia.com
fot. za wirtualnapolonia.com

Kiedyś mój prawnik w Peru, były premier i senator Javier Maximiliano Alfredo Hipolito Valle Riestra Gonzalez Olaechea,  powiedział mi, że jedyne co muszę wiedzieć o prawie to to, że kara jest współmierna do winy. Wiele lat pózniej, kiedy poznałem naukowe publikacje Doc. Józefa Kosseckiego zrozumiałem, że prawo w Peru jest oparte na kulturze łacińskiej. Zdecydowany wpływ na taki stan rzeczy miała Hiszpania, która podbiła cywilizację imperium Inków i skolonizowała Peru na okres kilkuset lat. Nawet dzisiaj kilkadziesiąt rodzin z hiszpańskim rodowodem stanowi elitę gospodarczą tego kraju, który de-facto jest krajem Metysów.

Obecnie na emeryturze, doc. Kossecki, inżynier, cybernetyk społeczny, dziennikarz, publicysta, nauczyciel akademicki i polityk, jest kontynuatorem prac  śp. prof. Konecznego i śp. prof. Mazura, ktorego żona przekazała mu wszystkie jego archiwa. Napisał on ponad 30 książek. Jego seminaria szkoleniowe w postaci video mozna zobaczyć na YouTube.com.

Poznałem Doc. Kosseckiego na początku 1991 roku, w czasie jednego z zebrań informacyjnych Partii X w Warszawie. Powiedział mi, że należał w przeszłości do PZPR i nigdy więcej nie chce być członkiem żadnej partii politycznej. Już w czasie pierwszej rozmowy po rodzaju zadawanych pytań, rozpoznałem w nim wartościowego człowieka. Na moją usilną prośbę po długim zastanowieniu, Doc. Kossecki został członkiem Partii X, a wrótce potem na pierwszym krajowym zjeżdzie wybrano go jednym z jej dziesięciu dyrektorów. Niedługo potem został vice-liderem Partii X, a w roku 1995 jej liderem. To stanowisko pełnił  aż do jej całkowitego rozwiązania w 1999 roku.

Obecność Doc. Kosseckiego w Partii X dała mi możliwość szczegółowego poznania „kto kim był” przed zmianą ustroju w Polsce w 1989 roku. Jako naukowiec jest on świetnym strategiem i często korzystałem z jego porad w trudnych czasach dla Partii X, kiedy zmowa ludzi „okrągłego stołu” niemoralnymi i niezgodnymi z prawem metodami blokowała nasze wejście do Sejmu. Jego wartość w 1994 roku podkreślił lider SLD Leszek Miller, kiedy zapraszał mnie do współpracy ale tylko bez “Kosseckiego”.

Doc. Kossecki jest stale atakowany przez medialne „prastytutki” za to, że w swojej przeszłości był rzecznikiem antysyjonistycznej organizacji „Grunwald” oraz za to, że był oficerem ORMO. Co do mnie, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest on naszym narodowym patriotą i tym samym ofiarą ataków niecnych ludzi, którzy nienawidzą nas Polaków . Kilka lat temu pisałem listy w obronie Doc. Kosseckiego do dyrekcji WIKIPEDIA w USA, ponieważ żydowscy autorzy jej polskojęzycznej wersji twierdzili, że był on agentem KGB i SB. Udało mi się usunąć referencje do farsy jego agentury KGB ale do tej pory jest on oskarżany o współpracę z SB na osobiste życzenie byłego ministra ds przekształceń własnościowych w rządzie Mazowieckiego, Waldemara Kuczyńskiego z domu Pecold, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski – Polonia Prostituta, w 2011 roku.

Bezpodstawne oskarżenia doc. Kosseckiego o agentury KGB i SB przez WIKIPEDIA.PL są dowodem działania ludzi obcej cywilizacji przeciw interesom Polaków. Nasza cywilizacja łacińska jest oparta na poszukiwaniu prawdy – etyka jest wyższa od prawa. Dla prawego Polaka, nie do pomyślenia jest możliwość obrzucania innych ludzi kłamstwem. Być może doc. Kossecki przesadził z przynależnością do ORMO ale on wtedy uważał, że szkolił Polaków do walki przed zaborczymi Chazarami z trockistowskim odchyleniem oraz powszechną korupcją w milicji i  chciał dobrze dla ojczyzny. Każdy może poznać jego życiorys aby wyrobić sobie opinię o tym zacnym i poczciwym człowieku pod hasłem w Google: Józef Kossecki życiorys

Kultura danego kraju nigdy nie jest w 100% czysta. Konflikty polityczne w Polsce powstają z powodu starcia się trzech podstawowych kultur: łacińskiej, bizantyjskiej i chazarskiej. Z pracy naukowej doc. Kosseckiego wynika, że głównym powodem odmiennego stylu działalności tych grup są różne pojęcia etyki i prawa. Kultura łacińska stawia etykę powyżej prawa, kultura bizantyjska stawia prawo ponad etyką a kultura chazarska nie uznaje etyki ani prawa, które zależnie od okoliczności jest naginane dla korzyści samych Chazarów. Proszę nie mylić Chazarów z Ashkenazi bo to jest całkowicie inna kultura.

Proszę teraz popatrzeć na Polskę z tego punktu widzenia. Gołym okiem widać, że w naszej ojczyznie najważniejsze jest prawo. To jest kraj bez etyki i troski o ludzi, gdzie się karze chorych emerytów należnością 50 Zł. za ścięcie w państwowym lesie małego drzewka. Jednocześnie wielcy złodzieje i aferzyści są całkowicie bezkarni. Jak w takiej Polsce może się czuć Polak wychowany w duchu etyki łacińskiej?

Polskojęzyczne media sa odbiciem obecnie dominującej kultury w Polsce. Wszelkie wydarzenia nie są ocenianie przez dziennikarzy z punktu widzenia etyki łacińskiej ale ich ocena jest naginana do okoliczności. Kto się  z tego chóru wyłamie, to automatycznie traci mozliwość pracy w tym zawodzie. Dlatego dziennikarze, znani jako „prastytutki” są praktycznie zmuszeni do zaniechania etyki w swojej codziennej działalności. Nie dziwota więc, że wielu dziennikarzy takich jak Mieczysław Rakowski czy Radosław Sikorski zajeli prominente pozycje w polityce. W czasie wyborów prezydenckich w 90 roku, kiedy  młoda ale bardzo napastliwa dziennikarka Monika Olejnik po konferencji prasowej doszła za mną aż do zaparkowanego samochodu, zadałem jej pytanie: „Dlaczego Pani Polka  jest tak agresywna, przecież Pani wie o co idzie walka w tych wyborach”. Nie odpowiedziała mi na to pytanie.

Dla uważnego czytelnika wpływ kultury żydowskiej jest Polsce ewidentny w mediach.  Jest  to wszechobecne przeinaczanie wydarzeń. Gołym okiem można rozpoznać dziennikarski bełkot podobny do języka z chazarskiego targu.

Przykładem takiego dziennikarstwa są wypowiedzi dziennikarki Applebaum-Sikorski, która bezczelnie ignoruje etykę na korzyść promocji ideologii neokonserwatywnych instytucji w Waszyngtonie. Tych ludzi cechuje wściekła nienawiść i stałe dążenie do wojny z Rosją. Z tego powodu jest ona całkowicie przewidywalna. Applebaum tak jak i jej mąż Sikorski zbudowali swoje kariery na promocji ideologii amerykańskich neokonserwatystów  i nigdy nie będą zdolni do etycznego postępowania zgodnego z naszą cywilizacją łacińską.

Kilka dni temu, jadąc do pracy,  słyszałem w amerykańskim programie Radia FOX stwierdzenie młodej neo-konserwatystki, że Putin to rasista. Kiedy gospodarz tego programu zapytał, czy ona ma na to dowody, odpowiedziała, ze rasizm nie jest jednak głównym grzechem Putina i szybko zmieniła temat. Takie zachowanie bez honoru jest całkowicie sprzeczne z zasadami cywilizacji łacińskiej.

Jaskrawym przykładem łąmania wszelkich zasad etyki i naginania  prawa jest obecny zamęt na Ukrainie, gdzie grupa terrorystów, mając poparcie krajów Zachodnich obaliła konstytucyjnie wybrany rząd i zmusiła prezydenta do ucieczki za granicę. Takie niemoralne postępowanie jest typowe dla łamiących prawo piratów i rozbójników. Czy można teraz oczekiwać, że nowy ukraiński rząd będzie postępował zgodnie z etyką łacińską? Z powodu składu tego rządu nie wydaje mi się, że będzie to  państwo etyczne. Myślę, że będzie to państwo prawa, interpretowanego na korzyść chazarskiej mniejszości narodowej, tak jak to się stało w Polsce. Trudno oczekiwać, że tylko poprzez dostęp do EU Ukraina nagle zmieni swoją bizantyjsko-chazarską kulturę. Z tego punktu widzenia przystąpienie Ukrainy do EU wydaje się nierealne i dla Polski bardzo niebezpieczne.

Podłożem wszelkich poczynań danego kraju jest jego kultura, co ma odzwierciedlenie w jego Konstytucji. Kultura to etyka, która odsłania moralność działąnia danej nacji. Dopiero na bazie etyki powstaje prawo określone przez dokument zasadniczy, czyli Konstytucję. Jest to o tyle ważne, że to Polacy  powinni stworzyć prawo, który im będzie służyć. Inaczej prawo narzucone przez obcą kulturę stworzy ludzi, którzy będą niewolnikami zasad  sprzecznych  ze swoją etyką.

Nie dziwota więc, że obecnie w 2014 roku 8 na 10 Polaków chce wyjechać ze swego kraju. Nie tyle w ucieczce przed biedą, ile przed kulturą prawa bez etyki narzuconego przez wspieranych przez Amerykę rodzimych Chazarów. W obliczu gwałtu swojej kultury Polacy zamiast walczyć, wolą uciekać od tej zmory.

Stan Tymiński
Acton, Ontario

Źródło: Wirtualna Polonia , 27 marca 2014

Przeczytaj więcej opracowaniń Stana Tymińskiego >  >  >  >  TUTAJ .

POLISH CLUB ONLINE, 2014.03.28

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek