Czesław Grzelak: „Wrzesień 1939. W szponach dwóch wrogów”


Czeslaw-Grzelak-Wrzesien-1939-okladka583Nakładem wydawnictwa Rytm ukazała się praca Czesława Grzelaka „Wrzesień 1939. W szponach dwóch wrogów” przybliżająca czytelnikom dramat upadku Polski na początku II wojny światowej.

Wojna obronna Polski trwała od ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 do dnia
6 października 1939. Przegrana Polska znalazła się pod okupacją Niemiec i ZSRR. Agresje Niemiec na Polskę wsparli zbrojnie mieszkający w Polsce Niemcy, agresje sowiecką Żydzi. Wbrew podpisanym umowom sojuszniczym Wielka Brytania ani Francja nie pomogły Polsce – pomimo że posiadały siły zdolne do pokonania Niemiec. Polska armia nie była technicznie przygotowana do prowadzenia wojny, za co winę ponosiła sanacja.

W walkach z Niemcami zginęło 66.000 polskich wojskowych, 134.000 żołnierzy polskich zostało rannych, 420.000 trafiło do niemieckiej niewoli. W walkach
z sowietami zginęło kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy, 250.000 trafiło do obozów jenieckich – sowieci zamordowali prawie wszystkich polskich wiezionych oficerów.

Niemiecka armia dokonała licznych zbrodni na Polakach w dwu pierwszych miesiącach wojny. Niemieccy żołnierze przeprowadzili 311 zbiorowych egzekucji polskich cywilów i żołnierzy. Inne formacje niemieckie dokonały 453 innych zbiorowych egzekucji. W sumie Niemcy zamordowali w owym czasie 24.000 Polaków, spalili 434 wsie polskie. Niemieckie lotnictwo wojskowe bombardowało cele cywilne, kolumny uchodźców.

Równie bestialskie zbrodnie dokonywała na Polakach Armia Czerwona, z racji na zwycięstwo sowietów w II wojnie światowej nie przeprowadzono dokumentacji tych zbrodni w takim samym stopniu jak zbrodni niemieckich. W ślad za zbrodniczą Armią Czerwoną posuwały się oddziały NKWD mordujące przedstawicieli polskiej elity.

Jan Bodakowski

Za: Informator Polska, 4 kwietnia 2014

POLISH CLUB ONLINE, 2014.04.04ł

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek