Cieszyć się, czy płakać? – Rząd plan prywatyzacji wykonał w 90%


wGospodarce.pl

 

Rząd chwali się przychodami z prywatyzacji. Wykonał 90 proc. planu

 

fot. scx.hu
fot. scx.hu

Ponad 13,5 mld zł wyniosły przychody z prywatyzacji w latach 2012-2013 – poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. W 2013 r. uzyskano z tego tytułu ok. 4,4 mld zł, co oznacza ok. 90-procentowe wykonanie planu przychodów.

Rada Ministrów zapoznała się we wtorek z informacją o realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2012-2013”. Dokument zawiera informacje o działaniach prywatyzacyjnych w 2013 r. i podsumowanie całego okresu obowiązywania planu.

Jak podało CIR, w ub.r. zrealizowano 193 projekty prywatyzacyjne dla 155 spółek, w tym 140 projektów dla 103 spółek objętych planem. Procesami przekształceń własnościowych objęto 155 spółek. Sukcesem zakończono projekty dla 81 spółek z udziałem Skarbu Państwa.

„W całym okresie obowiązywania planu zrealizowano łącznie 534 projekty prywatyzacyjne dla 298 spółek z udziałem Skarbu Państwa, z czego 85 proc. stanowiły projekty dla spółek objętych planem. Pomyślnie zakończono 195 projektów dla 189 spółek, w tym 131 projektów dla 125 spółek z planu i 64 projektów dla spółek dodatkowych. Próbę przekształceń własnościowych podjęto wobec 95 proc. spółek z planu” – czytamy w komunikacie. W 2013 r. najwięcej przekształceń własnościowych zakończono sukcesem w branżach: transportowej, uzdrowiskowej i jednostek usługowych.

W ramach prywatyzacji branżowej (pozagiełdowej) w 2013 r. zrealizowano 181 projektów prywatyzacyjnych dla 143 spółek, co stanowiło prawie 94 proc. wszystkich wykonanych projektów. Umowy prywatyzacyjne zawarto dla 69 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym dla 28 objętych planem oraz dla 41 dodatkowych. 81 proc. zbytych spółek stanowiły podmioty z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa.

„W latach 2012-2013 zrealizowano łącznie 498 projektów branżowych dla 263 spółek, co stanowi niemal 90 proc. wszystkich spółek objętych przekształceniami własnościowymi w tym okresie. Zawarto 159 umówprywatyzacyjnych dla 154 spółek. Najwięcej zbyto spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa (66 proc.). Przychody z prywatyzacji pozagiełdowej to 2,475 mld zł” – napisano.

Z informacji CIR wynika, że w ub.r. zrealizowano pięć projektów giełdowych. Prywatyzacja giełdowa przyniosła najwięcej przychodów – stanowiła niemal 90 proc. wszystkich przychodów osiągniętych w 2013 r. Do największych transakcji giełdowych należą oferty publiczne spółek: Energa i Polski Holding Nieruchomości. W 2013 r. przychody z prywatyzacji giełdowej wyniosły 3,885 mld zł. W latach 2012-2013 zrealizowano 14 projektów giełdowych dla 13 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przychody w tym okresie wyniosły 11,078 mld zł i stanowiły 82 proc. przychodów osiągniętych w ostatnich dwóch latach.

CIR poinformowało, że liczba spółek nadzorowanych przez ministra Skarbu Państwa w 2013 r. zmniejszyła się o 83 podmioty. 27 spółek wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego. Na koniec ub.r. 244 spółki z udziałem Skarbu Państwa były w stanie likwidacji, upadłości lub nie prowadziły działalności.

(PAP)

Za: http://wgospodarce.pl/informacje/12355-rzad-chwali-sie-przychodami-z-prywatyzacji-wykonal-90-proc-planu , 15 kwiecień 2014

POLISH CLUB ONLINE, 2014.04.15

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek