Jewish Telegraphic Agency: Sowieci ewakuują Żydów (wg. materiałów JTA z lat 1939-1945.


Sowieci ewakuują żydów – archiwum Żydowskiej Agencji Prasowej JTA ujawnia, gdzie się „podziała” większość brakujących „wybrańców”

JTA - Jewish News Archive
JTA – Jewish News Archive

Kładziemy szczególny nacisk na źródło poniżej zamieszczonych zdjęć oraz tekstu. Jest to źródło w 100 % żydowskie (Jewish Telegraphic Agency), jakie w latach II WŚ informowało o wydarzeniach na froncie oraz informowało o losach “wybrańców”.

37 informacji JTA publikowanych w kolejnych odcinkach, pokazuje dokąd “przepadli brakujący żydzi” z Polski i w jaki “cudowny sposób się odnaleźli”, przywiezieni do Polski na sowieckich tankach.

Relacja ta może wywołać odruchy alergii “nie-przyjmowania-do-siebie-prostej-prawdy” u osób, które mają jeszcze silny “syndrom holokitu” (nowa jednostka chorobowa, chwilowo leczona w jedynym centrum skutecznej kuracji – na Wolnej Polsce). Tym osobom zalecamy się nie denerwować i zwrócić swą szlachetną oburzoną uwagę na to, że te informacje napisali sami żydzi, nie rewizjoniści, nie naziści, nie antysemici, czy też inni kosmici. Osobom o silniejszych objawach powyższego syndromu, zalecamy wejść na linki zamieszczone pod zdjęciami i osobiście wylądować na stronie internetowej JTA.

37 zdjęć artykułów pochodzących z the Jewish Telegraphic Agency (żydowskiejagencji telegraficznej) z okresu 1939 – 1945, na temat Sowietów ewakuujących 1,8mln żydów w głąb terytorium Związku Sowieckiego, wybawiając ich z rąk Niemców.

Do zdjęć dołączony będzie krótki opis treści doniesienia.

http://archive.jta.org/article/1939/03/24/2845902/property-worth-17000000-falls-to-nazis-in-memel-all-jews-evacuated-temples-wrecked

1)

Majątek wart 17 mln $ wpada w ręce nazistów w Memel*; wszyscy żydzi ewakuowani; świątynie uległy zniszczeniu

Kowno, 23 marca, JTA

W oficjalnym oświadczeniu wyjawiono dzisiaj, że majątek wart 17 mln $ wpadł w ręce nazistów w krainie Memelland, przy czym jednocześnie zapewniono, że na zajętym przez wojska niemiecke terytorium Litwy nie został nawet jeden żyd. Ostatnią grupę kilkuset żydów wraz z obywatelami Litwy ewakuowano kilka godzin temu sześcioma pociągami, jakie wyjechały z Memel. (…)

Chociaż ogłoszono oficjalnie, że w Memelland nie ma żydów, wiadomo jest, że trochę zostało, zostali wcześniej zatrzymani pod różnymi zarzutami, twierdzi się, że fałszywymi. Wśród zatrzymanych znaleźli się kupcy żydowscy oskarżeni o oszustwa podatkowe i lekarze oskarżeni o nielegalne operacje. Uważa się, że zostaną zesłani do obozów koncentracyjnych.

Większość żydowskich uchodźców przybyła do Kowna i Szawli, mniejsza grupa obozuje w przygranicznym miasteczku, Kretynga. (…)

* Memel – Kłajpeda, uwaga od tłumacza

http://archive.jta.org/article/1941/07/08/2854740/thousands-of-bukovina-jews-evacuated-into-soviet-interior

2)

8 lipca 1941, JTA

Tysiące żydów z Bukowiny ewakuowano w głąb terytorium sowieckiego

Ogromnej większości z 45 tysięcy żydów z Czerniowic, stolicy Bukowiny, udało się opuścić miasto przed wkroczeniem do niej armii nazistowskiej, doniesiono nam dzisiaj. Większości z nich władze sowieckie pozwoliły ewakuowac się w głąb swego terytorium, szczególnie na obszar żydowskich kołchozów w płd. Ukrainie. Przed opuszczeniem Czerniowic, wojska sowieckie podpaliły miasto.

Doniesienia niemieckie opisują zastrzelenie setek żydów w Mińsku jako działanie “snajperów”. (…)

Miasto Włodzimierz Wołyński na polskiej Ukrainie, który zamieszkiwała wielka żydowska społeczność jest obecnie stosem gruzów. Miasto paliło się przez 3 dni, a cała jego ludność uciekła w sąsiednie lasy w poszukiwaniu schronienia przed bombami i ogniem czołgów.

W opisie Mińska przez radio berlińskie można usłyszeć, że gdy wojska niemieckie wkroczyły do miasta, odnalazły tylko “dymiące ruiny”. Radio nazistów potwierdziło masowy odstrzał żydów jako działanie “snajperów” oraz powiedziało, że większa część ludności Mińska rozproszyła się po polach i bagnach.

http://archive.jta.org/article/1941/07/16/2854816/50000-jewish-war-refugees-reported-in-kiev-many-evacuated-to-volga-region

3)

16 lipca 1941, JTA

50 tysięcy żydów uciekinierów wojennych z Kijowa w większości ewakuowano w rejon nad Wołgą

Sztokholm, 15 lipca (JTA) –

Nie mniej niż 50 tysięcy żydów z miast sowieckiej Ukrainy zniszczonych podczas nalotów niemieckich i ataków wojsk lądowych uciekło do Kijowa w celu znalezienia schronienia. Władze sowieckie podejmują obecnie działania, aby przetransportować uchodźców w rejon nad Wołgą, głównie do Samary i obwodu kazańskiego.

Doniesienia z Niemiec ujawniają, że wiele synagog w zajętej przez nazistów Polsce zostało zamienionych na szpitale polowe dla niemieckich żołnierzy rannych na rosyjskim froncie. W Przemyślu, władze nazistowskie zamieniły synagogę na budynek elektrowni.

Wciąż donosi się o krwawych walkach o Rogaczów i Żłobin, dwa miasta ukraińskie, gdzie ludność niemal w całości była żydowska. Oba miasta przechodzą z rąk do rąk. Raport mówi, że mieszkańcy obydwu tych miast zostały ewakuowane przez władze sowieckie w głąb państwa na kilka dni przed pierwszym wkroczeniem do nich wojsk niemieckich. (…)

Goniec Krakowski, gazeta nazistów wydawana w Krakowie po polsku, donosi w sprawie najnowszego cenzusu ludności Warszawy, że został on właśnie ukończony. W Warszawie mieszka obecnie 1.355.328. osób, z czego 401.808. to żydzi wyizolowani w ghetcie. (…)

http://archive.jta.org/article/1941/06/19/2854588/report-poles-jews-evacuated-from-sovietgerman-frontier

4)

19 czerwca 1941

Raport Polaków, żydzi zostali ewakuowani z sowiecko-niemieckiej granicy

Londyn, 18 czerwca (JTA) –

Cała żydowska populacja i część nie-żydów z terenów nadgranicznych okupowanej przez Sowietów Galicji została na rozkaz ewakuowana w głąb Sowietów “z powodów strategicznych”. Podobny rozkaz został wydany dla ludności obszaru okupowanego przez Sowietów w województwie lubelskim.

Jednocześnie Polski Rząd na Uchodźctwie otrzymał raport, że władze nazistowskie w okupowanej Polsce nakazały żydom, aby podjęły własne działania w celu wybudowania w ghetcie schronów przeciwlotniczych. Rozkaz mówi, że w przypadku ataków powietrznych, żydom nie będzie wolno szukać schronienia poza terenem ghetta. (…)

http://archive.jta.org/article/1941/09/17/2855417/lithuanian-jewish-evacuees-on-farms-in-mongolia-siberia

5)

17 września 1941

Litewscy żydzi trafili do gospodarstw rolnych w Mongolii, na Syberię

Londyn, 16 września (JTA) –

Kilkanaście tysięcy litewskich żydów, których ewakuowały władze sowieckie przed rozpoczęciem niemieckiej inwazji na ten kraj, zostało rozlokowanych w kołchozach w sowieckiej Mongolii i wschodniej Syberii, wg wiarygodnych doniesień otrzymanych dzisiaj.

Ewakuacja żydów z Litwy zaczęła się na tydzień przed faktyczną data inwazji. Nieznane są zasady, wg których władze sowieckie dokonują selekcji ewakuowanych, mimo to wiadomo, że wśród nich znaleźli się nie-komunistyczni, zajmujący się handlem i religijni żydzi. Urzędnicy sowieccy zrobili wszystko, aby zapewnić żydowskim uchodźcom środki niezbędne do przetrwania, wynika z raportu.

http://archive.jta.org/article/1942/02/19/2856678/uzbekistan-soviet-republic-becomes-new-home-for-hundreds-of-thousands-of-evacuated-jews

6)

19 luty 1942

Sowiecka Republika Uzbekistanu staje się nowym domem dla tysięcy ewakuowanych żydów

Taszkient, U.S.S.R., 18 luty (JTA) –

Rozwój nowego żydowskiego centrum osiedleńczego w Sowieckiej Republice Uzbekistanu z populacją żydów w granicach 1 mln osób przewiduje się w tym miejscu, gdzie przybywają dziesiątki tysięcy żydów ewakuowanych z Ukrainy, Białorusi, Krymu i innych części sowieckiego terytorium, wywiezionych przed nazistowską inwazją na ich rodzinne miasta i kolonie (…)

Ogromna większość ewakuowanych żydów pilnie potrzebuje ubrań, butów i bielizny, brakuje im również sprzętu domowego, gdyż nie mogli zabrać go ze sobą podczas ewakuacji. Jednakże są dobrze zaopatrzeni w żywność. (…)

W dodatku do dziesiątek tysięcy sowieckich żydów rozproszonych w różnych okolicach Taszkientu, Samarkandy i Ałma-Aty, są tu jeszcze dziesiątki tysięcy żydowskich uchodźców z Polski, którzy zostali przetransportowani to tych rejonów po tym, jak zostali uwolnieni z obozów internowania. Polska ambasada w Moskwie zajęła się rejestracją wszystkich żydów, którzy mają polskie paszporty, aby umożliwić im kontakt z krewnymi w Ameryce i w Anglii, a także w celu zabezpieczenia danych o dokładnej liczbie polskich żydów obecnie przebywających w sowieckiej Rosji jako uchodźcy.

Liczba sowieckich i polskich żydów aktualnie skoncentrowana w Uzbekistanie szacowana jest na ok. milion. Przed wybuchem wojny mieszkało tu o. 40 tysięcy żydów, z czego większość w Taszkiencie i Samarkandzie. (…)

http://archive.jta.org/article/1942/03/25/2857122/sovietjewish-general-who-broke-nazi-blitzkrieg-will-be-immortalized-in-play

7)

25 marca 1942

sowiecko-żydowski generał, który powstrzymał nazistowski “blitzkrieg” będzie unieśmiertelniony w sztuce

Taszkient, 24 marca (JTA) –

Lew Dowator, sowiecko-żydowski generał, który poprowadził atak Kozaków w obwodzie rostowskim i złamał niemiecką ofensywę oraz zainicjował odwrót nazistów na całym froncie sowieckim zostanie uwieczniony w sztuce teatralnej (…)

Ogłoszenie, że gen Dowator będzie centralną postacią sztuki obrazującej heroizm sowieckich żydów w walce z inwazją nazistów, zostało złożone przez S. Michaela, znanego w skali międzynarodowej żydowskiego artysty, który jest dyrektorem sowiecko-żydowskiego Teatru Państwowego. (…)

sowiecko-żydowski Teatr Państwowy, jaki jest teraz w Taszkiencie, gdzie przeniesiono wszystkie główne żydowskie instytucje z Moskwy, zajmie się również wystawieniem sztuki ukazującej wspólną walkę przeciw Hitlerowi żydów i Polaków w okupowanej przez nazistów Polsce. (…)

http://archive.jta.org/article/1942/04/10/2857226/jews-celebrate-passover-in-soviet-russia-hoping-for-hitlers-defeat

8)

10 kwietnia 1942

żydzi świętują paschę w sowieckiej Rosji z nadzieją na pokonanie Hitlera

Moskwa, 9 kwietnia (JTA) –

Chociaż wielka liczba żydów z Moskwy została ewakuowana w bezpieczne miejsce w Uzbekistanie w czasie, gdy armie nazistów zbliżały się do stolicy sowietów, moskiewska synagoga chóralna była zatłoczona w ten tydzień paschy żydami i żydówkami (…)

“…Jednocześnie jestem szczęśliwy z tej paschy i faktu, że nie cały mój naród znalazł się pod władzą Niemców, jacy są gorsi niż Egipt tysiące lat temu, i że miliony żydów przebywają w ZSSR, gdzie mogą cieszyć się równością z innymi obywatelami państwa…”

TYSIĄCE ŻYDÓW ŚWIĘTUJE PASCHĘ W UZBEKISTANIE PO RAZ PIERWSZY

Doniesienia nadchodzące do Moskwy z Taszkientu stwierdzają, że dziesiątki tysięcy żydów celebrowały paschę w Samarkandzie, Taszkiencie, Ałma-Acie oraz innych miastach Uzbekistanu, gdzie odbyły się sedery po raz pierwszy zorganizowane przez żydów europejskich, w tym żydów z Polski. (…)

http://archive.jta.org/article/1942/04/29/2857397/evacuated-jewish-settlers-from-crimea-establish-themselves-in-siberia-on-new-land

9)

29 kwietnia 1942

Ewakuowani żydzi z Krymu tworzą sobie nowe ojczyzny na Syberii na Nowej Ziemi

Kujbyszew, 28 kwietnia (JTA) –

Po wielu miesiącach tułaczki z przybytkiem i maszynami rolniczymi, kilkanaście tysięcy żydowskich kołchoźników z Krymu dotarło do Krasnojarska, na Syberii, gdzie zostaną rozmieszczeni na ziemi przeznaczonej dla nich w obwodzie krasnojarskim.

Koloniści żydowscy, jak mówi doniesienie, zostali ewakuowani z okupowanej przez nazistów części Krymu w taki sposób, że mieli czas na to, żeby zabrać ze sobą swój przychówek i narzędzia gospodarskie. Zanim wyjechali ze swych osad, podpalili zbiory na polach, aby nie dostały się one w ręce nazistów. (…)

Wielu żydowskich kolonistów z rejonów Ukrainy obecnie pod okupacją nazistowską osiedla się teraz w obwodzie Saratowa nad rzeką Wołga, gdzie władze sowieckie umożliwiły im utworzenie kołchozów. Część z tych nowych żydowskich osadników otrzymała ziemię, jaka znajdowała się w ręku niemieckich mieszkańców przed wybuchem wojny z Niemcami.

http://archive.jta.org/article/1942/05/13/2857668/moscow-jewish-community-takes-action-on-inquiries-of-american-jews

10)

May 13, 1942

Moskiewska społeczność żydowska podejmuje działania w sprawie wniosków żydów amerykańskich

Taszkient, ZSSR, 12 maja (JTA) –

Amerykańscy żydzi, a także żydzi mieszkający w innych państwach Narodów Zjednoczonych (tak, tak, proszę szanownych czytelników, żydzi już w 1942 nazywali “rzecz po imieniu” zanim ona powstała, the other United Nations – przypis tłumacza) zostali dzisiaj zapewnieni, że ich wnioski dotyczące poszukiwań krewnych w Związku Sowieckim zostaną potraktowane z należną pilnością i dołoży się wszelkich starań, aby odszukać każdą osobę, o jakiej istnieje przekonanie, iż przebywa na terenie ZSSR. (…)

“Otrzymaliśmy wiele listów i telegramów od żydów mieszkających w krajach Narodów Zjednoczonych z zapytaniami o to, aby odszukać ich krewnych w ZSSR. Na wiele z nich już odpowiedzieliśmy. Inne jeszcze nie doczekały się odpowiedzi. Pragniemy oświadczyć poprzez the Jewish Telegraphic Agency żydom z krajów przyjaznych ZSSR, że zrobimy wszystko, co możliwe, aby zaspokoić ich prośby. Fakt, że część nie otrzymała odpowiedzi może jeszcze odpowiedzi, trzeba wyjaśnić wyłącznie gigantycznymi rozmiarami tego państwa”.

Siedziba społeczności znajduje się w Taszkiencie, przy Sapiernym Projeździe 4. (…)

Urząd społeczności żydowskiej otrzymuje również zapytania od amerykańskich żydów poszukujących informacji dotyczących szczegółów o miejscach pobytu polskich żydów obecnie rozproszonych po całym Uzbekistanie.

http://archive.jta.org/article/1942/05/31/2857822/jewish-colony-near-kuibyshev-welcomes-evacuated-settlers-from-crimea

11)

31 maja 1942

Kolonia żydowska w pobliżu Kujbyszewa z zadowoleniem przyjmuje ewakuowanych osadników z Krymu

Kujbyszew, 29 maja (JTA) –

Pięćdziesiąt rodzin żydowskich ewakuowanych z Krymu i Besarabii znalazło się dzisiaj w żydowskim kołchozie rolniczym “Naj Leben” (Nowe życie), który obejmuje 450 hektarów ziemi w pobliżu Kujbyszewa.

“Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dajemy schronienie w naszej zbiorowości kołchozowej kolejnym żydowskim pracownikom rolnym”, powiedział David Schupak, były student jesziwy w Wołkowysku w czasie rządów reżimu carskiego, który jest przewodniczącym kołchozu.

Kolonia Naj Leben liczy około 150 członków. Utrzymuje gospodarstwo mleczne, produkuje miód i zajmuje się w hodowlą owiec, oprócz rolnictwa. Posiada własną elektrownię wyposażoną w sześć generatorów. (…)

http://archive.jta.org/article/1942/07/23/2858297/thousands-of-jews-evacuated-from-naziheld-lands-settled-throughout-russia

12)

23 lipca 1942

Tysiące żydów ewakuowanych z terenów zajętych przez nazistów przeniesiono na ziemie rozsiane po całej Rosji

Kujbyszew, 22 lipca (JTA) –

Setki tysięcy Żydów ewakuowanych z różnych części okupowanej Rosji zostały rozmieszczone w całym Związku Radzieckim, gdzie mają możliwość dalszego życia jako “obywatele radzieccy i żydzi”, stwierdził dziś Jacob Sternberg, sowiecko-żydowski pisarz, który niedawno wrócił z podróży do wielu regionów, w których żydzi zostali osiedleni.

To, co sprawia, że ​​ta ewakuacja różni się od tej z 1914 r., kiedy wielu żydów zostało zmuszonych do opuszczenia tych samych obszarów, to fakt, że dziś towarzyszy temu “postępowa i narodowa kultura żydów”, zauważył Sternberg. Literatura żydowska i teatr żydowski rozwijać się będą na tych nowych terenach osadnictwa żydowskiego, część których znajduje się na odległej Syberii.

Podkreślił, że na samym początku inwazji hitlerowskiej na Rosję, wiele żydowskich społeczności w zachodniej Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, na Litwie i Łotwie, wpadły w ręce Niemców. Wszyscy żydzi, jacy wpadli w ręce Niemców, bo nie zostali ewakuowani terminowo i błyskotliwie, znaleźli się pod opieką rządu, oświadczył rosyjsko-żydowski pisarz. Co do zniszczeń, jakie miały miejsce, i były na dużą skalę, to było to dziełem samych żydów, którzy nie chcieli dopuścić, aby  “nawet szmata” dostała się do rąk okupanta, powiedział.

http://archive.jta.org/article/1942/07/26/2857049/two-jewish-officers-made-major-generals-in-russian-tank-corps

13)

26 lipca 1942

Dwa żydowscy oficerowie otrzymują awans na generałów w korpusie radzieckich czołgów

Kujbyszew, 24 lipca (JTA) –

Dwaj żydowscy oficerowie Armii Czerwonej są wśród tych, których podniesiono do rangi generała dywizji rozkazem Rady Komisarzy Ludowej, który został wydany dzisiaj. (…)

Szacuje się, że osiemdziesiąt procent żydów z rosyjskich miast okupowanych przez nazistów ewakuowano zanim te miasta wpadły w ręce Niemców, podano dziś w artykule Davida Bergelson, znanego rosyjsko-żydowskiego pisarza, występującego w “Einikeit”, gazecie żydowskiego Komitetu anty-faszystowskiego. Wielu tych żydowskich uciekinierów skoncentrowano w miastach Tambow, Taszkent, Jarosław, w kołchozach na Syberii i w wioskach w górach Gruzji, stwierdza artykuł.

http://archive.jta.org/article/1942/08/30/2858627/evacuated-russian-jews-work-on-collective-farms-in-bashkir-republic

14)

30 sierpnia 1942

Ewakuowani rosyjscy żydzi pracują w kołchozach w republice Baszkirskiej

Kujbyszew, 28 sierpnia (JTA) –

Pierwszy raport o tysiącach żydowskich rodzin, które zostały ewakuowane z Ukrainy i obwodu mińskiego do odległej republiki Baszkirskiej, a które przystosowały się do życia i pracy, dotarł do nas od Abdula Achmetoffa, zastępcy Komisarza ds. rolnictwa.(…)

Prasa radziecka oferuje nam dziś szereg raportów dotyczących odwagi żydów w armii rosyjskiej, w tym sierżanta Nahuma Folinowskiego (…)

Konferencja Palestyńska musi służyć jako przykład dla amerykańskich żydów, apeluje Rosja

Artykuł stwierdzający, że konferencja Ligi Pomocy dla Rosji, jaka zakończyła się w tym tygodniu w Palestynie “musi służyć jako przykład jedności i poświęcenia żydów z Ameryki i innych krajów w historycznym dziele zapewnienia temu krajowi 1000 czołgów i 500 bombowców, jakie wniosą żydzi w pomocy dla Armii Czerwonej w walce na śmierć i życie w celu przetrwania wszystkich ludzi, jak również przetrwania narodu żydowskiego”, został opublikowany dzisiaj w Einikeit, gazecie żydowskiego Komitetu anty-faszystowskiego w Rosji.

Artykuł pod tytułem “żyć lub umrzeć” wskazuje, że los żydów jako narodu teraz decyduje się na polach bitew w Rosji. “W tym decydującym momencie jedności narodu żydowskiego i jego solidarności z ZSSR, solidarność ta musi rosnąć jeszcze silniej. żydzi muszą pokazać, że stoją ramię w ramię z przywódcami trzech mocarstw w ich determinacji, aby zniszczyć tyranię Hitlera” mówi artykuł.

Raport wydany dzisiaj przez żydowski Komitet anty-faszystowski, który prowadzi kampanię na rzecz zdobycia 1000 czołgów i 500 bombowców, stwierdza się, że około 4 mln rubli zostało już zgromadzonych w Rosji w tym celu. Tylko sami żydzi z Birobidżanu zebrali milion rubli. Kampania spotyka się z szerokim oddźwiękiem także w innych częściach kraju, gdzie znajduje się duża liczba żydów, mówi raport.

http://archive.jta.org/article/1942/09/09/2858720/prominent-lithuanian-jews-located-in-siberia

15)

9 września 1942

Ważni żydzi litewscy ulokowani na Syberii

Londyn, 8 września (JTA) –

Wielu czołowych litewskich żydów, których miejsce pobytu nie było dotąd znane, są bezpieczni na Syberii, gdzie zostali ewakuowani przez władze sowieckie, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Polskiej Fundacji uchodźców żydowskich.

Na liście, jaka dotarła do fundacji znajdują się nazwiska: dr Joel Brutzkus, brat dr Juliusza Brutzkusa i były dyrektor Gimnazjum Hebrajskiego w Kownie; dr Benjamin Berger, główny lekarz Bikur Cholim Hospital w Kownie i wiceprzewodniczący Centralnego Komitetu Syjonistycznego na Litwie, Boris Bernstein, dyrektor generalny litewskiego Banku Handlowego i przewodniczący rady nadzorczej gazety “Yiddishe Stimme”; Benzion Brudni, dyrektor generalny związku żydowskich banków spółdzielczych na Litwie; kapitan Bergstein, przewodniczący Stowarzyszenia żydowskich Weteranów Wojennych, dr Isaac Dubrovitch, prezes żydowskiej partii państwowej;  dr Leib Heshelson, wiceprzewodniczący tej partii; rabin Hojptstodt, dr Izaak Levitan, przewodniczący ogólnego zgromadzenia syjonistów A i szef oddziału ginekologicznego żydowskiego szpitala w Kownie; a także trzech członków centralnego komitetu syjonistycznego: Nissan Misler, Meyer Kanterowicz i Leona Cernes.

16)

18 września 1942

Społeczność żydowska w Moskwie wysyła serdeczne pozdrowienia żydom zagranicą

Taszkient, ZSSR, 17 września (JTA) –

Po raz pierwszy w historii Rosji sowieckiej społeczność żydowska w Moskwie, mająca obecnie swoją siedzibę w Taszkiencie, udzielająca pomocy tysiącom żydów ewakuowanych z Ukrainy, Białorusi, Krymu i innych terenów zajętych przez nazistów, przesłała gorace pozdrowienia żydom z całego świata, podkreślając, że ich religia nie jest już zwalczana przez reżim sowiecki.

Pozdrowienia, podpisane przez Samuela Chobrutskiego, przewodniczącego Gminy Wyznaniowej żydów w Moskwie, zostały wysłane przez żydowską Agencję Telegraficzną. (…)

http://archive.jta.org/article/1942/09/25/2858814/jewish-refugees-from-poland-adjust-themselves-to-farm-work-in-russia

17)

25 września 1942

Uchodźcy żydowscy z Polski przystosowują się do pracy w gospodarstwie rolnym w Rosji

Kujbyszew, 24 września (JTA) –

żydowscy uchodźcy z Polski, obecnie porozrzucani po terenie Rosji dostosowali się do pracy w kołchozach i są bardzo pomocni dla rosyjskiego rolnictwa zastępując pełnosprawnych rosyjskich robotników rolnych, którzy zostali wysłani na front, doniesiono dzisiaj.

Władze sowieckie są bardzo zadowolone z pracy wykonywanej przez grupę żydowskich uchodźców z Warszawy rozsianych po kołchozach nad Wołgą koło Saratowa. (…) żydowski blacharz, Isaac Wasserstraum mimo kalectwa, jest najlepszym kierowcą ciągnika w gospodarstwie, podczas gdy Shepsel Teitelbaum, były krawiec z Warszawy, jest kierowcą ciężarówki przewożącej zboże z osady do miasta Saratów (…) Izaak Rosenzweig z Warszawy rzemieślnik, i Jacob Schorr, robotnik z Siedlec, zostali szczególnie wyróżnieni pochwałami w dokumencie miasta Saratów, które zgłasza do nagród za rolnicze osiągnięcia żydowską grupę uchodźców. (…)

żydzi ewakuowani z Ukrainy znajdują nowe domy nad Wołgą

Amerykańscy dziennikarze wybrali się w tym tygodniu w podróż do jednej z wiosek w powiecie Wołgi, i stwierdzili, że wielu żydów, którzy zostali ewakuowani przez władze rosyjskie z Kijowa, Żytomierza i innych miast Ukrainy, które są obecnie pod okupacją hitlerowską, czuję się jak u siebie w domu w kołchozach w Saratowie i powiecie Kujbyszew, w którym zostali oni osadzeni. (…)

http://archive.jta.org/article/1942/09/28/2858841/evacuated-jewish-children-distinguish-themselves-in-harvesting-russian-crop

18)

28 września 1942

Ewakuowane dzieci żydowskie wyróżniają się podczas zbiorów rosyjskiego zboża

Obwód kujbyszewski, 27 września (JTA) –

żydowskie dzieci ewakuowane z różnych części okupowanej Rosji nad Wołgę, zostały podzielone na “brygady dziecięce” i pomogły zbiorów upraw, poinformował dziś żydowski Komitet antyfaszystowski. (…)

Jedną z brygad kieruje żydowska nauczycielka z polskiego miasta Białystok, Miriam Goldbar, (…)

http://archive.jta.org/article/1942/10/01/2857476/jewish-plays-tabooed-for-many-years-in-russia-in-good-favor-now

19)

01 października 1942

Sztuki żydowskie, temat tabu przez wiele lat w Rosji, obecnie cieszy się poparciem

Taszkient, ZSRR, 30 września (JTA) –

Wiele żydowskich sztuk, których granie było przez wiele lat praktycznie zakazane w Rosji sowieckiej, z powodu melodramatycznego charakteru, odżyły i są obecnie odgrywane w Ałma-Acie i innych dużych miastach w Kazachstanie, gdzie setki tysięcy żydów z Polski i ewakuowanych żydów z Ukrainy znalazły swoje tymczasowe domy.

Dramaty, wykonywane w jidysz przez członków państwowego Teatru żydowskiego , jaki utworzyła administracja rosyjska we Lwowie, stolicy Galicji Wschodniej, przed zajęciem tego miasta przez Niemców, są odtwarzane pod kierunkiem Idy Kaminskiej, słynnej polsko- żydowskiej aktorki. (…)

http://archive.jta.org/article/1942/10/29/2858988/successful-resettlement-of-evacuated-jews-reported-from-siberia-and-volga-region

20)

29 października 1942

Udane przesiedlenie ewakuowanych żydów z Syberii w rejon Wołgi

Kujbyszew, 28 października (JTA) –

Informacje o pomyślnym przesiedleniu tysięcy żydowskich uciekinierów z Ukrainy znajdujących się obecnie na ziemi sowieckiego interioru wnętrza w wioskach od Wołgi aż na Syberię – zostały upublicznione dziś przez żydowski komitet antyfaszystowski.

Czterdzieści żydowskich kołchozów z regionu Cherson zostało przeniesionych, wraz z dobytkiem na Syberię. (…) Kilka grup żydowskich rolników z Ukrainy zostały osadzonych w regionie Saratowa nad Wołgą. Jedna z nich, kierowana przez byłego przewodniczącego kołchozu, Mendla Lewina, zajmuje się uprawą ziemi w okolicach Pietropawłowska. (…)

Ewakuowani żydzi kontynuują swoją pracę i naukę nowych umiejętności w innych dziedzinach, oprócz rolnictwa. Raporty docierające tu z Namanganu, jednego z głównych miast w Republice Uzbekistanu, ujawniają, że ​​wśród wielu uciekinierów, którzy osiedlili się tam są żydowscy artyści, pisarze, kompozytorzy i naukowcy. Kompozytor Hirshfield studiuje muzykę Uzbekistanu i melodie ludowe i przygotował dwa spektakle muzyczne dla teatru. Architekt Rotatsch odkrył wiele interesujących danych dotyczących uzbeckiej architektury. Wielką sensację wzbudziło odkrycie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego przez naukowca z Moskwy, Fibrholta.

21)

11 listopada 1942

żydowski przedstawiciel przesyła Sikorskiemu dane o eliminowaniu żydów z polskiej armii

Londyn, 10 listopada (JTA) –

Dr Ignacy Schwarzbart, żydowski członek Polskiej Rady Narodowej,  jak dziś ujawniono, złożył gen. Sikorskiemu, polskiemu Premierowi, szczegóły rzekomego wykluczania żydowskich oficerów i żołnierzy z szeregów Wojska Polskiego w Rosji w celu zapobieżenia ich wyjazdowi do Iranu wraz z Wojskiem Polskim transportowanym z Rosji na Bliski Wschód.

Faktem jest, że żydzi stanowią czterdzieści procent wszystkich obywateli polskich, którzy utknęli w Rosji, podczas gdy wśród osób ewakuowanych z Rosji, żydzi stanowią jedynie  sześć procent,” powiedział dr Schwarzbart.

Podkreślając, że przedstawiciele żydostwa polskiego udzielają poparcia polityce zagranicznej Polskiego Rządu na uchodźstwie, w tym polityce ustanowienia trwałych stosunków sąsiedzkich z Rosją w oparciu o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i integralność granic Polski, (…)

Jan Stanożyk, Minister Pomocy Społecznej, został poproszony na posiedzenie Rady Narodowej w nocy w celu wyjaśnienia, czy to prawda, że ​​dystrybucja odzieży i żywności wśród polskich uchodźców w Rosji jest prowadzona w sposób, który jest niesprawiedliwy i dyskryminujący dla żydów. Minister odpowiedział, że nie ma wiedzy o takiej dyskryminacji. (…)

http://archive.jta.org/article/1942/12/15/2859382/president-of-moscow-jewish-community-reviews-nazi-massacres-and-russian-aid-to-jews

22)

15 grudnia 1942

Przewodniczący gminy żydowskiej Moskwy dokonuje przeglądu nazistowskich masakr i rosyjskiej pomocy dla żydów

Moskwa, 14 grudnia (JTA) –

Przegląd hitlerowskich masakr żydów na okupowanych terenach Rosji i pomocy, jaką władze radzieckie okazały ewakuowanym żydom, umożliwiając im dostosowanie się do nowego życia w głębi kraju, został opublikowany dzisiaj przez Samuela Chobrutsky’ego, przewodniczącego gminy wyznaniowej żydowskiej w Moskwie.

Oświadczenie stwierdza, że ​​”setki tysięcy żydów z centralnej części Rosji zajętej obecnie przez Niemców, a także z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy, zostało przetransportowanych do Uzbekistanu, gdzie okazali się być doskonałymi rolnikami i robią wspaniałą pracę w fabrykach i biurach”, podkreślając, że naziści “wywarli największy gniew i wściekłość na ludności żydowskiej” w rosyjskich miastach, które zajęli;

“Kwitnące społeczności żydowskie zostały zrównane z ziemią. Masakry i pogromy na żydach trwają dzień i noc. Rzeki krwi żydowskiej popłynęły we wszystkich okupowanych miastach. Naziści celowo szerzą propagandę, że nie ma wolności religijnej dla ludzi w sowieckiej Rosji. Nie warto obalać tego nazistowskiego kłamstwa. Jest oczywiste, kto jest przyjacielem ludzkości, a kto jest wrogiem ludzi. (…)

Podkreślając, że nie ma dyskryminacji w Rosji wobec kogokolwiek, a władze sowieckie zachęcają do przyjaźni między narodami, oświadczył przewodniczący gminy wyznaniowej żydów w Moskwie. “Oto przykład przyjaźni między narodami panujący w naszym kraju. W ciągu osiemnastu miesięcy wojny przeciwko najgorszemu wrogowi ludzkości, tysiące rodzin żydowskich, z pomocą rządu sowieckiego, zostało ewakuowanych w głąb kraju. Setki tysięcy żydów przybyły do Uzbekistanu, aby żyć spokojnie. (…)

http://archive.jta.org/article/1943/02/02/2859794/jews-from-vilna-and-kaunas-find-welcome-in-uzbekistan-majority-live-in-kokand

23)

02 lutego 1943

żydzi z Wilna i Kowna znajdują dom i powitanie w Uzbekistanie; Większość żyje w Kokandzie

Kujbyszew, luty 1 (JTA) –

żydzi ewakuowani przez władze rosyjskie z Wilna i Kowna przed okupacją tych miast, znaleźli nowe domy i zawody w Uzbekistanie, większość z nich w mieście Kokanda, zauważono dziś w komunikacie żydowskiego komitetu anty-faszystowskiego, który otworzy swą doroczną konferencję w Moskwie w dniu 14 lutego, z udziałem przedstawicieli ze wszystkich części ZSSR.

“Język żydowski”, czytamy w raporcie, “może być teraz słyszany na ulicach Kokandy, a także w fabrykach i biurach. Ewakuowani litewscy żydów stworzyli doskonałą atmosferę wśród miejscowej ludności i lokalnych władz. żydowscy lekarze z Wilna i Kowna pracują w szpitalu w Kokandzie i zyskali szacunek i podziw wszystkich pacjentów. żydowscy rzemieślnicy wykazali się niezwykle wysokim poziomem produkcji w fabrykach, w których znaleźli zatrudnienie. Ewakuowani członkowie personelu Instytutu Naukowego jidysz w Kokandzie nauczają w szkołach, a dzieci żydowskie z Litwy kontynuują naukę. (…)

http://archive.jta.org/article/1943/03/01/2860028/jewish-refugees-in-siberia-ask-for-removal-of-antisemitic-polish-official

24)

01 marca 1943

żydowscy uchodźcy na Syberii domagają się usunięcia antysemickiego urzędnika Polskiego

Kujbyszew, 28 lutego (JTA) –

Sześćdziesięciu żydowskich uchodźców z Polski ewakuowanych do Barnauł na Syberii, dziś wystosowało list do organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych i Anglii, skarżąc się na złe traktowanie przez przedstawiciela rządu polskiego w Barnauł, z prośbą o interwencję u władz polskich o jego usunięcie.

Polski przedstawiciel, Pan Pastelnik, jest oskarżony o podburzanie do antysemityzmu wśród polskich uchodźców w Barnauł  i dyskryminację żydów. List żydowskich uchodźców podkreśla, że ​​zwrócili się do polskiej ambasady w Kujbyszewie dwa razy, ale nie otrzymali odpowiedzi.

W wyniku działań Pastelnika, wśród polskich uchodźców rozpowszechniły się hasła takie, jak “Śmierć żydom” oraz “w Polsce nie może być żadnych żydów”, co podobno stało się popularne wśród Polaków w Barnauł, skarżono się w liście. Polskie dzieci są kształcone w duchu anty-żydowskim przez swoich polskich nauczycieli, pomimo faktu, że antysemityzm jest zakazany na rosyjskiej ziemi. W sprawie ulg przy dostawach, pismo wskazuje, że polski urzędnik wprowadził cztery kategorie. Pierwszą kategorię ulg na dostawy z zagranicy otrzymali członkowie polskiej arystokracji, drugą inni polscy “Aryjczycy”, w trzeciej kategorii znaleźli się “uprzywilejowani żydzi”, tacy jak krawiec Pastelnika, jego fryzjer i inni, którzy mu służą, podczas gdy wszyscy inni żydzi są w czwartej i ostatniej kategorii.

http://archive.jta.org/article/1943/03/09/2860092/polish-authorities-hamper-evacuation-of-polish-jews-from-russia-report-charges

25)

09 marca 1943

Polskie władze utrudniają ewakuację polskich żydów z Rosji, oskarża raport

Nowy Jork, 08 marca (JTA) –

Organizacje żydowskie otrzymały szczegółowe wskazówki w raporcie, jak polskie władze wojskowe uniemożliwiają żydowskim żołnierzom pełniącym służbę w polskich sił zbrojnych w Rosji opuszczenie terytorium ZSSR  w czasie ewakuacji Armii Polskiej z Rosji na Bliski Wschód.

Raport został potwierdzony przez urzędnika the Jewish Agency for Palestine, Elijahu Rudnickiego, który został wysłany z Jerozolimy do Iranu, aby pomóc polskim żydom w opuszczeniu Rosji i dotarciu do Palestyny. (…) Jego raport otrzymało wiele różnych zainteresowanych grup, a został on opublikowany przez the New Zionist Organization:

“Od samego początku, rodziny polskich żołnierzy żydowskich zarejestrowanych do ewakuacji w polskim poselstwie i dowództwie wojskowym w Rosji, spotkały się z dyskryminacją. Gdy  nazwiska polskich wnioskodawców były natychmiast i automatycznie wprowadzane na listy ewakuacyjne i nie były wymagane dowody z dokumentów lub badania, żydzi musieli przedstawić akty narodzin i świadectwa małżeństw; mówiono im również, że tylko najbliżsi krewni rodziny będą przyjmowani. (…)

We Wrewsku (Jangajul), w Dżalal-Abadzie, Guzar, Kisaba i poza nimi, żydowskie nazwiska zostały po prostu usunięte z listy; (…)

“Panika powstała wśród żydowskich kandydatów do ewakuacji. W sierpniu zrobili oni liczne interwencje do NKWD. Ale przedstawiciele NKWD we wszystkich przypadkach kategorycznie zapewnili żydowskich delegatów, że ze swej strony, nie mają sprzeciwów wobec emigracji żydów polskich, i że było zwyczajem zatwierdzanie w całości list ewakuacji, jakie zostały ułożone przez polskie władze. (…)

“Bardzo znacząca scena miała miejsce w Wrewsku, gdzie delegacji żydowskiej udało się zaaranżować spotkanie lokalnego przedstawiciela NKWD, kpt. Aleksandrowicza z przedstawicielami polskimi, płk Sulikiem i porucznikiem Czerniawskim. Kapitan Aleksandrowicz dobitnie stwierdził przy tej okazji, że om nie miał żadnych zastrzeżeń do emigracji polskich uchodźców żydowskich.

“Następnie delegacja żydowska poinformowała radzieckiego przedstawiciela, że ​​w trakcie audiencji, jaka miała miejsce kilka dni wcześniej z Komendantem Głównym Wojska Polskiego w Rosji Sowieckiej, gen. Andersem, on powołał się na umowę z władzami sowieckimi, które rzekomo stwarzały problem z żydowskimi uchodźcami. Generał Anders odwołał się do uczuć patriotycznych polskich żydów, prosząc ich, aby nie chodzili na spotkania z NKWD. Wtedy kapitan Aleksandrowicz miał wykrzyknąć: “Niech Pan Generał Anders przestanie grać głupca … za każdego żyda wyrzuconego z pociągu ewakuacyjnego, ja będę wyrzucać jednego Polaka…” Stwierdzenie to okazało się niezwykle skuteczne. Płk Sulik natychmiast oświadczył, że nigdy nie wydał żadnego rozkazu, jaki miałby stwarzać trudności na drodze potencjalnych uciekinierów żydowskich. Sami żydzi następnie sporządzili listę – ale polskie władze nadal odmawiają jej akceptacji – i 120 żydów zostało ewakuowanych kolejnym transportem. Przy innej okazji gen. Żukow wezwał szefa sztabu Armii Polskiej, gen. Szyszko-Bohusza, i w obecności delegacji żydowskiej powtórzył, że władze rosyjskie nie mają żadnych zastrzeżeń do żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego opuszczających Rosję.

26 marca 1943

Prezes żydowskiego komitetu antyfaszystowskiego apeluje do żydów amerykańskich o pomoc dla Rosji

Kujbyszew, 25 marca (JTA) –

Solomon Michoels, przewodniczący żydowskiego komitetu anty-faszystowskiego w Rosji, zwrócił się dzisiaj z bezpośrednim apelem do żydów w Stanach Zjednoczonych i Anglii o  wzmożenie wysiłków pomocy dla Rosji, aby wspomóc Armię Czerwoną w pokonaniu nazistów.

“Nie wzywamy do jałmużny”, zauważył żydowski artysta (…) “Wzywamy was do wypełniania swoich własnych obowiązków”. Podobny apel został skierowany przez polsko-żydowskiego pisarza, Bunima Hellera, który stwierdził, że żydowscy pisarze, którzy uciekli z okupowanej przez nazistów Polski, uzyskują wszelką możliwą pomoc w Rosji, a ich prace są publikowane przez wydawnictwa rządowe.

Żydowski komitet antyfaszystowski również ogłosił, że Państwowy Teatr żydowski z Charkowa znalazł swoje miejsce w Samarkandzie, gdzie w dalszym ciągu daje występy dla tysięcy ewakuowanych żydów i uchodźców żydowskich z Polski, oraz że “w ciągu ostatnich sześciu miesięcy sprzedanych zostało setki tysięcy żydowskich książek wydanych przez żydowskie wydawnictwo “Emes”, co jest skutkiem zwiększonego zainteresowania literaturą żydowską”.

27)

http://archive.jta.org/article/1943/05/26/2861074/jewish-boys-and-girls-from-poland-in-russia-trained-as-tractor-drivers

26 maja 1943

żydowscy chłopcy i dziewczęta z Polski uczą się prowadzić traktory w Rosji

Kujbyszew, 25 maja (JTA) –

Sto dwadzieścioro żydowskich chłopców i dziewcząt, ewakuowanych z terytorium Polski zajętego przez nazistów, ukończyło kursy traktorzysty i mechaników w Ufie, stolicy republiki Baszkirskiej, w centralnej Rosji (…)

Większość tych młodych ludzi już wyjechała do pracy w kołchozach w regionie, czytamy w raporcie, i aktywnie uczestniczy w robotach siewu wiosennego. Odpowiadając na zapytanie  komitetu w sprawie innych ewakuowanych żydów, urzędnicy Baszkirii odpowiedzieli, że wszyscy otrzymali przydział do pracy, pomieszczenia mieszkalne i żywność oraz okazują się przydatni dla rolnictwa republiki.

28)

http://archive.jta.org/article/1943/07/02/2861408/russia-helped-1750000-jews-to-escape-nazis-says-james-n-rosenberg

02 lipca 1943

Rosja pomogła 1.750.000 żydom uciec przed nazistami, mówi James N. Rosenberg

New York, 1 lipca (JTA) –

“Rosja uratowała ponad dziesięć razy więcej żydów z nazistowskiej zagłady niż cała reszta świata razem wzięta”, oświadczył dziś w przemówieniu powitalnym James N. Rosenberg, amerykański przywódca żydowski, na przyjęciu wydanym w Astor Hotel dla Salomona Michoelsa i Itzika Feffera, żydowskiej delegacji kulturalnej z Rosji. W spotkaniu uczestniczyło kilkuset przedstawicieli różnych organizacji żydowskich.

Podkreślając, że opiera swoje szacunki w oparciu o fakty zebrane przez Carnegie Endowment for International Peace, Mr Rosenberg zacytował te dane stwierdzając, że “około 1.750.000 żydów udało się uciec spod władzy państw Osi od chwili rozpoczęcia działań wojennych, ok. 1.600.000 była ewakuowana przez rząd radziecki z Polski Wschodniej, a następnie z okupowanego terytorium sowieckiego i przetransportowano ich daleko w głąb Rosji i za Ural. Około 150.000 innym udało się dotrzeć do Palestyny, Stanów Zjednoczonych i innych krajów zamorskich”. (…)

Chcemy zniesienia ograniczeń w Palestynie; mamy nadzieję, że Rosja przyjmie więcej żydów

(…)

“Spójrzmy globalnie”, kontynuował. “Niski pułap dla żydowskiej imigracji do Palestyny musi być i zostanie zniesiony. Do tego celu muszą dążyć żydzi. Ale jeśli nawet, to Palestyna nie może sama w sobie rozwiązać problem żydów w Europie.

Jeśli chodzi o resztę świata, gdy trzydzieści dwa państwa zorganizowało spotkanie w Evian pod kierownictwem wielkiego humanisty, Franklina D. Roosevelta, w celu określenia pomocy uchodźcom, tylko jeden wspaniałomyślny naród, Republiki Dominikany, zaoferował azyl dla znaczącej liczby. A co od tego czasu? Bermuda Conference? Im mniej się o niej powie, tym lepiej. Niemniej jednak nadal spoglądamy na Półkulę Zachodnią, gdzie wiele ziem pozostaje słabo zaludniona. Świat powojenny opowie nam nową historię. (…)

…Rosja Radziecka, (…) to kraj, gdzie antysemityzm jest zbrodnią przeciwko państwu…To jest to, czego my, żydzi, domagamy się od świata, nie dla nas samych, ale dla wszystkich ludzi, a co jest warunkiem sine qua non pokoju na świecie”.

29)

http://archive.jta.org/article/1943/07/11/2861467/jewish-delegation-from-russia-tells-how-jews-were-saved-from-nazis-through-evacuation

11 lipca 1943

Delegacja żydów z Rosji opowiada, jak żydzi zostali uratowani przed nazistami wskutek ewakuacji

New York, 9 lipca (JTA) –

Wzywając do żydowskiej jedności jako istotnego elementu jedności aliantów w walce z hitleryzmem, prof Solomon Michoels i płk Itzik Feffer, żydowska delegacja z Rosji, poinformowali o tym, jak ogromną liczbę rosyjskich, polskich, rumuńskich i niemieckich żydów uratowano przed nazistowską eksterminacją przez dokonanie w odpowiednim czasie ewakuacji zorganizowanej przez władze sowieckie. (…)

“Tak długo, jak żyje choćby jeden Faszysta, nasze życie jest niepewne, a wszyscy ludzie, zwłaszcza żydzi, są w niebezpieczeństwie”, powiedział Feffer. “żydzi z ZSSR i USA to przytłaczająca większość narodu żydowskiego. Razem jest nas dziesięć milionów żydów. Na nas spoczywa odpowiedzialność za losy narodu żydowskiego. Wróg już zniszczył około cztery miliony naszych ludzi, prawie jedną czwartą. Jedność jest najpewniejszą gwarancją zwycięstwa. Kto przemawia przeciw jedności naszego narodu pomaga dla wroga”. (…)

30)

http://archive.jta.org/article/1943/08/27/2861836/balance-sheet-of-nazi-extermination-of-jews-prepared-for-conference-delegates

27 sierpnia 1943

“Bilans” nazistowskiej eksterminacji żydów przygotowany dla uczestników konferencji

New York, 26 sierpnia (JTA) –

W przeddzień konferencji the American Jewish Conference, the Institute of Jewish Affairs of the American Jewish Congress (Instytut Spraw żydowskich Amerykańskiego Kongresu żydów) oraz the World Jewish Congress (Światowy Kongresu żydów) opublikowały “bilans” zniszczeń wyrządzonych przez Hitlera na żydach europejskich w czasie jego dziesięcioletniej wojny przeciw nim.

Raport twierdzi, że ludność żydowska w Europie, łącznie 8.300.000, została zmniejszona o 5 milionów w całej kontynentalnej Europie, obejmującej dwadzieścia cztery kraje okupowane przez państwa Osi, tylko 3.000.000 żydów pozostało przy życiu. Ponad 3 miliony żydów zostało zniszczonych w okresie czterech lat od wybuchu wojny w 1939 roku, przy pomocy planowanego głodu, pracy przymusowej, deportacji, pogromom i metodycznym mordom w  niemieckich ośrodkach zagłady prowadzonych w Europie Wschodniej. Jeden milion osiemset tysięcy żydów zostało uratowanych przez ewakuację w głąb Związku Radzieckiego, wskazuje raport, natomiast 180.000 udało się wyemigrować. Spośród zmarłych żydów, tylko o 8% padło w trakcie działań wojennych.

Fakty te są zestawione na trzystu stronach sprawozdania przygotowanego przez the Institute of Jewish Affairs dla 500 delegatów, którzy wezmą udział w konferencji. Konferencja weźmie pod uwagę jako pierwszy punkt swego porządku obrad problem masowej zagłady żydów w Europie i kwestię, jak uratować pozostałych. (…)

Źródło:http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.co.uk/2012/07/soviets-evacuating-jews.html?zx=85252d911f5e5a93

Grudzień1944: białoruscy żydzi bezpieczni

Do głównych ośrodków miejskich Białorusi znów tłumnie przybywają żydzi. Inżynier żyd prowadzi prace nad budową fabryki maszyn.

autor V. Leibov

the Independent Jewish Press Service

MIŃSK—Witebsk i Homel, w Homlu na Białorusi szybko wzrasta liczebność żydów.  Wielu żydów z Witebska mających wiedzę techniczną, których ewakuowano na początku wojny, obecnie wraca do niego i pomaga w odbudowie przemysłu. Inżynier Feldman, który kierował pierwszą grupą robotników, jaka wróciła do Witebska po wkroczeniu do niego Armii Czerwonej 5 m-cy temu, jest jednym z głównych planistów odbudowy. Wśród jego pomocników są Zalman Schechmeister i Reuben Katzeneison. Domy dla robotników, polikliniki i szkoły zawodowe szybko są budowane na całym obszarze miasta. Codziennie w Mińsku, Witebsku i Homlu rozładowywany jest w dużych ilościach osprzęt i wyposażenie do budowanych obiektów. Przed wojną setki białoruskich żydów było zatrudnionych w dwóch dużych fabrykach maszyn w Witebsku. W lipcu 1941 r., gdy Niemcy podchodzili pod Witebsk,cała fabryka została ewakuowana na wschód wraz z robotnikami, kadrą kierowniczą i inżynierską. Po pięciu miesiącach od powrotu zostało odbudowanych już kilkaset mkw powierzchni fabrycznej.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 29 grudnia 1944, str.18

Na tej samej stronie czytamy:

O masowej eksterminacji żydów w obozach śmierci na terenie Polski doniósł Ameryce jako pierwszy dr  (Abraham) Silberschein. Znany jest z tego, że trzyma się faktów i jest skłonny do zaniżania wyników”,

To ten sam szwajcarski syjonista – Abraham Silberschein z organizacji the World Jewish Congress, który opublikował w 1944 r. książkę Die Judenausrottung in Polen (cytowaną w pracy Mattogno & Grafa o Majdanku), doniesienia świadka, który przeżył Majdanek i twierdził, że przed końcem 1943 r. w obozie zabito dwa miliony żydów:

Starzy i chorzy byli również odsyłani do baraku, jaki zawierał piece. W pierwszym pomieszczeniu kazano im się rozebrać, w drugim umierali po zagazowaniu w ciągu 2 minut. Z drugiego pomieszczenia wynoszono ich do pieców. Ogień był pod ziemią; w samych piecach się nie paliło, ale gromadziły one temperaturę i było w nich 2,000°. Wrzucano do nich ciała, a potężny żar zupełnie je spalał. W ten sposób, każde ciało było tylko kupką popiołu, jaki się rozpadał…Taki był los żydów z Europy środkowej. Około 2 miliony trafiło do obozu po swą śmierć”.

Muzeum w  Majdanku obecnie twierdzi, że w obozie zginęło 60 tysięcy żydów.

a

Źródło: http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.com.au/2013/05/dec-1944-bello-russian-jews-safe-and.html

Przygotował: Pluszowy Miś

Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/sowieci-ewakuuja-zydow-archiwum-zydowskiej-agencji-prasowej-jta-ujawnia-sie-podziala-wiekszosc-brakujacych-wybrancow-2014-04  / http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10325&Itemid=56 , 19 kwietnia 2014

POLISH CLUB ONLINE, 2014.04.19

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek