Apel o dofinansowanie pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego Przez OUN-UPA


Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego Przez OUN-UPA Na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich

 

Warszawa, styczeń 2014

APEL O DOFINANSOWANIE POWSTANIA POMNIKA

Drodzy Rodacy!

Około 200 tysięcy polskich ofiar najokrutniejszego w naszych dziejach ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich  II RP przez ukraińskich szowinistów z OUN-UPA już od 70 lat czeka na godny pochówek. Ich szczątki poniewierają się w nieoznaczonych i w większości nieznanych grobach. 

Projekt pominika autorstwa Mariana Koniecznego. Fot. za bibula.com
Projekt pominika autorstwa Mariana Koniecznego.
Fot. za bibula.com

Sprawcy tej zbrodni nie tylko nie zostali ukarani i potępieni lecz postawiono wiele pomników, obelisków i tablic stanowiących ich rzekome „bohaterstwo” polegające w istocie na wyrzynaniu bezbronnych dzieci, kobiet i starców. Prawda o tej tragedii jest wciąż zacierana i fałszowana.

Naszym narodowym obowiązkiem jest godne uczczenie i upamiętnienie ofiar ludobójstwa poprzez wzniesienie w Warszawie pomnika. Monument zaprojektował wybitny rzeźbiarz, prof. Marian Konieczny, model jest gotowy do odlania w brązie. Niestety w tej ogromnie ważnej sprawie nie możemy liczyć na pomoc władz państwowych. Dlatego nadzieję pokładamy w ludziach dobrej woli miłujących Ojczyznę, szanujących prawdę historyczną oraz ceniących honor i godność narodu.

Pan Jan Niewiński zlecił wykonanie pomnika Hucie w Gliwicach, uzgadniając cenę wykonania na 250 000 złotych. Na dzień dzisiejszy wpłacono na rzecz Huty 150 000 zł. Niestety nie jesteśmy w stanie, w swoim wąskim gronie zebrać dalszych 100 000 zł na należność dla Huty.

Szanowni Państwo! Wesprzyjcie działania Komitetu Budowy Pomnika choćby najskromniejszym „wdowim groszem”, ponieważ każda złotówka wpłacona na ten szlachetny cel przybliża jego realizację.

Realizując swoje cele statutowe, Komitet Budowy Pomnika ustanowił Krzyż Pamięci Ofiar banderowskiego Ludobójstwa dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, które swoją postawą, działaniem oraz ofiarnością przyczyniły się do upamiętnienia ofiar ludobójstwa oraz budowy pomnika.

Konto bankowe Komitetu Budowy Pomnika: Bank Spółdzielczy, Oddział Raszyn, Al. Krakowska 72, 05-090 Raszyn.

Numer rachunku: 92 8004 0002 2001 0014 6926 0001

POLUPLPR

V-Prezes Komitetu                                                Prezes Komitetu

Ryszard Parulski                                                  Jan  Niewiński

Za:  http://wirtualnapolonia.com/2014/04/21/ponawiamy-apelu-o-dofinansowanie-pomnika-ofiar-ludobojstwa-dokonanego-przez-oun-upa/ , 21 kwietnia 2014.

POLISH CLUB ONLINE, 2014.04.23

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek