Baumanowszczyzna nie wybieli się pomówieniami Ojca prof. Krąpca


O to skutki prymitywnego antykomunizmu.

Ojciec-Mieczyslaw-Albert-Krapiec-profesor1_thumb.jpg

Niedługo będziemy musieli oddać nasze świadectwa szkolne, bo przecież byliśmy promowani do kolejnych klas przez „komunistów”. I oglądaliśmy „komunistyczną” telewizję i chodziliśmy w „komunistycznych” ubraniach. Nie ma to jak Zachód, tylko oddać mu resztki, tego co mamy i w ogóle wyzbyć się własnej przeszłości i tradycji, bo ta jest albo katolicko-zaściankowa albo komunistyczna. Nasza historia zaczęła się dopiero w 1989 i „Polaczki” powinny o tym dotrze pamiętać, komu zawdzięczają wszystkie łaski, które od dwudziestu lat na nas spływają. A co do Krąpca – wbrew temu, co sieją zachodnie (albo od początku inicjowane i opłacane przez Zachód) ośrodki propagandowe, świat nie jest totalitarny albo demokratyczny, komunistyczno-faszystowski albo wolnościowy. A największą zbrodnią Krąpca było prawdopodobnie to, że rozmawiał nie z tymi, których życzyłby sobie Zachód! Gdyby brał pieniądze dokładnie od tych, od których brał KOR (którego skarbnikiem był wielki mistrz masoński J.J. Lipski), to nikt by się niczego nie czepiał. Tak jak nikt nie czepia się Baumana, za to że ten był ideowym komunistą i funkcjonariuszem KBW. Wręcz przeciwnie, wypominanie mu tego to nacjonalizm! Ale cóż, „Polaczki” takich subtelności nie dostrzegą, więc można nimi manipulować bez żadnych ograniczeń…

Magdalena Ziętek
Za: FB/30.04.2014

*   *   *

Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu w obronie największego polskiego filozofa

 

Oświadczenie

W związku z opublikowaniem książki Dariusza Rosiaka pt. „Wielka odmowa”, w której autor próbuje wykreować obraz o. M. A. Krąpca jako tajnego współpracownika SB – wszystkich zainteresowanych tym problemem informujemy, że:

1) Książka została napisana pod przyjętą wcześniej tezę, a mianowicie, że skoro Ojciec Krąpiec obronił KUL przed likwidacją, zaplanowaną przez władze komunistyczne, to na pewno musiał „dogadywać się” z ówczesną władzą, a zatem musiał być tajnym współpracownikiem. Aby tezę tę dowieść autor wkomponowuje postać Ojca Krąpca w opowieść o dwóch innych osobach: o zdeklarowanym agencie SB (E. Kotowskim) i działaczu niepodległościowym (J. Krupskim). W tym układzie Krąpcowi została przydzielona rola „gracza” z SB, którą miałby rzekomo prowadzić dla ocalenia KUL, jednak w grze tej został przechytrzony przez SB. Na czym to „przechytrzenie przez SB” miałoby polegać, nie jest jasne, skoro każdy, kto zna historię KUL-u z czasów komunizmu, wie, że chociaż KUL został przeznaczony do likwidacji przez władze komunistyczne, to właśnie dzięki staraniom Ojca Krąpca został ocalony i rozbudowany jako miejsce wolnych badań i poszukiwań naukowych.

2) Książka w części dotyczącej Ojca Krąpca jest zlepkiem domysłów wybranych rozmówców autora, nadinterpretacji, a nierzadko także i insynuacji (jak choćby tych, że był on rzekomo w stałym konflikcie z kard. Karolem Wojtyłą oraz Prymasem kard. Stefanem Wyszyńskim) – z których przebija jeden cel: zdeprecjonować jego pracę na rzecz KUL i Kościoła, a także dla polskiej humanistyki.

3) Autor dokonał „wielkiej manipulacji” dokumentami wytworzonymi przez SB (a także gen. K. Straszewskiego). Po pierwsze, bez sprawdzenia i rzetelnego badania przypisał wszystkie wytworzone przez SB (a także Straszewskiego) dokumenty, sygnowane „TW Józef” Ojcu Krąpcowi. A przecież badacze rozmiarów esbeckiej inwigilacji KUL-u wskazują, że osób o pseudonimie „TW Józef” było więcej. Po drugie, jednoznacznie przypisał wytworzone przez SB i Straszewskiego raporty z rozmów z „TW Józef” Ojcu Krąpcowi na podstawie oświadczenia jednego z członków komisji dominikańskiej, który dopiero w 1981 r. wstąpił do zakonu i nie mógł znać wcześniejszej działalności Ojca Krąpca. Po trzecie, każdy kto osobiście znał Ojca Krąpca i styl jego dyskursu, łatwo odkryje, że nie oddają one ani charakteru, ani stylu, ani sposobu jego wypowiadania się. Po czwarte, autor miał możliwość skonfrontować wytworzone przez SB raporty z osobistymi wypowiedziami Ojca Krąpca, zawartymi w książce „Porzucić świat absurdów”, do której miał dostęp, a jednak tego nie uczynił. Ponadto – by ujawnić manipulację informacjami – wystarczy zacytować wpis w kartotece SB z 29.05.1952 r., że Krąpiec został poddany rozpracowaniu „jako podejrzany o wrogą propagandę i wychowywanie młodzieży na wrogów obecnego ustroju”. Wszystko to odsłania niejasne intencje autora reportażu i stawia pod znakiem zapytania jego rzetelność.

4) Wszystkie rozmowy Ojca Krąpca z władzami komunistycznymi – w czasie lat rektorstwa (1970–1983) stanowiły konieczny element jego służby Uniwersytetowi. Prowadzona przez niego polityka zaowocowała dla KUL-u uratowaniem go od likwidacji materialnej (odbudowa zrujnowanego gmachu), naukowej (zatrzymanie likwidacji wydziałów) i kadrowej (rozwój kadry naukowej), a także zainteresowanie zagranicy losem jedynego wolnego w bloku wschodnim Uniwersytetu. Próba zinterpretowania tej wielkiej pracy jako formy współpracy z SB jest nadużyciem i przejawem manipulacji oraz przeczy zdrowemu rozsądkowi. Wystarczy postawić pytanie: jaki niby osobisty cel i korzyść miałby odnieść z tej współpracy Krąpiec – by odsłonić bezsens stawianych zarzutów. Ponadto, mimo jednoznacznego oświadczenia agenta Kotowskiego, że relacji Krąpca z gen. Straszewskim nie można określać w kategoriach agent – oficer, autor uparcie buduje tezę o rzekomej agenturalnej działalności Ojca Krąpca.

5) Publikacja nie jest zatem naukowym opracowaniem, lecz dziennikarską ekspresją zbudowaną z fragmentów rozmów i informacji oraz dokumentów wytworzonych przez funkcjonariuszy SB, nie jest też próbą dociekania prawdy, lecz manipulowaniem nią, dla niszczenia autorytetu Ojca Krąpca, a także i KUL-u.

6) Trudno więc nie postawić pytania, komu zależy na tym, aby po sześciu latach po śmierci dokonywać tego typu deprecjacji pracy Ojca Krąpca i kalać Jego dobre imię, skoro materiały wytworzone przez służby SB były cały czas dostępne i można było za Jego życia podjąć próbę wyjaśnienia tych kwestii, jeśli ktoś był rzeczywiście zainteresowany wyjaśnieniem. Natomiast to, co widzimy, to zaplanowany atak na autorytet Ojca Krąpca, który ciągle oddziałuje na społeczeństwo polskie, a także i na polskie i zagraniczne ośrodki filozoficzne. Narzuca się pytanie: Po co? Na czyje zamówienie? Cui bono?

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu
Oraz współpracownicy i uczniowie
Ojca prof. M. Krąpca z Zakładu Metafizyki KUL
Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, S. prof. Zofia Zdybicka, prof. Piotr Jaroszyński,
prof. Henryk Kiereś, prof. Włodzimierz Dłubacz, prof. Krzysztof Wroczyński

*   *   *

„U źródła Prawdy – z O. prof. M. A. Krąpcem rozmawia Lusia Ogińska”

Zrodlo: Polonitas – YT: www.youtube.com/watch?v=TGQjKmUFkXs&feature=plcp , 7 lipiec 2011

Jest to pierwszy odcinek 12. odcinkowego filmu „U źródła Prawdy” – wybitna współczesna poetka Lusia Ogińska rozmawiała z O. prof. M. Albertem Krąpcem – największym polskim Metafizykiem. Całość 12 odcinkowego filmu „U źródła Prawdy” zostało wydane nakładem Wydawnictwa Piśmiennictwa Nadobnego.  wwww.lusiaoginska.pl .

POLISH CLUB ONLINE, 2014.04.30

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek