Oświadczenie Krajowej SKOK


wGospodarce.pl

kasa-stefczyka-skok_thumb.jpgKasa Krajowa wyraża głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się informacjami o przygotowywanych przez Związek Banków Polskich planach przejmowania skok przez banki, których opracowywanie odbywa się bez jakichkolwiek konsultacji ze stroną SKOK. Takie działania mogą doprowadzić perspektywicznie do likwidacji sektora kas i wywłaszczenia ich właścicieli, członków kas ze zgromadzonego przez ponad 20 lat majątku.

Przez ostatnich 18 miesięcy nadzoru wykonywanego przez organa państwowe mamy do czynienia z bezustannym destabilizowaniem sektora kas za pomocą zbyt często zmienianych i nieadekwatnych regulacji, a także działaniami nadzoru odbywającymi się z pominięciem realnego i efektywnego dialogu z Kasą Krajową oraz specyfiki i misji Kas. Dodatkowy niepokój i wątpliwości budzi sposób prezentowania informacji o systemie SKOK akcentujący w sposób szczególny elementy negatywne.

Ograniczenie konkurencji rynkowej ze strony sektora kas było zawsze celem działań lobbingowych ze strony zagranicznych banków i firm pożyczkowych działających w Polsce.

Obecnie deklarowana tzw. pomoc dla sektora kas może w efekcie doprowadzić do wyeliminowania rosnącej, istotnej konkurencji dla zagranicznych grup bankowych i może prowadzić także do bezpodstawnego wzbogacenia się właścicieli banków kosztem 2,8 mln obywateli polskich – członków kas.

Kasa Krajowa będzie podejmować wszelkie działania prawne w kraju i za granicą celem ochrony majątku członków kas. Oczekujemy także na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżonych przez Prezydenta RP, grupy Posłów i Senatorów, przepisów znowelizowanej ustawy o skok.

Andrzej Dunajski
Rzecznik prasowy Krajowej SKOK

Źródło: http://wgospodarce.pl/opinie/12852-oswiadczenie-krajowej-skok , 7 maja 2014.

POLISH CLUB ONLINE, 2014.05.07

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek