Wciąż szczują przeciwko wyznawcom Chrystusa. Kiedy wypuszczą lwy?


POLONIA CHRISTIANA

pch-lwyObserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji w Stosunku do Chrześcijan w Europie (Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe) opublikowało raport opisujący 241 przypadków nietolerancji jakiej doświadczyli chrześcijanie w ub. roku.

Do antychrześcijańskich aktów dochodziło w dziedzinach prawa, polityki, sztuki i środków komunikowania się. W 11 krajach europejskich odnotowano 133 akty wandalizmu przeciw miejscom kultu.

Raport wskazuje, że nietolerancja  przejawia się przede wszystkim w ograniczaniu chrześcijanom prawa do wolności sumienia, słowa, zebrań, prowadzeniem dyskryminującej polityki parytetów i ograniczaniem praw rodziców w dziedzinie edukacji seksualnej dzieci.

Dochodzi także coraz częściej do stwarzania przeszkód chrześcijanom w wyznawaniu ich wiary. Obserwatorium odnotowało 41 przepisów prawnych w 14 krajach Europy,  stwarzających takie bariery. W roku 2013, w 6 krajach, dyskryminowano wyznawców Chrystusa w sztuce i środkach masowego przekazu. Podkreśla się, że nietolerancja jest coraz bardziej widoczna na internetowych portalach społecznościowych.

FLC

Źródło: http://www.pch24.pl/wciaz-szczuja-przeciwko-wyznawcom-chrystusa–kiedy-wypuszcza-lwy-,23042,i.html , 21 maja 2014.

POLISH CLUB ONLINE , 2012.05.27

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek