Artur Łoboda: Prawna interpretacja nagrywania polityków dokonujących przestępstw.


konstytucja-3-rpPolskie Niezależne Media

Konstytucja RP
Art. 4.
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.


Kodeks Postępowania Karnego
Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie
§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

Jak doskonale wiemy, Prokuratura i Policja są strukturami przestępczymi – dyspozycyjnymi wobec Donalda Tuska.
W tej sytuacji naturalnym jest zawiadomienia Władzy najwyższej w Polsce, a więc Społeczeństwa, o przestępstwach dokonywanych przez polityków. 


Kodeks karny

Rozdział III
Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Art. 25

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 4. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 26.
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.

Komentarz.
Osoba dokonująca nagrań rozmów polityków działała w imieniu Narodu Polskiego. 
Gdyby te rozmowy dotyczyły spraw prywatnych, to chronione byłyby przez Prawo. 
Ale opublikowane do tej pory rozmowy dotyczyły tylko spraw publicznych.
Z tego powodu, Prokuratura dokonująca próby zastraszenia osoby nagrywającej polityków, dowodzi zamiany Polski w państwo bezprawia. 
I dlatego, przekazanie posiadanych informacji bezpośrednio do Społeczeństwa, jest w pełni uzasadnione.

Artur Łoboda 
www.fundacja.zaprasza.eu

19 czerwiec 2014

Źródło: http://zaprasza.net/a.php?article_id=32620 , 19-06-2014

Przeczytaj więcej tekstów Artura Łobody na naszym portalu  >    >    >    TUTAJ .

Wybór zdjęcia wg/PCO

POLISH CLUB ONLINE, 2014.06.21

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek