Stanisław Bulza: Dziesięciu królów (Część IV.)


Przeczytaj również:  Część I.       Część II.         Część III.

 

Tak Platon wyobrażał sobie Atlantydę. Fot. za apokalipsy.cba.pl
Tak Platon wyobrażał sobie metropolię (stolicę) Atlantydy.  Fot. za apokalipsy.cba.pl

Poniżej tabelka ukazujące wspólne cechy ustroju państwowego Atlantydy Platona, Inków i starożytnych Chin. Imperia Inków i Chin były tworzone w różnym czasie, również Platon, twórca Atlantydy żył w latach 427-347 przed ur. Chrystusa, i choć były oddalone od siebie, to jednak ich ustroje państwowe wykazują dużo cech wspólnych z filozofią Platona. Nie wiadomo jakim sposobem Atlantyda Platona dotarła do Chin i do Inków.

 

Wspólne cechy ustroju państwowego Atlantydy, Inków i Chin

Tabelka-_Czesc-1Tabelka-Czesc-2

Tabelka-Czesc-3

Tabelka-Czesc-4

* Platon w „Fajdrosie” przedstawił teorię reinkarnacji. Oto ona: „…W tych wszystkich oto wcieleniach ci, którzy by się dobrze prowadzili, otrzymują lepszy los, ci natomiast, którzy byli niegodziwie, gorszy. Do tego samego stanu żadna dusza nie wróci przed upływem dziesięciu tysięcy lat, gdyż w ciągu tego czasu dusza nie zostanie uskrzydlona, chyba, że ktoś bez obłudy oddawał się szukaniu mądrości. Te dusze po trzecim okresie tysiąclecia, gdy przybrały takie życie jedno po drugim trzy razy, tak właśnie uskrzydlone w roku trzechtysięcznym odchodzą. Inne zaś, gdy ukończą bieg pierwszego żywota, stają przed sądem, i jedne osądzone odchodzą do podziemnego miejsca kary, aby zadośćuczynić sprawiedliwości, inne zaś uniesione po wyroku do pewnego miejsca w niebie, żyją zgodnie z tym, jak przeżyli życie w postaci człowieczej. Po tysiącu lat jedne i drugie przychodząc – po wylosowaniu czy też po wyborze – do powtórnego wcielenia, wybierają, każda to, jakie chce. Wtedy dusza człowiecza wchodzi nawet w życie zwierzęce, a ze zwierzęcego, które kiedyś było człowiekiem, znów wraca w człowieka” (Platon, „Fajdros” 245C-277 D, przełożył Leopold Regner, Meander 2-3, PWN 1988).
Teorię reinkarnacji Platona przejęli buddyści i hindusi. Jest ona podstawowym dogmatem hinduizmu i buddyzmu. Mahajana (Wielki Wóz) oferuje więc możliwości uzyskania wyzwolenia z nieskończonego kołowrotu wcieleń. Doktryna mahajany jest teorią poznania Platona, naucza ona bowiem, że istnieje tylko realna pustka, natomiast to, co człowiekowi jawi się jako istniejące, jest jedynie iluzją. Wszystko na tym świecie jest puste, wszystko jest tylko złudą. Traktowanie tego, co się postrzega lub pomyśli, jako czegoś istniejącego, osobowego i substancjalnego, jest iluzją. Wszystko przeżywamy jako rzeczywistość, chociaż nie ma w tym więcej substancji, niż w lustrzanym odbiciu.

Stanisław Bulza

Przeczytaj więcej artykułów Stanisława Bulzy na naszym portalu > > > TUTAJ .

Wybór zdjęcia wg/PCO

POLISH CLUB ONLINE, 2014.08.17

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek