ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI PRZY POMNIKU KATYŃSKIM W NEW JERSEY


Pomnik Katyń 1940 na Exchange Pl. w Jersey City, NJ.  Uroczysta Msza św. za pomordowanych w Katyniu, sierpien 2007. Fot. W. Glodek/PCO
Pomnik Katyń 1940 na Exchange Pl. w Jersey City, NJ. Uroczysta Msza św. za pomordowanych w Katyniu, sierpien 2007. Fot. W. Glodek/PCO

Komitet Pamięci Zbrodni Katyńskiej, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej Dystrykt II oraz Kongres Polonii Amerykańskiej

mają zaszczyt zaprosić

Polonię, Weteranów, Harcerzy, Organizacje polonijne, Reprezentantów i przedstawicieli z Polski i USA

na uroczystości

przy pomniku KATYŃ 1940, Exchange Pl., Jersey City, NJ

– które odbędzie się 14 września, 2014 o godz. 13:00.

W tym roku przypada 75-ta rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej oraz 75-ta rocznica IV [czwartego] Rozbioru Polski. Jest to też 13-ta rocznica ataku na World Trade Center w NY.

W programie przewidziano:

odśpiewanie hymnów narodowych, złożenie kwiatów i wieńców przy pomniku KATYŃ 1940  przez Komitet Weteranów i oficjalnych gości.

Apel poległych

Przeczytanie Proklamacji

Krótkie oficjalne przemówienia gości

Program pieśni Patriotycznych – Chór Aria z Wallington [NJ]

Oficjalny program artystyczny polskiej szkoły dokształcającej im. Józefa Piłsudskiego, Jersey City, NJ

Zakończenie wspólną modlitwą i odśpiewanie „Boże coś Polskę” i „God Bless America”

Organizacje polonijne i osoby indywidualne proszone są  o wzięcie udziału w uroczystości i złożenie donacji na remont i odnowienie Pomnika.

Komitet złoży wieniec w imieniu wszystkich obecnych gości

Kontakt i informacje:

Krzysztof Nowak 609 580-0232  lub [email protected]

 

INVITATION

KATYN FOREST MASSACRE MEMORIAL COMMITTEE, INC., POLISH ARMY VETERANS ASS’N, District II and POLISH AMERICAN CONGRESS cordially invites all of POLONIA, Veteran Organizations, Representatives from Poland and the US to participate in our annual MEMORIAL SERVICES that will commemorate the 75th Anniversary of World War II, the 75th Anniversary of the IV(Fourth) Partition of Poland and the THIRTEENTH Anniversary of the TERRORIST attack on WORLD TRADE CENTER and AMERICA that will take place on September 14th, 2014 at 1:00 PM, at the KATYN 1940 MONUMENT, located at Exchange Pl., Jersey City, N.J. Our Program will include:

National Anthems and Opening Prayer

Laying of Flowers and Wreaths by the KATYN 1940 Monument

HONOR CALL

Reading and Acknowledgement of Proclamations

Official remarks by Honor guests

Patriotic songs and program by ARIA CHOIR of Wallington,N.J.

Official Program by the Polish Supplemental School of Joseph Pilsudski from Jersey City.

Closing remarks and singing of BOZE COS POLSKE and

GOD BLESS AMERICA

All Organizations and guests are requested to participate by making donations for repairs to the monument. Committee will lay flowers and an official wreath to commemorate the 75th Anniversary of World War II.

All information please contact by e-mail [email protected] or by phone: 609 580-0232.

Everybody is invited to visit us on our Facebook page: https://www.facebook.com/pages/Katyn-Forest-Massacre-Memorial-Committee-inc/316393441790835

Dziekuje. Thank you.

Za: http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10722&Itemid=56 , 22.08.2014

POLISH CLUB ONLINE, 2014.08.26

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek