Order Patriota – pierwsi odznaczeni


Geneza

Order Patriota powstał z inicjatywy grupy Polaków w celu wyróżnienia naszej patriotycznej Elity i podziękowania za zasługi i nieustanną pracę dla dobra Ojczyzny. W odróżnieniu od odznaczeń państwowych jest to Order fundowany przez Polaków i tylko dla Polaków. Nie jest prawdą, że nasza Elita została zniszczona. Nasza szczera, altruistyczna, patriotyczna Elita rodzi się każdego dnia i jest wśród nas.

order-patriotaWiele działań w dzisiejszej Polsce prowadzone jest w interesie obcych mocarstw i przy pomocy tychże mocarstw agentur, które odgrywają w Polsce role narodowych i patriotycznych. W tym samym czasie wielu uczciwych i szczerych patriotów jest niedowartościowanych i wielu zostaje w bezwzględny sposób niszczonych, usuwanych w niebyt i marginezowanych, a nawet unicestwianych fizycznie. Dzieje się to w procesie  ograniczenia suwerenności, ograniczania możliwości swobodnego i suwerennego rozwoju narodu, poprzez kreacje i narzucanie Narodowi Polskiemu Obcej Fałszywej Elity.

Odpowiedzią na te protesty jest decyzja Kapituły o Ustanowieniu Orderu Patrioty i począwszy od 2014 roku przyznawanie go wybitnym Polkom i Polakom – jako świadectwo trwania Polskości – pomimo utraty przez państwo polskie suwerenności i włączenie go do struktur superpaństwa Unii Europejskiej. Zrzeczenie się suwerenności przez tzw. władze nie odbiera Prawa Narodowi Polskiemu i Jego Elicie do swoich narodowych symboli i barw, jakie Kapituła zachowuje posługując się nimi.

Na pierwszej stronie Orderu Patriota słowa „Bóg Honor Ojczyzna – Strategia Walka Odwaga” oznaczają patriotyzm w obliczu zagrożeń, co wymaga mądrej śmiałej postawy dla obrony naszych interesów. Orzeł z koroną na tej stronie Orderu (wzór z 1927 roku) symbolizuje rację stanu. Na skrzydłach dla upiększenia orła są pięcioramienne rozetki a nie gwiazdki jako to jest często mylnie odebrane.

Na drugiej stronie Orderu są słowa „Za nieustanną pracę dla dobra Polaków” z białym napisem oznacza nieskazitelny charakter a korona oznacza serce szlachetne.

A każdym Orderem Patrioty jest wręczony certyfikat w postaci dyplomu, który dokumentuje zasługi dla Polski.

Order patriota będzie wręczany co roku w Dzień Niepodległości 11-go Listopada.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres kontaktowy:  [email protected]

 

kapitula-orderu-partriota

Pierwsi odzanczeni

W Dniu Niepodległości 11-go listopada 2014 roku podczas uroczystego bankietu w Salonie Kominkowym restaracji „Kuźnia Samku” w Warszawie po raz pierwszy udekorowano polskich patriotów.

Lista Polaków odznaczonych Orderem Patriota  

 

Dana Alvi, Santa Monica, USA
Za wieloletną działalność w obronie dobrego imienia Polaków w USA pod hasłem „Żeby Polska była polska”

Wojciech Błasiak, Dąbrowa Górnicza
Za wieloletnią działalność w obronie Polaków w Sejmie II-giej kadencji oraz za partriotyczne książki w dziedzinie ekonomii i socjologii

ŚP Juliusz Deczkowski na ręce żony Krystyny, Warszawa
Za bohaterską walkę w batalionie „Zośka” w czasie Powstania Warszawskiego oraz za wieloletnią opiekę nad grobami powstańców. Cześć jego pamięci!

Przemysław Holocher, Mysłowice
Za wieloletnią pracę w obronie Polaków z ramienia Obozu Narodowej Polski

Mec. Roman Kafel, USA
Prawnik, były działacz „Solidarności”, wydalony z Polski z paszportem w jedną stronę w 1981 roku, nieustanny obrońca polskiej Racji Stanu.

Józef Kamycki, Rzeszów
Za nieustanną pracę dla dobra Polaków w dziedzinach ekonomii społecznej i bankowości

Marian Kowalski, Lublin
Wieloletni działacz na arenie społeczno politycznej, obecnie w Radzie Decyzyjnej Ruchu Niepodległej Polski:

Henryk Kreuz, Płock
Wieloletni działacz społeczny w sferze prawa, były dyrektor Partii X

Włodzimierz Kuliński, Szwecja
Od wielu lat oddany polskim sprawom redaktor popularnego portaluhttp://www.wirtualnapolonia.com

Andrzej Kumor, Kanada
Oddany polskim sprawom redaktor tygodnika „Goniec” w Kanadzie:http://www.goniec.net

Jolanta Litwin, Warszawa
Za wieloletnią działalność patriotyczną w zakresie księgowości, bankowości i ekonomii z ramienia postępowej organizacji „Nawigatorzy Jutra”: http://nawigatorzy-jutra.pl/

Marek Lubiński, Warszawa
Za wieloletnią pracę dla dobra Polaków jako rzecznik USOPAL w Południowej Ameryce oraz pracę społeczną w Polsce.

Stanisław Michalkiewicz, Warszawa
Znany publicysta i autor wielu książek, znany ze swojego lekkiego pióra i humoru – zawsze dla dobra Polaków:http://www.michalkiewicz.pl/

Jan Niewiński, Warszawa
Za wieloletnią pracę jako Przewodniczący Kapituły Orderu Polonia Nostra Mater Est i promocję polskich patriotów

Mec. Ryszard Parulski
Za wieloletnią pracę w Kapitule Orderu Polonia Nostra Mater Est i promocję polskich patriotów.

ŚP Jerzy Przystawa na ręce córki Agnieszki, Wrocław
Za wieloletnią obronę Polaków przeciw usankcjonowanej grabieży polskiego majątku oraz nieustanną promocję ordynacji wyborczej JOW: http://jow.pl/ Cześć jego pamięci!

Maria Pyż-Pakosz, Lwów, Ukraina
Za podtrzymywanie patriotyzmu w swoim programie radiowym oraz odważną obronę interesów Polaków na Ukrainie: http://radiolwow.org/

ŚP Dariusz Ratajczak na ręce ojca Mec. Cyryla Ratajczaka, Opole
Za nieustanne przekazywanie nam prawdy historycznej za co zapłacił najwyższą cenę, cześć jego pamięci!

Tomasz Sawicki, Szczecin
Za wieloletnią pracę jako lider GRH Borujsko w przechowywaniu pamięci poległych „Żołnierzy Wyklętych” oraz za aktywną pomoc tym żołnierzom, którzy jeszcze są wśród nas: http://www.grhborujsko.vot.pl/grh/

Andrzej Szczęśniak, Warszawa
Za nieustanna pracę w promocji dialogu między Polakami na swoim portalu http://www.prawica.net oraz obiektywną krytykę polityki energetycznej w zakresie ropy naftowej i gazu: http://szczesniak.pl/

Janusz Szewczak, Warszawa
Wybitny ekonomista za stałą obronę kas „SKOK” oraz wieloletnią krytykę polityki związanej z bankowością:http://januszszewczak.wordpress.com/

Mirosław Wiechowski, Szwecja
Wieloletni działacz społeczny i publicysta za promocję dialogu między Polakami w kraju i zagranicą.

Zygmunt Wrzodak, Skierniewice
Za wieloletnią pracę w obronie interesów Polaków jako działacz „Solidarności” w Ursusie, poseł III-cej i IV-ej kadencji Sejmu RP oraz nieustanny obrońca polskiej Racji Stanu: http://wrzodakz.neon24.pl/

Zródło: http://orderpatriota.com/index.html .

Tą drogą składamy serdeczne gratulacje działaczom społecznym i politycznym, naukowcom,  publicystom nieustannym obrońscom polskiej Racji Stanu odznaczonym prestiżowym OREREM PATRIOTA. 

Redakcja POLISH CLUB ONLINE
POLISH CLUB ONLINE, 2014.11.12

 

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci