„Nie bójmy się myśleć!” – O ZNACZENIU ELIT


Panel z udziałem T.M. PŁUŻAŃSKIEGO i J. TARGALSKIE 

 

Listopadowe spotkanie z cyklu „Nie bójmy się myśleć!” dało okazję do rozmowy o znaczeniu i roli elit. Gośćmi panelu dyskusyjnego byli dr Jerzy Targalski, zajmujący się naukowo problematyką przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz red. Tadeusz Płużański, który specjalizuje się w powojennej historii Polski, zwłaszcza tematem komunistycznego aparatu represji.

Po 1945 r. komuniści doszli w Polsce do władzy, eliminując nierzadko fizycznie z życia publicznego, elitę II RP, tak by nie mogła stanąć na drodze wprowadzaniu nowego systemu. Rozpoczynając dyskusję red. Płużański podkreślił, że ten zbrodniczy proces „wymiany elit” dotknął nie tylko przedstawicieli szeroko pojętej prawicy, ale całego spektrum politycznego przedwojennej RP, od Piłsudczyków, endecji, przez chadecję, aż po socjalistów. Eksterminację elit rozpoczęto od tych, którzy stawiali zbrojny opór, a więc Żołnierzy Niezłomnych. Uderzono następnie w przedstawicieli partii politycznych, równocześnie w Kościół. Próbowano spacyfikować polską wieś.

Walka żołnierzy „wyklętych” z reżimem komunistycznym została fizycznie przegrana. Spowodowała jednak, że walka z Kościołem i polską wsią musiała zostać odłożona w czasie i w konsekwencji została przegrana po latach przez obcy Polsce ideowo reżim.
Przejmowanie władzy przez komunistów odbywało się na rozkaz władz sowieckich i pod ścisłym nadzorem NKWD. Komunistyczni oprawcy przejmujący władzę w państwie chcieli stać się jego nową „elitą”. Byli jednak w duchu sowietami, nawet jeśli ich metryka urodzenia wskazywała polską narodowość. Stanowili zatem nie narodowe, a z ducha sowieckie – obce więc Polsce – „elity”. Dziś zaobserwować można, że po 1989 roku, w naszym kraju ideowi spadkobiercy owych „elit” przejęli i utrzymali władzę.

Czy zatem możemy mówić o tym, że III RP jest państwem polskim – i czy w ogóle jest państwem – pytał retorycznie dr Jerzy Targalski – jeśli obserwacja działań instytucji tego państwa daje podstawę do oceny, iż nie działają one na rzecz polskiego interesu narodowego, a w imię interesów partykularnych, często zewnętrznych, wobec Polski i Polaków ?

Elitę stanowią ludzie mający realny wpływ na podejmowane decyzje w imię państwa, zajmujący stosowne im miejsce w instytucjach. Ludzie różnych grup społecznych, którzy wskazują reguły postępowania i są wzorcem dla innych. W przypadku zaboru państwa, ta elita państwowa jest narzucana przez zaborcę, przestaje zatem być tożsama z elitą narodową – jak pokazało doświadczenie narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Elita narodowa jest w stanie przetrwać, ale tylko wtedy, jeśli dysponuje niezależnymi zasobami materialnymi.

System komunistyczny brutalnie likwidował i marginalizował prawdziwe społeczne elity narodowe. Dając szansę awansu osobom pozbawionym zasad moralnych, głęboko napiętnował kolejne pokolenia elit sprawujących władzę w PRL. Dziś w swoich kolejnych pokoleniach, te post-sowieckie elity kontrolują zasoby państwa, wykorzystują je dla swoich interesów, skutecznie uniemożliwiając odzyskanie władzy przez elity utożsamiające się z polską racją stanu.

Droga do odnowy elit wiedzie przez odbudowanie polskiej tożsamości opartej na rzetelnej wiedzy historycznej i tradycji walki o wolność przeciw wszelkiej tyranii. Znajomość wielkich czynów niepodległościowych i dokonań Państwa Polskiego.
„Bóg, Honor, Ojczyzna” – oto fundament polskiej tożsamości. Jeśli stanie się on rzeczywistym i głębokim wyznacznikiem postaw i działań naszych elit – wtedy Polska będzie Polską.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania zapisu wideo z tego spotkania.

Photo, tekst: MiDSer, Video: AWar • blogpress.pl 

Za: http://wzzw.wordpress.com/2014/11/28/%E2%96%A0%E2%96%A0-nie-bojmy-sie-myslec-o-znaczeniu-elit/ , 28 listopada 2014

POLISH CLUB ONLINE , 2014.11.29

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci