Kazimierz Świtoń – zmarł w szpitalu w Katowicach


Zmarł Kazimierz Świtoń

Ś.p. Kazimierz Świtoń
Ś.p. Kazimierz Świtoń

Dzisiaj rano zmarł w Katowicach bohater, któremu Polska i Polacy zawdzięczają założenie 23 lutego 1978 r. Wolnych Związków Zawodowych. To jego odwaga uruchomiła proces, który w 1980 r. doprowadził do powstania Solidarności.

Św. p. Kazimierz walczył z komunizmem jako antycywilizacją posługującą się totalnym kłamstwem.

Ta niezgoda na kłamstwo spowodowała, że po 1989 r. uznał, że jego obowiązkiem jest nadal walka z po-okrągłostołowym  postkomunizmem. Dlatego w chwili obalania rządu Jana Olszewskiego, jako pierwszy ujawnił, że Lech Wałęsa był agentem komunistycznej policji politycznej. Dlatego nie zgadzał się na kłamstwo usunięcia krzyża z Auschwitz. Dlatego został wyklęty z polskiego życia publicznego.  

Cześć Jego pamięci!

Krzysztof Wyszkowski

Za:  http://wyszkowski.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=2027%3Azmar%C5%82-kazimierz-%C5%9Bwito%C5%84 , 4 grudnia 2014

 

Rodzinie, bliskim oraz całemu grono przyjaciół ś.p. Kazimierza Świtonia składamy wyrazy głębokiego współczucia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Redakcja Polish Club Online

 

Kazimierz Świtoń o 4 czerwca 1989 roku

 

 

O działalności opozycyjnej Kazimierza Świtonia  >   >   >   TUTAJ.

POLISH CLUB ONLINE, 2014.12.04

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci