Jan Czochralski – polski Tesla, o którym zapomniał nie tylko świat, ale i Polska


Kontrowersje.net   

Jan Czochralski
Jan Czochralski

Na Targach Książki Historycznej w Warszawie miałem przyjemność porozmawiać z miłymi ludźmi, którzy pytali o mój tekst o profesorze Janie Czochralskim. Zarumieniłem się i tłumaczyłem parę minut, że niestety nigdy nie popełniłem takiego tekstu i nie mam najmniejszej wiedzy o tym człowieku. Dziś wklejam opracowanie, które jest naprawdę fascynujące i przypomina historię „polskiego Tesli”. Wiem, że to bardzo ryzykowne sformułowanie, podobne do „Maradony Karpat” albo „polskiego Ronaldo”. Niemniej polecam z całego serca materiał, który pokazuje, że prawdziwi profesorowie zostali pogrzebani żywcem, a „profesor” z małą maturą i nic ponad to, wiecznie żywy. Opracowanie nie jest moje, co więcej z Autorką nie jestem w stanie polemizować, ponieważ brak mi odpowiedniej wiedzy i wykształcenia. W nawale zajęć zapomniałem też w odpowiednim czasie spytać, czy mogę podać imię i nazwisko Autorki dlatego publikuję tekst w wersji anonimowej. Zafascynowała mnie ta historia między innymi dlatego, że znam podobne batalie z wiatrakami w znacznie mniejszej skali. Proszę przeczytać i porównać życiorys tego człowieka z tym czymś, co widzimy w „mediach”.

Wybór materiałów i źródeł o życiu, i twórczości profesora Jana Czochralskiego – Polaka, który jako pierwszy przetarł drogę umożliwiającą zamianę piasku w złoto.

1. Jan Czochralski, człowiek z charakterem, przedsiębiorczy, twórczy i ciekawy świata

Chociaż w sześćdziesiątą rocznicę śmierci tego genialnego wynalazcy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2013 „Rokiem Jana Czochralskiego”, to generalnie rocznica ta przebiegła bez echa adekwatnego do dokonań tego wielkiego Polaka. Dlatego miejmy w pamięci choćby kilka z opracowań, które powstały właśnie w związku z tą ustawą, a miały na celu godne uczczenie pamięci profesora Jana Czochralskiego podczas obchodów związanych z tą rocznicą.

Poniżej zamieszczony jest link do króciutkiego wideo traktującego o profesorze. To najdłuższy z kilku wideo, bazujących na identycznych ujęciach, które zawierają jednak drobne różniące je szczegóły. Na przykład nie we wszystkich z nich znajduje się informacja, stanowiąca przekaz rodzinny Czochralskich, że przyszły profesor podarł swoje świadectwo dojrzałości w akcie protestu przeciwko niesprawiedliwej ocenie jego wiedzy przez niemieckich egzaminatorów.

JAN CZOCHRALSKI WIELKI NIEZNANY – POCZTÓWKI Z ŻYCIA reż. Andrzej Kałuszko prod. Mateusz Kalbarczyk

 

2. Czochralski wykluczony po II wojnie światowej z życia akademickiego

Aby zrozumieć powód zaprzestania pracy naukowej na PW (po II Wojnie Światowej) tego genialnego odkrywcy, warto przeczytać książki jego biografa dr inż. Pawła E. Tomaszewskiego.

W 2012 roku wydawnictwo ATUT wydało już drugą książkę pióra dr inż. Pawła E. Tomaszewskiego, biografa Jana Czochralskiego p.t. „Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim”. Jest to fascynująca książka, od której dosłownie nie sposób się oderwać.

Możemy w niej między innymi przeczytać, w jaki sposób nie dość, że wykluczono J. Czochralskiego ze środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej to jeszcze obłożono infamią.

Pomimo postanowienia Sądu Karnego z Łodzi o umorzeniu dochodzenia podjętego w dniu 1 września 1945 roku, na podstawie wniosku prokuratorskiego z dnia 13 sierpnia 1945 roku,

dochodz

obecni w dniu 19 grudnia 1945 na posiedzeniu senatu profesorowie:

protok
podjęli uchwałę o wykluczeniu Jana Czochralskiego ze środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej.

Profesor zmarł na serce w wieku 67 lat (po drugim zawale), wczesnym rankiem dnia 22 kwietnia 1953 roku w Kolegium im. Święcickiego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 2 w Poznaniu.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że do tego drugiego ataku serca doprowadziło najście na kcyński dom profesora funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa poszukujących dolarów pochodzących ze sprzedaży warszawskiego domu profesora. Swój warszawski dom, willę przy ulicy Nabielaka 4, częściowo zniszczony w czasie działań wojennych Czochralscy sprzedali jeszcze w styczniu 1948 roku, gdyż w przeciwnym razie – na mocy dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze Warszawy podpisanego przez B. Bieruta i W. Gomułkę – mogli tylko ten majątek całkowicie utracić. Wtedy nie stracili, ale niewiele lat potem, w Kcyni, profesor przerażony demolowaniem swojego rodzinnego azylu wskazał funkcjonariuszom schowek kryjący złote dwudziestodolarówki.

W ówczesnym czasie o profesorze pisano „były kapitalista Czochralski”, toteż „wrogowi klasowemu” nawet na akcie zgonu wpisano „inżynier chemik” a nie profesor chemii i metalurgii, a jego grób pozostał bezimienny przez 45 lat.

W zasadzie dopiero w latach 80-tych próbowano w środowisku akademickim przywrócić J. Czochralskiemu dobre imię. Niestety wszystkie te starania spotykały się z dużym oporem tego środowiska, opartym w dużej mierze na nierzetelnych, lub tendencyjnie podawanych informacjach.

Dopiero 23 czerwca 1993 roku Senat PW podjął uchwałę, o której P. Tomaszewski pisze, że była: „…nie tylko połowiczna, ale szybko okazało się, że jest gestem bez znaczenia.”
Uchwała nr 134/XLI/93:

senat
3. Rehabilitacja Jana Czocharlskiego (choć niechęć środowiska naukowego wobec jego osoby nadal pozostaje)

Na szczęście w dniu 29 czerwca 2011 roku, Senat Politechniki Warszawskiej Uchwałą nr 338/XLVII/2011, uważał za konieczne przywrócenie (mu) Jego dobrego imienia:

politech

Na przekór wymuszonej (przez koła akademickie PRL i III RP) banicji – najpierw samego profesora Czochralskiego, a potem jego dzieła, dzięki niezwykłej determinacji, hartowi ducha i tytanicznej pracy dr inż. Pawła E. Tomaszewskiego, autora opublikowanej w 2003 roku książki biograficznej o Janie Czochralskim oraz licznych innych publikacji, a także jego aktywnym staraniom na rzecz przywrócenia dobrego imienia profesorowi, udało się zainteresować społeczeństwo i zgromadzić pewną krytyczną wartość jego determinacji, pozwalającą na podjęcie szeregu inicjatyw. Zaczęły się pojawiać nieliczne, ale prawdziwie oddające stan rzeczy publikacje o Janie Czochralskim innych polskich autorów i wreszcie przełamana została zmowa instytucjonalnego milczenia. Rozpoczęty został formalno-prawny proces przywrócenia dzieł i zasług profesora Czochralskiego polskiemu społeczeństwu.
Znacznie wcześniej Niemcy docenili osiągnięcia profesora Czochralskiego, patrz praca:
Evers J., Klüfers P., Staudigl R., Stallhofer P. (2003) Czochralski’s Creative Mistake: A Milestone on the Way to the Gigabit Era, Angewandte Chemie Volume 42, Issue 46, pages 5684–5698.

W dalszym ciągu najpełniejszą pracą o Janie Czochralskim jest wspomniana już powyżej, wydana w 2012 roku przez wydawnictwo ATUT, książka p.t. „Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim”. Jak już podkreślaliśmy jest to druga książka pióra dr inż. Pawła E.Tomaszewskiego, biografa Jana Czochralskiego, wydana przez to wydawnictwo.

Bardzo obrazowe opracowanie o Janie Czochralskim odpowiadające na pytania: „Kto jest jednym z najbardziej znanych na świecie polskich uczonych?”, i „Którego z polskich uczonych najczęściej wymienia się w literaturze światowej?”, można znaleźć pod linkiem:

Autor powyższego opracowania: zbigwie, w swoim tekście o ojcu światowej elektroniki profesorze Janie Czochralskim zamieścił bardzo poglądowe widea, które w sposób niezwykle przejrzysty pozwalają zrozumieć jak metoda Czochralskiego wpłynęła na rozwój i stan współczesnej elektroniki.

Każdy, kto poznał osobę profesora Jana Czochralskiego dzięki zebranym powyżej opracowaniom zgodzi się – mam nadzieję – z opinią, że nazwisko tego genialnego Polaka powinno zająć właściwe mu miejsce w świadomości polskiego społeczeństwa.

Edycja: Mam zgodę, Tekst opracowała Pani Halina Ziółkowska.

 

MatkaKurka
 kontrowersje.net

Zródło: http://kontrowersje.net/jan_czochralski_polski_tesla_o_kt_rym_zapomnia_nie_tylko_wiat_ale_i_polska, 2015-01-03

Zdjęcie: Bell Laboratories. To w Bell Laboratories w 1950 roku po raz pierwszy użyto metody Czochralskiego do otrzymania monokryształu półprzewodnika. / wybór zdjęcia wg.pco

Przeczytaj więcej o prof. Janie Czochralskim:

Przeczytaj więcej tekstów autora MatkaKurka na naszym portalu   >   >   >   > TUTAJ .

POLISH CLUB ONLINE, 2015.01.03