„Odwagi nie bójcie się” – homilia Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego na zakończenie 2014 roku


Archidiecezja Łódzka

 

„Odwagi nie bójcie się”- Msza Święta na Zakończenie Roku 2014

Łódzka Archikatedra. Msza Św. Ks. Abp. Marek Jędraszewski. 31.XII.2014. Fot. AŁ.
Łódzka Archikatedra. Msza Św. Ks. Abp. Marek Jędraszewski. 31.XII.2014.  Fot. AŁ.

Mszę Świętą na zakończenie roku 2014 w Łódzkiej Archikatedrze sprawował Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. W pierwszych słowach skierowanych do wiernych metropolita łódzki odniósł się do słów św. Jana Apostoła mówiących o Antychryście. „Antychryst to ten, który neguje Jezusa Chrystusa, który nie dowierza, iż jest prawdziwie Synem Bożym i Zbawicielem świata, który także neguje Jego prawdziwe człowieczeństwo.”

Ksiądz Arcybiskup wspomniał o obrazie włoskiego malarza epoki quattrocenta, Luki Signorellego w kaplicy San Brizio w katedrze w Orvieto pt.: „Kłamstwa Antychrysta”. Metropolita Łódzki odniósł symbolikę i wymowę tego obrazu do czasów współczesnych. „ Pojawiło się wielu antychrystów, którzy przybierają postać wielkich proroków i mędrców, i którzy z jednej strony głoszą zupełnie nową wizję człowieka, i to w imię tolerancji, podważając tę wizję człowieka, która tkwi w zamierzeniach Bożych od stworzenia świata. Wizję odnoszącą się do kobiety, do mężczyzny, do małżeństwa, do rodziny, do wychowywania dzieci. To wszystko także dzisiaj się kwestionuje w imię tolerancji. A jednocześnie głosi się zero tolerancji dla tych wszystkich, którzy ośmieliliby się myśleć i postępować inaczej niż ci prorocy współczesności.”

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski mówi także co jest dla nas ratunkiem, również we współczesnym świecie. „Początkiem wszystkiego jest sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. On stworzył świat, on też z miłości do człowieka zesłał swego Syna – Jezusa Chrystusa narodzonego z przeczystego łona Najświętszej Maryi Panny. On jest światłością świata. On jest prawdziwym nauczycielem. Wobec zamętu jaki niosą ze sobą fałszywi prorocy trzeba wracać właśnie do tego prapoczątku do Punktu Alfa, którym jest sam Bóg i Jego słowo- słowo prawdy. Słowo, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na ten świat.” To Bóg sprawia, że się nie gubimy i że mamy nadzieję. To Bóg jest początkiem i końcem wszystkiego. Dlatego- zwrócił się do zgromadzonych wiernych Ksiądz Arcybiskup- spotykamy się dzisiaj w tej Katedrze, żeby dziękować Bogu za wszelkie dobro jakie stało się naszym udziałem w ciągu całego 2014 roku. Do niego również uciekamy się prosząc o wybaczenie za nasze upadki i do niego idziemy prosząc o błogosławieństwo na Nowy Rok. Idziemy pełni ufności bo przecież słyszymy w naszych sercach te słowa Chrystusa: „Odwagi nie bójcie się, Jam zwyciężył świat. Nie bójcie się!”

Zobacz zdjęcia: Msza Św. na zakończenie roku  ,
Źródło:  Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej – http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=1dc204365a68467042776dd0595eef14 , 31 grudzień 2014

Zdjęcie: Abp. Jędraszewski w czasie homilii na zakończenie roku 2014. Fot. zrzut ekranu You Tube / wg.pco

POLISH CLUB ONLINE, 2015.01.05

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci