Artur Łoboda: Polska mafiokracja


Polskie Niezależne Media

 

Najdoskonalsza forma niewolnictwa to taka – gdy niewolnik sam się prosi o kajdany.
Pamiętam wypowiedzi Polaków po tak zwanym „Okrągłym sole”, które brzmiały w ten sposób: „niechby nami rządzili i Żydzi – byle dali zarobić”.
To porażający przykład – jakie spustoszenia w ludzkich umysłach zrobiła wroga Polsce propaganda.
Ale agentów wpływu i wrogich nam agitatorów nie brakuje nie brakuje i dziś – w środowiskach – rzekomo patriotycznych.
Nie być niewolnikiem – to oznacza: samemu decydować o własnym życiu.
Aby decydować o własnym życiu – trzeba mieć udział w decyzjach politycznych na swój temat.
I to jest przyczyną, oraz uzasadnieniem idei demokracji.

Tymczasem wielu doskonale zakonspirowanych agentów wpływu głosi, że „demokracja to samo zło i trzeba z nią skończyć”.
Ja jednak uważam, że jest dokładnie na odwrót. Należy w końcu wprowadzić w Polsce demokrację.

Na ostatnim swoim posiedzeniu – tak zwany „Sejm” RP odrzucił obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty , w którym rodzice wzywali do zaniechania polityki zmuszania dzieci do rozpoczęcia nauki – w wieku sześciu lat. A konkretnie chodziło o obowiązek szkolny dla sześciolatków i obowiązek pozaprzedszkolny dla pięciolatków.

W demokracji – władza ludu sprawowana jest poprzez przedstawicieli. Skoro jednak posłowie występują przeciwko Społeczeństwu i terrorem zmuszają do wrogich człowiekowi zachowań – to nie ma mowy w Polsce o żadnej demokracji, lecz o dyktaturze najgorszych łajdaków!
Jaki cel przyświeca tej prostaczce Kluzik Rostkowskiej?
Czego chce dokonać Kopacz?

Pozwolę sobie przypomnieć, że w latach dziewięćdziesiątych przeciwko stworzeniu OFE – w formie, w jakiej funkcjonowało, wypowiadało się wiele osób. Również ja osobiście.
Po obrabowaniu milionów Polaków i wydrenowaniu ze Skarbu Państwa dziesiątek miliardów złotych uznano, że jednak OFE było błędem.
Ale kto odpowiedział za monstrualne straty gospodarcze i ograbienie milionów Polaków?
Właśnie bezkarność – jest zachętą do bandyckich rządów w Polsce.
Dlatego wszyscy rodzice – powinni zachować swoją pogardę wobec tych wszystkich – którzy dzisiaj depczą ich prawa i przywołać ją wtedy – gdy pojawi się możliwość postawienia ich przed sądem z artykułu 231. par. 1 Kodeksu Karnego, który głosi:
„Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Te – pełne trzy lata powinna bezwzględnie odsiedzieć Ewa Kopacz i Kluzik Rostkowska, a także 233 posłów, którzy dla własnych interesów (tu kłania się paragraf 2 tego artykułu), wystąpili przeciwko Społeczeństwu Polskiemu – lekceważąc obowiązujące w Polsce Prawo.
To samo dotyczy wszystkich posłom, którzy wystąpili przeciwko Jednomandatowym Okręgom Wyborczym.
Wola miliona Polaków została wtedy podeptana.

Nie mówcie więc, że demokracja jest zła – bo zły jest system terroru – jaki narzędziami biurokratycznymi – stworzono w Polsce po 1989 roku.
Ponieważ – powtarzając hasła swoich protoplastów „władzy raz zdobytej, nie oddamy nigdy”, wrogowie Polski doskonale obchodzą Prawo i oszukują w wyborach parlamentarnych – to całkowicie paradoksalnie konieczne może się okazać – przejęcie władzy siłą po to – by oddać ją Polakom.

 

Artysta i teoretyk kultury
Artur Łoboda
Fundacja Promocji Kultury
www.fundacja.zaprasza.eu

5 marzec 2015

Źródło: http://zaprasza.net/a.php?article_id=33058 , 5 marzec 2015

 

Przeczytaj więcej tekstów Artura Łobody na naszym portalu >    >    >    TUTAJ .

POLISH CLUB ONLINE, 2015.03.05

Artur Łoboda

Autor: Artur Łoboda