Dr Jerzy Jaśkowski: Histeria „odrowa” w wykonaniu znachorów „rewelacje p.prof. mgr W.Guta”


pamiętaj: zdrowie jest zawsze sprawą indywidualną.
Publiczne są domy zwane burdelami.

Jak Państwo wiecie, przynajmniej teoretycznie, w Polsce obowiązują jakieś ustawy i przepisy. Takimi ustawami regulowana jest sprawa leczenia ludzi. Wszelkie problemy wynikające z kontaktów lekarz pacjent oraz sprawy leczenia reguluje ustawa z dnia 05 grudnia 1996 roku.

Odpowiednie przepisy mówią wprost:

Art. 2. 1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

 1.  dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie co najmniej sześcioletnich studiów na kierunku lekarskim, obejmujących co najmniej 5500 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym dwusemestralne praktyczne nauczanie w dziedzinach klinicznych na 6. roku studiów,
 2. Wszystko to znajduje sie w Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152 USTAWA .

Innymi słowy, każdy, kto nie mieści się w tej ustawie jest znachorem. Wg definicji:

Znachor – osoba prowadząca praktykę medyczną lub paramedyczną bez oficjalnych kwalifikacji. Dawniej znachorem nazywano ulicznego sprzedawcę rzekomych „leków”.

Wracając do sprawy odry. Jak można sie przekonać, w każdym wydaniu mass mediów głównego nurtu dezinformacji znajdujemy artykuły i wypowiedzi, straszące odrą i wręcz wymuszajace szczepienia pod karą wysokich mandatów. Nie da się ukryć, że jedynym celem takiej zmasowanej kampanii jest chęć wzrostu sprzedaży szczepionek poprzez wywołanie strachu.

Ostatnio na scenie pojawiła się nowa postać p.prof mgr Włodzimierza Guta, pracownika PZH. Czyli osoby żyjącej z naszych, podatnika, pieniędzy.

Wydawałoby się, że urzędnik państwowy posiada co najmniej elementarną wiedzę w zakresie w którym się wypowiada. Nadal jest więc tak, jak w „komuniźmie”, że na urzędy państwowe wymagana jest chęć szczera ….. Niestety, ten pan opowiada takie banialuki, że słuchać chadko. W związku z brakiem reakcji tzw. towarzystw naukowych na te dyrdymały, pokrótce podam parę podręcznikowych faktów na temat odry. Fakty te są znane nawet absolwentom średnich szkół medycznych. Od razu we właściwym proporcjach pokazuje to poziom pracowników PZH.

Przypomnę, co na temat choroby  zwanej odra – podają podręczniki medyczne.

Odra leczenie: Izolacja, leczenie wtórnych zakażeń bakteryjnych. Tyle możemy znaleźć w Podręczniku Oxfordzkim 1992.

Odra: leczenie objawowe, leki przeciwgorączkowe i uśmierzajace kaszel. Właściwe pielęgnowanie, wietrzenie pokoju,  nieprzegrzewanie dzieci – Podręcznik dla średnich szkół medycznych. Państwowe Wydawnictwa Lekarskie 1998.

Odra: nie ma leczenia swoistego.W odrze niepowikłanej stosuje się leczenie objawowe. Źródła jaskrawego światłą powinny być przyćmione z powodu światłowstrętu. Podaje się leki przeciwgorączkowe i uśmierzające kaszel. Podręcznik: choroby pasożytnicze i zakaźne. Państwowe Wydawnictwa Lekarskie 1996.

Czyli jak to z odrą wygląda od strony medycznej możecie się Państwo sami przekonać na podstawie cytatów z wymienionych podręczników. Cała reszta gazetowej wiedzy  przedstawianej przez mass media to tylko i wyłącznie chęć straszenia.

Powikłania :
W karajach o wysokiej stopie życiowej choroba kończy się całkowitym wyzdrowieniem. Kraje o niskiej stopie życiowej to kraje afrykańskie.

To jest elementarna wiedza medyczna. Znachora ona nie obowiązuje, może pleść co mu ślina na język przyniesie.

Sprawdziłem w Okręgowej Izbie Lekarskiej, w Naczelnej Izbie Lekarskiej, znajomi szukali nawet na portalach takich jak www.znanylekarz.plNie znają tam lekarza o nazwisku Włodziemierz Gut. Jeżeli źle szukaliśmy to przepraszamy i prosimy o sprostowanie na stronie PZH, a także  podanie uczelni, które skończyli dani pracownicy. A tego nie ma!!! Dziwne?

Zdziwienie budzi także fakt, że dziennikarze zapraszają do studia odra znachorów. Dziwi również to, że wymiar sprawiedliwości nie interesuje się takimi sprawami. Uczciwie powinno się bowiem podawać wykształcenie i szkołę, którą skończył taki osobnik, zaznaczając, że nie jest lekarzem. Nie wspominając o tym, że taki dziennikarz powinien udać się do biblioteki i zapoznać z tematem o którym chce dyskutować. Zapamiętanie pół kartki papieru niepowinno stanowić problemu. Nie należy się także dziwić, że p. Michalkiewicz nazywa takich dziennikami wydmuszkami.

Jeżeli p. prof……..Gut jest pracownikiem PZH to powinien znać przynajmniej minimum informacji epidemiologicznej odry w Polsce opracowywanej przez instytucję,  w której pracuje, na przykład  prace prof. Magdzika. Poniżej przytaczam oficjalne dane zachorowalności na odrę.Pierwsze próby wprowadzenia szczepień przeciwko odrze rozpoczęto w 1972 roku, ale zostały zbojkotowane przez lekarzy. Lekarze po prostu jeszcze samodzielnie myśleli i widzieli więcej złego w szczepionkach aniżeli w chorobie. Po próbie wprowadzenia przymusu szczepień w  1972/1973 roku zachorowało aż 196 109 dzieci, a zmarło 109. Bojkot szczepień przez lekarzy spowodował, że w następnym roku zachorowało prawie 3 razy mniej dzieci!

W 1974 roku  zachorowało na odrę 70 857 dzieci, a zamarło 27

Po wprowadzeniu  administracyjnego przymusu szczepień w 1975 roku, po trzech latach przygotowań w postaci nacisków i prania mózgów, w 1975 roku zanotowano gwałtowny wzrost zachorowań.

W 1975 roku zachorowało bowiem aż 146 930 dzieci a zmarło 61 dzieci.

Takie są skutki głupoty w wykonaniu wakcynologów. I mimo takich przekonywujących dowodów, nadal stosowano przymus szczepień przeciwko odrze.

pastedGraphic_1__25__pdf

Akcja przygotowawcza do przymusu szczepień trwała 3 lata i w 1975  wprowadzono przymus szczepień wszystkich dzieci przeciwko odrze. Od następnego roku do dnia dzisiejszego wyszczepialność notuje się na poziomie 98%, a wiec powyżej tzw. limitu odporności stada, podanego przez wakcynologów. Innymi słowy,  wg twierdzeń wakcynologów społeczeństwo powinno być odporne, a jest dokładnie odwrotnie.

I tak

 • w 1977 roku zachorowało na odrę 44040 dzieci  i zmarło 22
 • w 1978  zachorowało 84073,  a zmarło  37 dzieci,
 • w 1982 zachorowało 7620,  zmarło 2 dzieci,
 • w 1984   zachorowało 54 403,  zmarło 16 dzieci [nowy rodzaj szczepionki?],
 • w 1989 zachorowało 7225,  ani jedno dziecko nie zmarło,
 • w 1990 zachorowało 56 471,   zmarło 12 [nowy rodzaj szczepionki?],
 • w 1992 roku zachorowało 3695 dzieci, zgonów nie zanotowano
 •  w 2006 r.  zachorowało  120
 • w 2007 r.  zachorowało  140
 • w  2008 r.  zachorowało  100
 • w  2009 r.  zachorowało  115
 • w  2010 r.  zachorowało    13
 • w  2011 r.  zachorowało    38
 • w  2012 r.  zachorowało    70

I co my widzimy? „Nasz” wybitny specjalista nic o tej statystyce nie wie. Ani w latach 80 ani w 90 -ych nie wygłaszał płomiennych mów o zagrożeniu odrą. Cały państwowy zakład PZH ani na chwilę nie zająknął się o epidemii

Innymi słowy, zachorowanie ponad 80 000 dzieci to jest sytuacja normalna a zachorowanie kilkudziesięciu to epidemia.

Musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, Szanowny Czytelniku, czym kieruje się p. prof. W. Gut.

Oficjalny wykres PZH
Oficjalny wykres PZH

To jest oficjalny wykres PZH. Wyraźnie widać, że wyszczepialność jest na poziomie  ok. 98% . A wiec znacznie powyżej progu ustalonego przez samych wakcynologów. Dlaczego więc ten szum i straszenie karami?

pastedGraphic_3__12__pdf

Na wykresie powyższym widać wyrażnie, że krzywa opadania umieralności na odrę wzrastała każdorazowo po wprowadzeniu szczepień.

Infantylne i bezmyślne powtarzanie jak mantrę pojęcia odporności stada wyrażnie obala nie tylko raport CRF, ale także poniższa tabela.

pastedGraphic_2__13__pdf

Pomimo wzrostu wyszczepialności, czyli oskubywania podatnika, nadal odra się utrzymuję. A obecnie to nawet jest „epidemia”.

A wszystko wyjaśniają dwa fakty. Pierwszy podał nasz Dzienni: polskie mass media są w 99 % w rękach niemieckich.

Drugi powód tego zamieszania podał w 2009 roku gen BUND-u.: do 2099 wszystkie media i oświata w Niemczech będzie  w rękach amerykańskich.

A kto produkuje  szczepionki? No, oczywiście koncerny amerykańskie, a Merck właśnie obecnie płaci wielosetmilonowe kary za „złe szczepionki”.  W ostatnim roku rząd amerykański nałożył na przemysł farmaceutyczny kary w wysokości 3.5 miliarda dolarów!.  Trzeba znaleźć frajerów, którzy pokryją te straty. I jak głoszą, szczepionka MMR ma być wycofana.  Czyli spada kolejne źródło zyskow.Nie wspominając o tym, że angielski sąd przyznał racje dr A. Wakefieldowi. W tym celu zatrudnia się lokalnych trolli.

Jeszcze jeden ciekawy wykres wskazujacy na całkowity brak wiedzy merytorycznej wśród telwizyjnych ekspertów

Widać wyraźnie, że odra samoistnie wygasała, dopiero działania szczepionkowców za każdym razem po wprowadzeniu szczepionki powodujągwałtowny skok zachorowań. Przyznał to ostatnio nawet urzędnik CDC, że po szczepieniu dziecko jest jak bomba kulkowa, zaraża dookoła siejąc wirusem poprzez układ pokarmowy i oddechowy przez okres 4-6 tygodni. Stwierdza się wprost: osoba zaszczepiona rozprzestrzenia chorobę.

Jak już pisałem Pan Bóg dał tobie Czytelniku wolną wolę i rozum. Musisz z niego nauczyć się korzystać. Twoje dziecko wbrew pohukiwaniom komunistycznych epigonów, jest twoim dzieckiem, a nie jakiegoś tworu,  zwanego  państwem, istniejącym formalnie [ minister Sienkiewicz]. Jeżeli coś się stanie, po szczepieniu, to Ty będziesz musiał z tym żyć, nie pan urzędnik.

Nie dostaniesz żadnego odszkodowania, firmy szczepionkarskie sobie to zagwarantowaly już w 2011 roku.

 

26 lutego 2015

Farangis Najibullah i Saniya Toyken
Ministerstwo Zdrowia Kazachstanu starał się uspokoić rodziców o szczepionkach używanych, zauważając, że zostały one potwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia. Kazachstan wstrzymał ogólnokrajową kampanię szczepień przeciwko odrze dla nastolatków kiedy ponad 100 uczniów zachorował po otrzymaniu szczepienia.
P.S
Podkreślam nie mam nic przeciwko znachorom. Wielu z pośród nich to doskonale przygotowani do udzieleniapomocy ludzie z o wiele wyższą wiedzą anizeli np. niektórzy absolwenci obecnych studiów. Ale wiem z doświadczenia, że prawdziwy znachor nigdy nie bierze się za sprawy których nie zna. Sam miałem możność korzytania. przez wiele lat,  z pomocy wojennych felczerów. Wiedzieli zdecydowanie więcej o urazach aniżeli specjaliści. Od nich się uczyłem z powodzeniem dla pacjentów. Ale  żaden z pośród nich nie ruszał tematu którego nie znał. Tutaj widzimy przykład odwrotny. ;„ekspert” wypowiada sie na temat, nie przeczytawszy nawet podręcznika dla szkół średnich.
Poniżej kilku najgłosniejszych zwolenników szczepień. Sam musisz wyciągnąć wnioski!

 

Dr hab. n. med. Teresa Jackowska:
 • Honoraria od firmy GSK i MSD za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych.
Dr n. med. Jacek Mrukowicz*
 • W okresie minionych 3 lat otrzymałem:
  – honoraria od firmy GSK i MSD, producentów szczepionek przeciwko HPV, za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych od firmy GSK.
 • Jestem redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Praktyczna Pediatria” i suplementów „Szczepienia” wydawanych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, w których pojawiają się m.in. reklamy szczepionek i produktów wytwarzanych przez firmy GSK i MSD.
 • Jestem etatowym pracownikiem „Medycyny Praktycznej Szkolenia”, która organizuje konferencje i warsztaty szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek, w tym m.in. sponsorowane przez firmę GSK.
 Dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw. AM:
 • Honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie w uczestnictwach w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK)
 • Prowadzenie badań klinicznych (GSK)

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki:

 • Uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku firm produkujących szczepionki.

Volume 85, Issue 4, July–August 2010, Pages 360–370

 

 Rozpowszechniane wszelkimi możliwymi sposobami jak najbardziej wskazane, szczególnie w Przychodniach Służby Zdrowia.

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdansk,  5 marzec 2015

 

Fot. za RMF24 / wybór wg.pco 

 

Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu   >    >    >  TUTAJ.

 

POLISH CLUB ONLINE, 2015.03.09

Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski