Dr Jerzy Jaśkowski: Iluzje dr. Konstantego Radziwiłła. (Część 2.)


Jak likwidować konkurencję cudzymi „rencami”

Z cyklu: „Jesteśmy 52 stanem USA”

Część 2.

 

Przeczytaj:          Część 1.

 

W głupocie i ciemnocie żyje się w szczęściu i cnocie
– powiedzenie z XVIII w.

 

 Z czym głupszych ludzi składa się warstwa rządząca, tym więcej nakazów i zakazów produkuje. jj
Z bliżej nieznanych powodów dr.Konstanty Radziwiłł, wrocił do niechlubnego tematu działań Izby Lekarskiej w sprawie homeopatii.
Jak podaje wikipedia p. dr K. Radziwiłł ukończył podyplomowe studium Bioetyki.
Nie bardzo rozumiem co to za dziwna bioetyka i kto takie studia prowadzi, ponieważ etyka zawsze powinna być jedna w zależności od  przynależności cywilizacyjnej. W naszej strefie, przez ok. 1000 lat panowała cywilizacja łacińska i jej etyka była wspólna i jednolita. Rozmaitego rodzaju neologizmy nowomowy są tyko i wyłącznie odwracaniem uwagi od materii. Jak wiadomo w katolicyźmie istnieje pojęcie grzechu strukturalnego od którego odżegnują się co niektórzy jak diabeł od święconej wody.
Dlaczego przygotowując materiały dla PT Lekarzy,  Izba Lekarska nie podaje stanowiska Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy i Chirurgów AAPS, oficjalnie złożonego przed Komisją Senatu? Przecież jak jesteśmy 52 stanem, to powinniśmy znać stanowiska naszych PT Kolegów.
A stanowisko to jest jednoznaczne: AAPS twierdzi, że szczepienia popierają organizacje, które mają kazirodcze stosunki z przemysłem farmaceutycznym. Wymuszanie przez urzędników przymusu szczepień zmieniło radykalnie stosunek lekarz-pacjent i przekształciło lekarzy w urzędników aparatu administracyjnego. Czyli w osoby pracujące na etatach Izb Skarbowych, przeznaczonych do ściągania podatków.

 

Dlaczego Izba Lekarska nigdy nie protestuje przeciwko nakładaniu na rodziców kar pieniężnych za to, że nie chcą truć swoich dzieci.

 

Dlaczego  nigdy nie zabiera głosu, jak fanatycy szczepień nawołują do karania lekarzy, przedstawiających wyniki badań, wskazujących na niecelowość podawania jak leci szczepionek?

 

Dlaczego Izba Lekarska nie zabiera głosu, jak pojawiają się naciski na nieprzyjmowanie do szkoły, czy przedszkola, dzieci nieszczepionych? Przecież dziecko o prawidłowym systemie odpornościowym, lub dziecko, które już przeszło chorobę, nie stanowi dla nikogo zagrożenia. Czyli mamy rozumieć, że te podstawowe zasady odporności są nieznane członkom Izby Lekarskiej?
Przecież żadnych badań o stanie odporności dzieci się nie przeprowadza przed szczepieniem. Na jakiej więc podstawie rozmaici dilerzy wygłaszają swoje tezy? Naczelna Izba Lekarska udaje, że nie słyszy?

 

Czy nie zauważyłeś, Szanowny Czytelniku, że fanatycy szczepień żonglują prawem, jak prestidigitatorzy?
Zauważ, że szybko opracowali przepisy prawa, dotyczące eutanazji, czyli uśmiercania ludzi. Prawo zostało tak skonstruowane, że każdy ma mieć własną wolę, aby siebie uśmiercić i lekarze mają działać w roli katów. Pisałem o skutkach takiej głupoty dla medycyny. Nie słyszałem, żeby Naczelna Izba lekarska protestowała głośno przeciw takim absurdom. Tym bardziej, że w poszczególnych szpitalach wprowadza się tzw. akty odstąpienia od reanimacji.
A z drugiej strony, pacjent nie jest na tyle mądry, aby decydował o tym, czy chce być zaszczepiony, czy też nie.
Czyli, jeżeli to jest zgodne z teorią uśmiercania, czy to pod wpływem podanej trucizny – eutanazja, czy to pod wpływem szczepionki [wstrzykiwanie trucizny – neurotoksyn rtęci, aluminium, rakotwórczego formaldehydu, skwalenu], to jest to naukowe. A wszelkie przeciwne wnioski są wstecznictwem! Czyli obrona własnego dziecka przed trucizną jest nienaukowa.

 

A przecież dane medyczne wskazują jednoznacznie.
Już Ojciec założyciel Narodu G. Jefferson głosił, że wolność nie jest żadnym przywilejem przyznanym przez rząd, lecz naturalnym prawem wszystkich ludzi. Stąd, zadaniem wszystkich rządów jest zabezpieczenie tego prawa.

 

Dlatego wszystkie obowiązkowe szczepienia powinny zostać zniesione, jako nielegalne i niezgodne z konstytucją i bardzo niebezpieczne dla zdrowia publicznego i życia ludzkiego. Udowodniono bezspornie, że dzieci szczepione rozsiewają chorobę przez okres 4 – 6 tygodni.
„Sąd Najwyższy ustalił: „Ustawodawca nie ma konstytucyjnego prawa do zmuszania ludzi do szczepień”.
Dr Chas M.Higgins podał w 1919 roku: „Było w ciągu ostatnich 15 lat więcej zgonów po szczepieniach przeciwko ospie na teranie miasta i stanu Nowy Jork, aniżeli z powodu naturalnej choroby.
Deklaracja Praw Człowieka, obowiązująca także w tym wesołym baraku nad Wisłą, stwierdza jednoznacznie:

 

Gdy jakakolwiek forma rządu uniemożliwia osiągnięcie tych celów, to jest prawo ludzi do zmiany, lub zniesienia.

 

To mówią w USA.
A tymczasem nasz kol. Konstanty Radziwiłł, oczywiście bez podania żadnych przykładów, twierdzi coś zupełnie przeciwnego.
Uważa, że jeżeli „Izba lekarska”, czyli grupa przedstawicieli całej rzeszy lekarzy, wybierze sobie sama „ekspertów”, znowu bez podania nazwisk, to decyzje tego samorodnego forum mają stać się obowiązkowe dla reszty lekarzy.

 

A na jakiej podstawie?
Przecież gdyby dr Konstanty Radziwiłł  był trochę uczciwy, to powinien, na przykład w czasie swojej kadencji, poprosić do stołu przedstawicieli Towarzystwa Homeopatów, a po drugiej stronie posadzić wybranych przez poszczególne Izby Okręgowe ekspertów i dopiero taka dyskusja, nad omawianymi konkretnymi jednostkami chorobowymi, mogłaby wykazać, która metoda jest skuteczniejsza.
Dlaczego tego nie przeprowadził?

 

Nic takiego się nie odbyło przez ostatnie 25 lat.
Zamiast tego, posadzono ludzi nie mających zielonego pojęcia o homeopatii i ci spłodzili raport. Jest to podobne do starej, sprawdzonej metody komunistycznej. Brało się przysłowiowe dojarki i traktorzystów i oni, jako forum, uzgadniali jedyne słuszne wystąpienia społeczeństwa.
Proszę zauważyć arogancję takiego myślenia. Dr Konstanty Radziwiłł [nie posiadający specjalnego dorobku naukowego]  traktuje swoich kolegów lekarzy jak widma nieuków, a przecież oni skończyli te same polskie wyższe uczelnie medyczne, nierzadko z lepszymi wynikami.
Przecież należy ich podziwiać, nie za to, że propagują akurat homeopatię, ale że nie chcieli być maszynkami do robienia pieniędzy. Dodatkowo po studiach jeszcze pogłębiali swoją wiedzę nie na prospektach reklamowych przemysłu, ale na materiałach medycznych.
W ten sposób, pod pozorem działań o dobro publiczne [podkreślam, leczenie jest zawsze indywidualne, szczególnie w cywilizacji łacińskiej, publiczne są burdele i działania cywilizacji azjatyckich, na przykład w ściąganiu podatków; musi być 10  Żydów, aby odprawiać „nabożeństwo” w synagodze, stąd zawód stacza].

 

Te metody działania, wprowadzane odgórnie, doprowadziły już 20 lat temu do zniszczenia wiedzy zielarskiej. Od początku lat 90. nie uczy się przyszłych medyków fitoterapii! Nienaukowa jest ta wiedza według kol Konstantego Radziwiłła? Nie słyszałem bowiem o żadnych protestach Izb Lekarskich w chwili wycofania tego tematu z programu medycyny.

 

Innymi słowy, kol. Konstanty Radziwiłł chce doprowadzić do zniszczenia wszelkich innych metod leczenia, podobnie jak to zrobiło konsorcjum Rockefellera, lansując leki otrzymywane z ropy naftowej w USA, na początku XX wieku.
Sam musisz wyciągnąć wnioski, Szanowny CZYTELNIKU.

 

O tym, że Naczelna Izba Lekarska nie spełnia podstawowym funkcji, czyli informacji naukowych, świadczy fakt niepodawania do wiadomości PT Członków opracowań Cochrane Database, takich jak:

 

1. Szczepienia przeciwko grypie powodują wzrost markerów stanu zapalnego, co może zwiększyć ryzyko zdarzeń sercowo – naczyniowych, czyli mówiąc wprost, zawału mięśnia serca. Inter. Med. J. Jan 2011;269.
2. Trójwartościowa szczepionka  przeciwko grypie wywołuje mierzalny wzrost odpowiedzi zapalnej u kobiet w ciąży. Jest to szkodliwe dla zdrowia, w tym okołoporodowego i porodu, powodowanie przedwczesnego stanu przedrzucawkowego. Vacc. 2011.08 11.
3. Pierwotne uodpornienia wcześniaków. Stężenie CRP jest podwyższone w okresie 48 godzin po podaniu szczepionki. Podwyższenie CRP wystąpiło u 85% niemowląt, którym podano wielowalentną szczepionkę[ 4;1 ,lub, 6:1 oraz u 70% dzieci, którym podano pojedyńczą szczepionkę. Zaburzenia krążeniowe są związane ze szczepieniem i wymagają monitorowania. J. Pediatr. 2007.151.
4. Wpływ szczepień przeciw grypie matek w czasie ciąży. Przebadano 41 129 niemowląt. Szczepienie przeciwko grypie nie ma wpływu na zachorowanie dziecka, czy to zgłaszalności ambulatoryjnej, czy zmniejszenia hospitalizacji. Innymi słowy, tzw. przeciwciała poszczepienne nie mają wpływu na ograniczenie zachorowania dzieci, czy w przebiegu choroby u dziecka. Cancer.Sci. 2004.95.596
5. Nie stwierdzono wpływu szczepień przeciwko grypie sezonowej 2008/2009 na ryzyko zachorowań. Vacin.2011.Jan31 .
6. Brak dowodów skuteczności szczepionki przeciwko grypie u osób starszych. Szczepionka przeciwko grypie może zapewnić umiarkowaną ochronę przeciwko grypie potwierdzonej wirusologicznie badaniem RNA [badanie bardzo drogie]. Brakuje dowodów na skuteczność szczepionki u osób starszych. Brakuje dowodów na skuteczność u dzieci. Lancet Inf.Dis.2011 X.25.
7. Szczepionka przeciwko grypie ma niewielki wpływ na zmniejszenie objawów grypy i utratę dni pracy. Nie ma dowodów na to, że wpływa na zmniejszenie powikłań, zapaleń płuc itd. Opublikowano 36 badań, z tego aż 15 było finansowanych przez przemysł szczepionkarski, a 4 nie podały, kto je finansował, a mimo to zostały opublikowane, co jest sprzeczne z EBM. Przegląd badań wykazał, że wiarygodność dowodów na skuteczność szczepionki przeciwko grypie jest cienka, ale istnieją powszechne dowody na manipulacje wniosków i fałszowanie badań. Cochrane Database Syst  Rev 2010.7.
8. Nie ma dowodów wspierających stosowanie szczepionki przeciwko grypie u osób starszych. Przebadano retrospektywnie 75 badań. Wnioski autorów brzmią: dane są złej jakości i nie dostarczają dowodów na bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciwko grypie u osób starszych. Cochrane Database Syst Rev. 2010.2

 

I w świetle tych prac i badań dopiero możesz ocenić Czytelniku, co znaczą dla kol. Konstantego Radziwiłła wyniki „jego” medycyny opartej na dowodach. Tak zwani lokalni eksperci, na przykład z Medycyny Praktycznej czy FluForum p. prof. Lidii Brydak nawołują wciąż do szczepień przeciwko grypie szczególnie ludzi starszych i dzieci.
Dla Naczelnej Izby Lekarskiej są to dowody naukowe, ponieważ dr M. Hamankiewicz występuje do Ministra o przymus szczepień pracowników Służby Zdrowia.
Czym to się różni od znachorstwa, skoro opiera się na zaleceniach nie lekarzy, tylko znachorów w rodzaju pp. prof. Brydak, czy Guta.
I zauważ szanowny Czytelniku, że pomimo faktu podawania jawnie nieprawdziwych informacji, Naczelna Izba Lekarska jakoś dziwnie nie reaguje.

 

Ot, taka swoista schizofrenia urzędnicza. Ale dla dr Konstantego Radziwiłła jest to nauka!?!

 

Na zakończenie trochę praktyki.
Szanowny Czytelniku, jeżeli odczuwasz objawy typu: bóle kości, podwyższoną temperaturę i biegunkę, tzw. grypę żołądkową, wypróbuj poniższy sposób.

 

1. Jak tylko poczujesz się źle, weź 10 tabletek węgla medycznego jednorazowo.
2. Po 5-7 godzinach możesz przyjąć drugie 10 tabletek, jeżeli objawy biegunki będą sie utrzymywały.
3. Po 10-14 godzinach od początku choroby wypij kubek mleka zsiadłego takiego od krowy, a nie zajzajeru kupowanego w supermarketach.
4. Po  kolejnych 3 godzinach powtórz kubek mleka zsiadłego, czyli kwaśnego.
5. Po kolejnych 3 godzinach zjedz miseczkę ryżu.
Objawy powinny minąć po około 24 – 28 godzinach.

 

W okresie pierwszych 4 godzin biegunki nic nie rób, potem możesz wypić butelkę pepsi.
Pragnienie spowodowane odwodnieniem poczujesz po około 30 godzinach.

 

Uzasadnienie. 
Wydaje się, że zły stan zdrowia, to rozbicie, nie jest spowodowane przez wirusy, tylko przez toksyny, uwalniane w czasie walki naszego organizmu z wirusem. Węgiel absolutnie nie zaszkodzi, ponieważ zasada jego działania polega tylko i wyłącznie na wchłanianiu. Węgiel działa jak odkurzacz, zatrzymując toksyny. Natomiast biegunka [nawet taka, jak wydzielanie strumienia wody] powoduje wypłukanie wszelkich bakterii z jelit. W tej sytuacji kolonizacja jelita przez bakterie zawarte w mleku krowim, czyli tzw. dobre, spowoduje niedopuszczenie do powstawania stanów zapalnych jelita i pogorszenia stanu zdrowia chorego.
Jest to stary sposób przekazany mi przed laty przez bardziej doświadczonych kolegów. Wypróbowałem go na sobie i  wielu znajomych i nigdy nie zawiódł. Nie jest opisany w piśmiennictwie tzw. naukowym tylko dlatego, że nie korzysta z żadnych lekarstw, a więc nie przyczynia się do wzrostu dochodów przemysłu.
I to wszytko.
Oczywiście, nie mówcie o tym w NFZ. Średni „naukowy” czas leczenia takiej choroby to 5 – 7 dni. Spokojnie korzystajcie ze zwolnienia. I tak dorobek waszej pracy jest wywożony za granicę. Jak podano, dzięki odpowiednim przepisom, opracowanym rzez aktorów sceny politycznej, aż 50 miliardów złotych wywozi się za granicę. To jest prawie tyle, ile wydaje się na Złużbę Zdrowia.
W stanie wojennym wydawano na Złużbę Zdrowia 10.5% PKB, a obecnie około 6%. Dodatkowo wprowadzono tzw. procedury, co uszczupla budżet o 1.5 – 2 %.
Już rozumiesz, dlaczego musisz czekać w kolejkach?

 

Wydrukuj i zostaw w swojej Przychodni.

 

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdańsk 21.03.2015

 

  • Na zdjęciu dr Konstanty Radziwiłł. Fot. za razem.tv / Wybór zdjęcia wg.pco

 

Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu   >    >    >  TUTAJ.

 

POLISH CLUB ONLINE, 2015.04.04

Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski