Forum Kobiet Katolickich: „W trosce o nasze dzieci”


ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA

 

„W trosce o nasze dzieci” to temat Forum Kobiet Katolickich zorganizowanego po raz pierwszy na terenie archidiecezji łódzkiej. Spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Było poświęcone tematyce zagrożeń duchowych obecnych w mediach, w szkołach i w przestrzeni publicznej.

 

forum-kobiet-katolickichForum zorganizowało Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej wraz ze swoim duszpasterzem księdzem Romanem Piwowarczykiem, który podkreślał, że Forum to pierwsza próba zintegrowania wszystkich kobiet nie tylko z terenu archidiecezji, nawiązania więzi, wymiany doświadczeń i zdobycia nowej, potrzebnej wiedzy i formacja duchowa. Ks. Piwowarczyk podczas Forum mówił o ideologii gender, jej zagrożeniach i wymiarach.

Słowo wstępne wygłosił Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet. Zwrócił uwagę na to, że bardzo ważna w dzisiejszych czasach jest formacja kobiet, zarówno duchowa jak i intelektualna. Dlatego cieszy fakt, że w naszej archidiecezji rozwija się Duszpasterstwo Kobiet. Być może w przyszłości, jako dopełnienie tej rodzinnej formacji, rozwinie się również Duszpasterstwo Mężczyzn.

Na pomysł Forum wpadły właśnie kobiety, które chciały we wspólnym gronie jednolitych wartości dyskutować o sprawach dla nich najważniejszych. Ale to Forum nie jest przeznaczone tylko dla kobiet- podkreślają organizatorki- chcemy wspólnie rozmawiać o naszych rodzinach razem z mężami. Bo razem wychowujemy nasze dzieci i nasze problemy są wspólne.

Izabela Bobrowska z Polskiego Związku Kobiet Katolickich podkreślała, że rola kobiety w życiu rodzinnym jest niezwykle istotna. Często to kobiety prowadzą dzieci i mężów do Boga. Ale w Forum chodziło o to, by zainteresować tą troską o rodzinę również mężczyzn. By w domach była wspólna troska o siebie nawzajem. By wspólnie budować szczęśliwe, polskie, katolickie rodziny.

Chcemy dzielić się wartościami którymi żyjemy- mówi Dominika Rybak z Polskiego Związku Kobiet Katolickich- a że troska o dzieci, które są dla najcenniejszym skarbem od Boga, jest dla nas tak ważna, to chcemy się w tym doskonalić. Chcemy pomagać rodzicom w wychowaniu ich dzieci.

Dominika Rybak i Izabela Bobrowska są autorkami Elementarza Modlitwy Dziecka Bożego. Podczas Forum mówiły również o potrzebie wspólnej modlitwy rodzinnej, która może stać się lekarstwem i najlepszą obroną przed otaczającym złem i elementem, który bardzo jednoczy rodzinę.

forum-kobiet-katolickichJedną z prelegentek była Małgorzata Więczkowska – pedagog, medioznawca i nauczyciel przedszkolny. Mówiła ona o zagrożeniach duchowych w mediach. Przestrzegała przed wpływem popkultury i jej symboli na wychowanie dzieci i młodzieży. Mówiła o tym, że to rodzina jest najważniejsza jeśli chodzi o wychowanie. Dlatego to właśnie rodzice powinni mieć odpowiednią wiedzę na temat zagrożeń jakie dzieci i młodzież spotykają oglądając telewizję , grając w gry, przeglądając Internet czy czytając przeznaczoną dla nich prasę. W mediach bardzo silnie propagowana jest „kultura śmierci”, demoniczność, okultyzm. Rodzice w sposób szczególny powinni być wyczuleni na te treści, by móc ochronić dzieci przed ich wpływem. Prelegentka zachęcała, by bliżej przyjrzeć się dziecięcym pokoikom i zastanowić się czy nie ma w nich przedmiotów, które nawiązują do niebezpiecznych ideologii. Jeśli ma się odpowiednią wiedzę to można dzieciom w zamian za „popkulturową papkę” zaproponować naprawdę wartościowe materiały, które będą rozwijały ich wiedzę, umiejętności i wiarę. Rodzice, dziadkowie powinni nauczyć się co dziecko formuje, a co je niszczy. Współczesny świat próbuje odwrażliwić dzieci, zastąpić piękno brzydotą. To prowadzi do degradacji.

O zagrożeniach duchowych i o tym jak się ich wystrzegać mówił również ks. Tomasz Owczarek – proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie, egzorcysta Archidiecezji Łódzkiej. Natomiast Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie – rodzice 4 dzieci, autorzy warsztatów dla rodziców, posługujący w katolickiej poradni życia rodzinnego „W trosce o Rodzinę” poruszyli ważny i trudny temat wychowania do pięknej miłości oraz jak rozmawiać z dziećmi o seksualności.

Forum zakończyło się wspólną modlitwą w intencji rodzin.

Źródło: Tekst i zdjęcia – http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=2580d0036fe8de671bfa09670bf5bbd9 , 22 marca 2015.

POLISH CLUB ONLINE , 2015.04.08

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci