Polscy rolnicy nie są w stanie spełnić rządowych wymagań na zakup polskiej ziemi!


KUFEL.pl

 

Trwa wyprzedaż polskiej ziemi. Wykupuje ją zagraniczny kapitał spekulacyjny

Z raportu przygotowanego przez Transnational Institute z Brukseli dla komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego wynika, że mamy do czynienia z masowym wykupem gruntów rolnych w celach spekulacyjnych w niektórych krajach Unii Europejskiej. Nie ominęło to również Polski, w której teoretycznie cudzoziemcy mogą nabyć polską ziemię tylko za zgodą MSW. Tymczasem wg raportu poprzez „słupy” już sprzedano 200 tys. hektarów.

Ziemia kupowana przez spółki z mniejszościowym udziałem inwestora zagranicznego nie wymaga zezwolenia MSW. Ale jak wynika z raportu główny wykup polskiej ziemi na masową skalę odbywa się poprzez „słupy”, czyli osoby podstawione.

Tak komentuje to na wPolityce.pl Zbigniew Kuźmiuk: Trudno się jednak dziwić skali tego zjawiska w Polsce, skoro Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), dysponująca zasobom ziemi będącej własnością Skarbu Państwa ma narzucany przez ministra finansów poziom dochodów wynoszący 1,5-2 mld zł rocznie, co oznacza, że urzędników Agencji nie interesuje kto nabywa polską ziemię w przetargach nieograniczonych ale raczej to, żeby nabywca kupował jak największe areały i możliwie po jak najwyższej cenie.

Można więc rozszerzając ten komentarz stwierdzić, że w tym procederze wykupu polskiej ziemi uczestniczy również polski rząd, skoro narzuca na ANR takie wymagania, których nie są w stanie spełnić polscy rolnicy, ponieważ nie dysponują takimi zasobami pieniężnymi jak zagraniczny kapitał spekulacyjny.

Tak więc w państwie, które istnieje tylko w teorii, również w teorii pozostają zapisy prawa, które mają uniemożliwić wyprzedaż polskiej ziemi i przejęcie jej przez cudzoziemców.

Kufel

Źródło:   http://kufel.pl/pelnykufel/573/trwa-wyprzedaz-polskiej-ziemi-przez-zagraniczny-kapital-spekulacyjny/ , 19 czerwca 2015

Fot. Mazowsze, fot. Jacek Maria Jeliński, źródło: ewawolny.com / wybor zdjęcia wg.pco

 

 

POLISH CLUB ONLINE, 2015.06.19

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci