Wojna na Ukrainie i zachwianie systemem światowych sojuszy stawiają przed Polakami zadanie wzmożonej czujności i patrzenia na ręce „elitom”


Co w warmińsko-mazurskiej trawie piszczy ?

 

Właśnie wyszedłem z zebrania zwołanego w Olsztynie przez koordynatora komitetu KUKIZ’15 pana Grzegorza Paciulana. Na zebraniu zdążyłem, przed jego rozwiązaniem przez koordynatora przedstawić część swojej wypowiedzi na temat mojego stanowiska (RN) w sprawie poczynań koordynatora. W skrócie:

– Koordynator powołał komisję kwalifikującą kandydatów na posłów w której są osoby będące jego podwładnymi ze związku Solidarność’80 i Federacji Związków zawodowych w których to organizacjach wojewódzkich jest przewodniczącym,

– Koordynator związany jest ze środowiskiem mniejszości ukraińskiej i w komisji znalazły się co najmniej 2 osoby powiązane z tym środowiskiem,

– członek komisji przedstawiony jako nauczycielka polonistka, co brzmi nieźle jest aktywnie działającym działaczem ukraińskim, a języka polskiego uczy w szkole z językiem wykładowym ukraińskim,

– jedna osoba ma staż organizacyjny w Młodych Demokratach, młodzieżówce PO,

– jedna osoba reprezentuje pracowników policji komendy wojewódzkiej w Olsztynie,

– członek komisji przedstawiony jako działacz wędkarski jest w członkiem straży rybackiej, chętnie fotografujący się z policjantami (zdjęcia w internecie), znajomość z koordynatorem posiada między innymi z tytułu wspólnej działalności związkowej ,

– ostatni z członków komisji podległy organizacyjnie jako członek zarządu regionu, którego przewodniczącym jest koordynator, dodatkowo ślad ukraiński.

Tytułem wyjaśnienia. W moich publikacja zawsze wypowiadałem się pozytywnie i z nadzieją na temat relacji polsko-ukraińskich.

Polsko-białorusko-ukraińska unia polityczna będzie w stanie zagospodarować Europę środkową, gwarantować pozostałym krajom bezpieczeństwo i oddalić zagrożenie rosyjskie, niemiecki, a w dalszej perspektywie biorącej pod uwagę możliwość dekompozycji Rosji, również chińskie.

Mniejszości narodowe i w Polsce posiadają prawa niedostępne Polakom w sąsiadujących z nami krajach. Natomiast nie ma zgody Ruchu Narodowego na ukryte, zakulisowe działania mniejszości narodowych, prób zdominowania organizacji związkowych, społecznych.

Jako działania wbrew interesowi narodowemu uważamy dopisywanie kandydatów mniejszości do list kandydatów partii politycznych do sejmu i senatu , działań, którymi powoduje pragmatyzm partyjny i chęć pozyskania głosów mniejszości dla swoich list.

Mniejszości narodowe w Polsce mają konstytucyjnie zagwarantowane prawa i ordynacja wyborcza gwarantuje im szereg przywilejów. To jest właściwa ścieżka wyłonienia reprezentacji mniejszości narodowych do polskiego parlamentu.

Poczynania Grzegorza Paciulana noszące znamiona działań operacyjnych charakterystycznych dla służb specjalnych, będą ujawniane i neutralizowane przez Ruch Narodowy. Dotrzemy do organizacji związkowych, gremiów w których funkcjonuje z informacją o stosowanych przez niego metodach. Mamy obowiązek uprzedzić członków Solidarności’80, o sytuacji w ich zarządzie regionu. Jeśli jest to za ich przyzwoleniem i wiedzą, niech tak pozostanie.

Wojna przy naszych granicach i zachwianie systemem światowych sojuszy stawiają przed wszystkimi Polakami zadanie wzmożonej czujności i patrzenia na ręce „elitom” społecznym i politycznym. Taka jest rola, zadanie i obowiązek Ruchu Narodowego. Było, jest i będzie nam daleko od pragmatyzmu politycznego przedkładającego interes partyjny nad narodowym.

Wracając do osoby koordynatora: Pan Paciulan zdążył już zdobyć staż partyjny i w PiS i w PO.

Szefowa lokalnej struktury PO wypowiedziała się w wywiadzie dla mediów jakimi metodami posługuje się pan Paciulan, wstawia „swoich” i jaki teraz mają kłopot.

Choć jest to opinia naszego przeciwnika politycznego warto mieć świadomość istnienia i aktywnego działania na polskiej scenie politycznej podmiotów ponadpartyjnych. Na temat roli i miejsca służb bezmundurowych, których zadaniem powinno być diagnozowanie zagrożeń naruszania polskiego interesu narodowego nie będę się wypowiadał. Musimy działać bez nich i wierzcie damy radę.

Jacek Pachucki
Ruch Narodowy Warmia i Mazury

Za: Informator Polska 5.08.2015

Tytuł pochodzi od redakcji PCO. Zdjęcie za: kamionkawielka.pl
Przeczytaj również:

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-1, 2015.08.05

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane