Dr Jerzy Jaśkowski: Straszenie chorobami, a zyski nie tylko koncernów. Pneumokoki i ustawy.


Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie” P-68.

 

 

 

Pamiętaj: zdrowie jest zawsze sprawą indywidualną.
Publiczne są domy, zwane burdelami,
czyli wysoce dochodowe przedsiębiorstwa prywatne. jj

 

W więzach organizacji prawdę diabli wezmą.
prof. T. Kotarbiński.

 

 

 

Badania profesora medycyny i farmakologii klinicznej z Uniwersytetu w Kopenhadze oraz dyrektora Nordic Cochrane Center Petera Gotzsche wykazały, że trzecią przyczyną śmierci, po chorobach serca i raku, są leki i procedury medyczne. Innymi słowy, normalny człowiek powinien natychmiast uciekać od punktu medycznego, który opiera się na procedurac, czy programach – projektach, jak to w Polsce enigmatycznie nazywa się testowanie leków na nieuświadomionych ludziach.

Jak słyszymy to chociażby w wypowiedziach dr Hamankiewicza, prezesa NIL, bardziej wierzy on w pojęcia wprowadzane przez dilerów medycznych, aniżeli w badania naukowe. 

 

Takim pojęciem wprowadzonym do medycyny przez banki, jest „Medycyna oparta na dowodach naukowych – MBE”. Ani nie jest to medycyna, ani nie są to dowody naukowe. Od ponad 20 lat w badaniach statystycznych powinno się stosować programy tzw. sieci neuronowe, pozwalające dokonać analizy kilkunastu parametrów i pokazać siłę wpływu każdego spośród nich na daną chorobę. Niestety, od lat 90 – tych, tylko dwie prace w Polsce były opracowane według tego standardu [Jedna z naszego ośrodka, kilka leży i czeka na druk, ale z powodu zlikwidowania polskiego czasopisma, można prace takie publikować  tylko w materiałach zjazdowych].

Raporty CRF, jak podaje ta organizacja na swojej stronie, służą głównie lepszemu zrozumieniu świata przez zainteresowanych obywateli. Pozwalają na wybór w polityce zagranicznej.

Otóż CRF nigdy nie zajmuje się mało istotnymi problemami. Jeżeli coś porusza, to jest to ważne. Nie wiem, co było celem opracowania, przedstawionego w biuletynie CRF, a omówionego w www.omsj.org.com/ coruption/efmap/.  Ale wyniki są jednoznaczne.

Przedstawiona mapa wskazuje bezdyskusyjnie, że najwięcej epidemii jest w krajach, w których stosuje się przymus szczepień. Proszę zauważyć, że na Syberii nie ma epidemii. Podobnie mało epidemii jest w Ameryce Południowej. A jeżeli są, to tylko w miastach na wybrzeżu, gdzie realizuje się programy szczepień. Najwięcej epidemii natomiast notuje się w krajach afrykańskich, w których Bill Gates szerzy swoją radosną działalność, rzekomo charytatywną. Piszę „rzekomo charytatywną”, ponieważ jak podało ONZ, kupując szczepionki dla krajów afrykańskich, płaci Gatesowi tylko koło 2.5 dolara za sztukę, kiedy to samo w Europie, czy Ameryce, kosztuje 11 dolarów. Przypomnę, koszt produkcji to kilka centów.

 

Prace dotyczące szczepień, publikowane na przykład przez ośrodek białostocki, mają tak poważne braki merytoryczne, że nie są brane w ogóle pod uwagę w analizach zbiorczych. Służą natomiast ogłupianiu Polaków.

Najwięcej zamieszania w interesie firm farmaceutycznych narobił pan prof. Jan Ioannidis z Uniwersytetu w Janinie, w Grecji.

Przeprowadzając analizy publikowanych jak najbardziej oficjalnie prac naukowych z zakresu medycyny, stwierdził on i jego zespół, że 90% tych prac jest błędnych. Błąd polega albo na wadliwie zaprojektowanych badaniach, albo użyciu niewłaściwej miary badawczej, albo zbyt małej liczby chorych, albo wręcz na naciąganiu wniosków, bez pokrycia w przytaczanych danych, czyli robienie prac pod zleceniodawcę.

Wykazał, że takie badania jak mammografia, kolonoskopia, czy PSA, mają znacznie mniejsze znaczenie w wykrywaniu raka, niż się nagłaśnia. Wiem to z doświadczenia. Wykonanie kolonoskopii wcale nie chroni przed rakiem jelita grubego. A PSA już ponad 20 lat temu zdyskwalifikowano jako kryterium wykrycia raka prostaty.

Analizy Profesora potwierdziły także fakt, że takie leki, masowo stosowane na przykład w Polsce, jak Prozac, Zoloft, czy Paxil, mają działanie takie samo jak placebo, czyli zwykła mąka lub cukier. Nie  przeszkadza to naciąganiu, czy prościej, wyciąganiu pieniędzy z kieszeni pacjenta.

 

W POlsce sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ już od pokolenia nie ma żadnych polskich czasopism naukowych. Istnieje tylko rynek firm wydawniczych, finansowanych głównie przez koncerny farmaceutyczne. Podobnie państwo już dawno przestało wydawać podręczniki, a zajmują się tym firmy, nie będące pod kontrolą naukową, ale finansową, które w dodatku zostały wykupione przez wydawców zagranicznych.

 

Innymi słowyn stopień ogłupiania polskich studentów medycyny i lekarzy, szczególnie przed specjalizacjami, jest kontrolowany przez odpowiednie handlowe ośrodki zagraniczne.

Mało tego, dochodzi do skandali, takich jak zdobywanie stopni naukowych za koperty, podawane pod stołem i na stole. Przypomnę, że wyższe uczelnie głośno sprzeciwiały się dekomunizacji, czyli ujawnieniu agentury Informacji Wojskowej i UB w swoich kadrach.

Jak Państwu wiadomo, obecnie o wszystkim decyduje demokracja, czyli głosowanie większości. I jak widzimy, przez ostatnie 25 lat żadnego ostracyzmu w stosunku do tych ludzi nie było. Także studenci nie bojkotowali takich uczelni, czyli nikomu agentura nie przeszkadza. Już społeczeństwo oswoili z agentami.

 

W celu lepszego ogłupiania lekarzy organizuje się specjalne konferencje, na których „wybitni” eksperci przedstawiają  opinie firm farmaceutycznych, jako rzekomo wyniki badań medycznych. Ostatnio właśnie przed uchwaleniem przez Sejm kolejnej nowelizacji ustawy o Chorobach Zakaźnych, mającej przymusić społeczeństwo do bezmyślnego szczepienia przeciw HPV i pneumokokom, zorganizowano typowa kampanię reklamową. Nawet tytuł konferencji, rzekomo naukowej, brzmiał  handlowo: „Pneumokokom mówimy nie!” 

Informacje o tej marketingowej kampanii ukazały się w Rynku Zdrowia z 27.10.2014  21.40. Organizatorem była fundacja „Aby żyć”, czyli masa majątkowa. Czyja? Brak informacji, kto jest dostawcą kasy. Natomiast ciekawe jest rozlicznie wydatków tej fundacji. Na wynagrodzenia wydano ponad 55 000 złotych, a na materiały i energię tylko 600 zł. W znanych mi stowarzyszeniach jest dokładnie odwrotnie.

Patronat honorowy objęli wspólnie Rzecznik Praw Dziecka, czyli instytucja państwowa, utrzymywana przez podatnika, oraz Główny Inspektor Sanitarny, także państwowa, czyli opłacana przez społeczeństwo. Ile kosztowała konferencja, Rynki Zdrowia nie podały. Oczywiście, nie ujawniły także źródeł finansowania konferencji.

Rzecznik Praw Dziecka, jak wykazała historia jego istnienia, w ogóle nie interesuje się truciem dzieci. Już nie wspominam o wstrzykiwaniu dzieciom do krwi wielokrotnie większych niż dopuszczalne dawek neurotoksyn, ale nawet takimi truciznami, jak fluor, czy Morgellons, także się nie zajmuje. No bo w jakim celu? Ma być depopulacja? To będzie! 

Główny Inspektor Sanitarny udowodnił wielokrotnie, że pomimo, iż wykonuje analizy i jest utrzymywany z podatków, to wyżej sobie ceni kontakt z prywatnym przedsiębiorcom i nigdy wyników swoich kontroli nie podał do publicznej wiadomości, nawet takich, jak dotyczące zepsutych aparatów do mammografii, czy sprzedaży soli technicznej, jako konsumpcyjnej. A niech się motłoch truje.

 

Oczywiście, konferencja była przeprowadzona w celu dania do ręki posłom materiałów uzasadniających przymus szczepień. Przecież pan/pani poseł i tak nie ma pojęcia o pracy naukowej. A jaka jest prawda?

 

Pomimo ogólnie znanych faktów, że szczepienia przeciwko XIX-wiecznej chorobie, jaką są pneumokoki, powodują liczne zgony dzieci. Tylko w bazie VARRS zanotowano 1394 zgony, a to jest tylko 1-5% wszystkich. Czyli naprawdę było to około 27 000 dzieci. Z tej liczby, 752 zgony dotyczyły dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Proszę to pomnożyć przez 20, aby otrzymać prawidłowe wartości zgonów.

 

Już z samych wypowiedzi na przykład p. prof. T. Jackowskiej wynika, że daleko jej do współczesnej nauki. Ba, nawet nie zna wytycznych CDC, czy AMA. P. prof. T. J. twierdzi, że zespół ekspertów ds. programu szczepień, nie wiadomo na jakiej podstawie zwanych Ochronnymi, domaga się szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci poniżej 2 lat. A ci ……….[wpisać właściwe słowo] Amerykanie twierdzą, że do drugiego roku życia nie powinno się szczepić .

O tym, co mówi na temat tej szczepionki nauka, podaję na końcu pracy, spis kilkunastu pozycji piśmiennictwa naukowego, tzw. medycyny uniwersyteckiej. Zdecydowana większość spośród nich twierdzi, że nie ma żadnego ochronnego znaczenia szczepienie przeciwko pneumokokom. A powikłań jest sporo.

 

Dodatkowo sprawę dla firm farmaceutycznych pogarszają informacje publikowane przez byłych pracowników tych firm, ujawniające powszechne oszustwa badań, tworzenie specjalnych periodyków medycznych do publikacji tych fałszowanych – sufitowych badań, czy następnie kserowanie kopii rzekomych artykułów i masowe rozdawnictwo ich na konferencjach i zebraniach lekarskich.

W ten sposób indoktrynowany lekarz nie ma żadnych szans na dotarcie do wiarygodnych wyników badań. Tym bardziej, że urzędnicy wzięli na siebie prokurowanie tzw. procedur.

 

Ostatnio usiłowałem znaleźć opracowanie ATOM – czyli Komisji Przejrzystości, powołanej przez ministerstwo, a oceniającej jakość dopuszczonych do sprzedaży na rynku polskim leków. Chodziło konkretnie o szczepionkę produkcji Sanofilu. Raport, będący podstawą dopuszczenia do obrotu tego preparatu, znajduje się na stronie internetowej rządowej instytucji.

Ale dziwnym trafem, nazwiska tych ekspertów są zamazane. Czyli państwowa, opłacana przez podatnika instytucja, utajnia nazwiska ludzi, którym pieniądze podatnika przekazuje?!?

Po drugie, wszystkie wykresy i tabelki są zamazane. I podano tylko, że raport był przygotowywany na zlecenie producenta szczepionki, firmy Sanofil. Ile za to otrzymali anonimowi autorzy, nie podano, a przecież to jest instytucja państwowa, opłacana przez obywateli.

Po  trzecie, jak się kwota przekazana przez Sanofil ma do kwot normalnych opracowań?

Po czwarte, czy instytucja państwowa może przygotowywać prywatne raporty? A jak wygląda konflikt sumienia, czyli sprzeczność interesów?

 

Tak wiec jest to dowód jawny subiektywności działań tej rzekomo obiektywnej państwowej instytucji. Czyli typowa fasada państewka istniejącego formalnie.

Krótko, taka instytucja podpisze wszystko, co ma podpisać.

Przecież w innym wypadku nie wstydziliby się podać swoich nazwisk?

 

Ostatnio, tuż przed wypadnięciem z foteli sejmowych, na Wiejskiej uchwalono nowelizację, którąś z rzędu, Ustawy o Chorobach Zakaźnych z 2008 roku. Ustawa wprowadza przymus szczepień zarówno szczepionką Gardasil-Siligard, jak i pneumokokami.

Głównym celebrytą i popychaczem tego szczepienia był/jest prof. A. Radzikowski z Warszawy. Brak jakichkolwiek prac naukowych tego pana na temat szczepień.

Demokrację cechuje zawsze niskie pochodzenie, ubóstwo i nieokrzesanie –Arystoteles

Dezinformacja polskich lekarzy polega m.in. na tym, że te wymienione przeze mnie w części pierwszej, reklamówki  przemysłu farmaceutycznego, drukują tylko tzw. zalecenia, a nie prace naukowe. Ostatnio, 19 sierpnia 2015 roku, Medycyna Praktyczna przedrukowała wytyczne Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień. w skrócie [oni to lubią] ACIP,  co w wolnym żargonie w Polsce oddaje istotę rzeczy.

 

I tak, ACIP zaleca stosowanie szczepień przeciwko pneumokokom dopiero po drugim roku życia. Tymczasem w Polsce, jak najbardziej oficjalnie, rządowy ekspert p. prof. Teresa Jackowska twierdzi, że szczepić należy szczególnie wcześniaki.

Przypomnę, szczepionka przeciw pneumokokom zawiera co najmniej 125 mcg aluminium. Dopuszczalna dawka aluminium dla wcześniaka, to do 10 mcg. Czyli p. prof. T. Jackowska, wykazuje jasno, że albo niewielkie ma pojęcie o toksykologii i  farmakologii albo świadomie truje dzieci, co podlega pod paragraf 156 KK.

 

No tak, ale przez chwilę zapomniałem, że żyjemy w państwie istniejącym formalnie..

jj-tabela-1-2015-08-26 

W Polsce tzw. prasa medyczna robi przedruki głównie z artykułów wydawanych przez organizacje, które finansuje przemysł.

AAP otrzymała tylko w jednym roku 433 000 dolarów od firmy Merck, za zatwierdzenie szczepionki HPV dla dzieci. Dało to  firmie Merck 1,5 miliarda zysku. Przypomnę, chodzi o szczepienie dzieci przeciwko rzekomemu rakowi szyjki macicy. Szczepionka ta, według twierdzenia odkrywcy dr Harrper, nigdy nie była badana w tym kierunku. HPV w 98 % ulega samoistnemu wyleczeniu w okresie 6 – 9 miesięcy.

Jedynym udowodnionym czynnikiem raka szyjki macicy, według podręcznika dla studentów medycyny, jest częsta zmiana partnerów wśród kobiet.

Ale w dobie swobody seksualnej nie wolno o tym pisać.

 

AAP kolejne 342 000 dolarów otrzymała od firmy Wyeth, za zaakceptowanie szczepionki przeciw pneumokokom dla dzieci. Zysk firmy wynosi rocznie 2 miliardy.

Jest rzeczą oczywistą, że ten przymus w Polsce szczepień przeciwko pneumokokom przełoży się na wzrost zysków firmy.

Oczywistym jest również, że przełoży się to na dalsze zubożenie ludności w Kraju nad Wisłą. I również to, że wyprowadzenie tych pieniędzy z NFZ spowoduje dalszy wzrost kolejek do lekarzy z powodu ograniczeń limitów.

 

Przypomnę, że dzięki lobbystom, takim jak p. prof. A Radzikowski, czy Simonides, Agencja Przejrzystości wprowadziła w bieżącym roku w Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom jako refundowane. 

 

Przypomnę także, że według nowomowy, pneumokok to jest stara, poczciwa dwoinka zapalenia płuc, choroba groźna w XIX wieku, w okresie przed antybiotykami. Poniżej fragment artykułu  J. W. Deana z Veterans Today, 13 września 2014, pod podanym tytułem: „Polska 52 Stanem Ameryki” (VT – Poland is becoming 52nd state of the United States).

Jak pisze J.W. DEAN, „cenzura w polskiej prasie wygląda dokładnie tak jak, to było w czasach komunizmu. Jednak tym razem, zamiast sowieckiej, mamy amerykańską okupację”.

Nie jest to specjalnie dziwne, ponieważ podano oficjalnie, że 99% prasy jest w rękach jednego niemieckiego wydawnictwa. A z kolei w 2009 roku generał wywiadu niemieckiego podał do publicznej wiadomości, że cała oświata i mass media niemieckie do 2099 roku są pod kontrolą amerykańską. 

Jak podaje J. W. DEAN, „głównym celem V kolumny amerykańskiej w Polsce jest promocja amerykańskich i zachodnich wartości, propagowanie nienawiści do Rosji”.

Producentami szczepionek są głównie firmy amerykańskie!

 

07 maja 2013 –  opublikowano dane wskazujące, że USA ma największą śmiertelność noworodków w pierwszej dobie po urodzeniu, wśród grupy uprzemysłowionych państw. 

 

USA ma największą liczbę szczepionek podawanych dzieciom, w tym, w pierwszej dobie.

Jak szkodliwe są szczepienia przeciwko pneumokokom, pokazuje poniższy szczątkowy wykaz piśmiennictwa naukowego wyraźnie nie znany lokalnym ekspertom nie wspominając o posłach. Większość prac wskazuje na nieskuteczność tej szczepionki. Natomiast trucie jest ewidentnie skuteczne. Jakiej narodowości, czy z jakiej cywilizacji muszą pochodzić ludzie, którzy świadomie trują dzieci?

 

Jak widzisz taka pani konsultant z pediatrii nawet się o tym nie zająknie.

Poniżej spis kilkunastu pozycji piśmiennictwa naukowego, tzw. medycyny uniwersyteckiej (w formie PDF) o którym nadmieniłem wcześniej. Przypomnę, że zdecydowana większość spośród nich twierdzi, że nie ma żadnego ochronnego znaczenia szczepienie przeciwko pneumokokom. A powikłań jest sporo.

PS. A tak na marginesie mijającego lata. Czy nie zauważyliście Sz.Państwo zaabsorbowani licznymi obowiazkami, że w minionym roku nie było wcale burz letnich.?

Dawniej, szczególnie w gorące i suche dnie występowaały takie 20-30 minutowe krótkie ale  gwałtowne ulewy z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi.

Suche masy powietrza łatwo się elektryzują i stąd te błyskawice.

W minionym roku latające, prawdopodobnie ukraińskie samoloty [tańsze w użytkowaniu], systematycznie rozsypywały,  przynajmniej nad Trójmaistem, stałe smugi zwane na zachodzie chemtirals.

Jak to udowodniły liczne patenty zawarte w smugach nanocząsteczki związków chemicznych silnie wiążą wodę. Powoduje to brak opadów na danym terenie. Oraz brak burz. „Mokre” chmury nie elektryzują się tak silnie i szybko.

Wyładowania elektryczne czyli błyskawice sa doskonałym środkiem oczyszczajacym powietrze i produkującym ozon posiadający właściwości bakteriobójcze. W tym roku chyba tylko 3 razy slyszałem wyładowania atmosferyczne w okresie od maja do końca sierpnia. A po wypadku siedzę w domu na balkonie się relaksując.

Ot taka sobie obserwacja, jak to geoinżynieria manipuluje pogodą a potem stwierdza się klęskę suszy.

Dr Jerzy Jaśkowski

Gdańsk, 29 sierpnia 2015

 

 

 

Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu   >    >    >  TUTAJ.

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-1

, 2015.09.01

Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski