Wydawnictwo ANTYK poleca książki o islamie.


 

 

antyk-geneza-islamu-i-osoba-mahometa-okladka

 

Szanowni Państwo,

Przewidując od wielu lat wprowadzenie w czyn planowanych od dawna przez globalistów działań Wydawnictwo ANTYK demaskowało w kolejnych książkach islam, jako system religijny wymierzony przeciwko prawdzie o Bogu i Jego stworzeniu, przeciwko Prawdzie i rozumowi.
Niestety, gdy był na to czas „autorytety” milczały lub spały (zgodnie z tym, co na ten temat ostatnio powiedział Abp Hoser).

Polecamy Państwu trzy pozycje, które obnażają prawdziwe cele islamu i jego zawartość:

1. Zakazana w dobie pseudoekumenizmu książka katolickiego duchownego, który musiał ją napisać pod pseudonimem:

Praca nad tą książką trwała kilka lat. O istnieniu tej książki dowiedzieliśmy się od ks. prof. Michała Poradowskiego. Nie mogliśmy jednak nigdzie natrafić na żaden egzemplarz oryginału, napisanego przez francuskiego katolickiego duchownego. Zniknięcie, ukrywanie tego ważnego dzieła wiąże się z jego wymową, która stoi w jawnej sprzeczności z postulatami wszechogłupiajacego Zachód pseudoekumenizmu. Co więcej – nakład tej książki był po Soborze Watykańskim II… niszczony przez „katolickie” instytucje.

Na szczęście odnaleźliśmy ślad istnienia ocalałego oryginału w języku francuskim w jednym z krajów arabskich, do którego zostały ewakuowane zbiory biblioteczne z Bejrutu, po tym jak „międzynarodówka miłująca pokój” postanowiła, pod różnego rodzaju pozorami, dokonać masakry chrześcijan w Libanie. Biblioteka, posiadająca 1 egz. tego dzieła, prawdopodobnie sama nie zdawała sobie sprawy z wagi i wymowy „białego kruka”. Plany operacji, związanej z niebezpiecznym kopiowaniem w kraju arabskim oryginału książki, przerwała na szczęście wiadomość o tym, że inny (prawdopodobnie drugi i ostatni) egzemplarz książki znajduje się w jednym z krajów europejskich. Udostępniono nam go tylko na moment i to dzięki fortelowi,
którego nie powstydziłby się Zagłoba. Oto co o książce pisze ks. prof Michał Poradowski:

Odrębną religię dla Arabów przypisuje się zwykle Mahometowi (570-632), jednakże ostatnie studia wykazują, że / / religia muzułmańska jest tylko wariantem judaizmu dostosowanego do kultury i zwyczajów Arabów.

Przypuszczać też można, że w ten sposób żydzi chcieli nie dopuścić do nawrócenia się Arabów na wiarę chrześcijańską, a jednocześnie zbliżyć ich do siebie, gdyż przez cala swa historie zawsze musieli współżyć z Arabami / /

Podejrzenia co do tego są bardzo dawne, ale dopiero w ostatnich latach / / ukazało się wiele poważnych studiów na ten temat. Niestety / / po Soborze Watykańskim Drugim / / wiele najważniejszych i najpoważniejszych studiów nad islamem brutalnie i systematycznie zwalcza się aż do dziś. / /

I tak na przykład, wspaniale dzieło osiemsetstronicowe pewnego mnicha, który je opracował i wydal drukiem pod pseudonimem Abd Oul-Masih Al-Ghalawiry, L’eclosion de l’Islam et la personne de Mohammed, dwa tomy, / / zostało w całości spalone z rozkazu przełożonych / / zgromadzenia i zachowało się tylko kilka egzemplarzy. A druga praca tegoż autora, ale wydana po kryjomu i pod innym pseudonimem, a mianowicie: Sadeo Khairouddin, Les Miracles, także została spalona z rozkazu przełożonych zakonnych (co za wstyd dla Kościoła), ale autor uratował rękopisy i zdołał je wydać ponownie. Oba te dzieła wystarczają, aby położyć kres mitowi jakoby Mahomet miewał objawienia.

/ / Koran jest mieszanka róznych starych tradycji religijnych Wschodu i Starego Testamentu, a wiec judaizmu i mozaizmu, a dostosowana do mentalności i życzeń Arabów i tak zredagowany, aby jednocześnie usposobić Arabów przeciwko wierze chrześcijańskiej, czyli jest to „odtrutka” na Chrześcijaństwo.

Ks. prof. Michał Poradowski o skazanej na zniszczenie książce, którą z ocalałego egzemplarza antyk-islam-od-a-do-z-okladkafrancuskiego   przetłumaczyliśmy i oddajemy do rąk P. T. Czytelników.

 

 

2.  Mertensacker Adelgunde, Islam od „a” do „z”. Mały leksykon. (Islam od A do Z)

Mały leksykon, tłumaczony z języka niemieckiego, zawiera najważniejsze terminy i
pojęcia związane z islamem.

Przede wszystkim różnice pomiędzy chrześcijaństwem a islamem.
Wiele haseł ukazuje w jaki sposób islam jest wrogo nastawiony wobec katolicyzmu
i dlaczego dialog „ekumeniczny” jest ślepą uliczką.

 

 

3.  Alcader Jean, Prawdziwe oblicze islamu

To wyjątkowa i od dawna oczekiwana pozycja na rynku wydawniczym w Polsce,
ukazuje bowiem dzisiejsze zagadnienia związane z islamem.

Czy islam jest tolerancyjny?

Czy jeżeli na naganę zasługuje ślepy, nienawistny, skory do przemocy islamizm,
taką samą ocenę należy wystawić całemu islamowi?

antyk-prawdziwe-oblicze-islamu-okladkaCzy nie ma tylu „islamów”, ile jest interpretacji Koranu? A w związku z tym czy
dżihad, islamski fanatyzm, a wreszcie islamski terroryzm, nie są po prostu
pochodnymi jakichś szczególnych, najbardziej skrajnych interpretacji?

Niniejsza książka udziela na ten temat bardzo jednoznacznych odpowiedzi. Zawarta
w niej analiza islamu, począwszy od jego genezy i założeń ideowych, a na
aspektach społeczno-politycznych i psychologicznych kończąc, pozwala zrozumieć
tło współczesnych dramatycznych wydarzeń, mających związek z tą religią, dzięki
czemu takie rzeczy, jak wojna w Iraku, kwestia palestyńska czy talibscy
„kamikaze” przestaną stanowić dla czytelnika zagadkę.

Akcentujący swe arabsko-muzułmańskie korzenie autor książki, który uzyskał
państwowy licencjat z teologii, cały ten krąg zagadnień ukazuje w nowym świetle,
a zarazem w sposób pogłębiony i usystematyzowany. Długoletnie związki z krajami
muzułmańskimi umożliwiły mu wzbogacenie analiz o przykłady z życia, zaś dzięki
znajomości arabskiego orientuje się on w językowych niuansach, co jest
szczególnie cenne dla prawidłowego odczytania islamskiej doktryny.

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, bez wątpienia odpowie na oczekiwania
zwłaszcza tych spośród nich, którzy istotnie chcieliby poznać „prawdziwe oblicze
islamu”.

Serdecznie Państwu polecam te książki
Marcin Dybowski
502 225 232

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-1, 2015.09.09

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane