Marysia Pyż ze Lwowi: Kto za nas wywalczy wolność dla nas?


wirtualnapolonia logo

 

Szczęść Boże!

Mieszkamy w Polsce. Mamy możliwość, chociaż nie wszyscy żyć w Ojczyźnie. Ale nie zapominajmy dlaczego istniejemy. Nie zapominajmy o tym, co dało nam moc wytrwania jako narodowi. Nasze najważniejsze hasła, dzięki którym przodkowie nasi zdobywali wolność i niepodległość. To wcale nie równość, tolerancja czy multi – kulti.

Najważniejsze nasze hasła brzmią – Bóg, Honor, Ojczyzna. Z tym wyrosły wszystkie pokolenia. Nawet te ostatnie, nazywane „straconymi”, przez reżim PRL-u. Wszyscy uczyli się tego. Nie ma Polaka, który by nie słyszał o tym, co jest nam naprawdę bliskie. Nie istnieje czy nie istniało do niedawna dziecka które by nie umiało wiersza „Kto Ty jesteś ? – Polak mały!”.

I to powinno stać się naszym hasłem przewodnim. Nie wspomnę już o idei narodowej, która powinna każdemu Polakowi przyświecać. Na nic cała działalność, wszelkie Marsze Niepodległości i inne rzeczy gdy brak tych najważniejszych haseł – Bóg, Honor, Ojczyzna.

Te słowa wyrażają miłość do własnego kraju, miłość do Polski i wszystkiego co polskie. Nie ma innego hasła i nic nie liczy się poza Bogiem, Honorem i Ojczyzną. Tu tak jak wspomniałam. Poczynając od Boga, zasad moralnych przez to rozumianych, poprzez własne „ja”, ale z honorem i odpowiednią postawą do siebie oraz innych, aż do miłości Ojczyzny. Tego co najświętsze, a zarazem wiąże się w piękne pojednanie z pierwszym słowem.

Powinno wplatać się w nasze umysły i nie pozwolić nikomu lub niczemu innemu na zniszczenie. To nasza przyszłość. To nasza codzienność, a przede wszystkim nasz obowiązek. Obowiązek każdego Polaka. Małego czy starszego. Pamiętać o tym, dlaczego jest się Polakiem. Pamiętać o Ojczyźnie, która jest wartością najwyższą i o tym, co jej jesteśmy wszyscy dłużni.

„Coś jej winien? – Odać życie!”. To ma się wiązać z prawdą, działaniem i postawą wobec rzeczy najświętszych. Tylko odpowiednim nastawieniem, tylko naszym prawdziwym działaniem zdobywamy wartości najwyższe. Łączące się w trzech słowach. Hasłach można powiedzieć. To jest to, dzięki czemu żyjemy. Dzięki czemu Polska nazywa się dzisiaj Polską, chociaż mamy jej wiele do zarzucenia. Nawet w tym miejscu nie zarzucamy jeśli pomyśleć i trochę się zagłębić niczego, absolutnie niczego Polsce jako Ojczyźnie.

Możemy zarzucać rządzącym, możemy być niezadowoleni z systemu, możemy psioczyć i klnąć to, co się obecnie dzieje.
Ale nigdy takiego czegoś nie robimy używając słowa Polska. Polska to nasza najukochańsza materia. To nasze najwyższe i to, co pokochaliśmy rodząc się na tym świecie i wymawiając pierwsze słowa w języku ojczystym. Tylko Polska dla każdego Polaka jest i pozostanie na wieki wartością stałą.

Bywają sytuacje gdy ktoś mówi, że już w nic nie wierzy. Bywają czyny za które sami siebie obarczamy winą i nazywamy się ludźmi bez honoru. Chociaż od takich sytuacji w życiu lepiej się odseparowywać. Ale nigdy, przenigdy nie mówimy nic złego o Polsce. Jest to naprawdę wartość ponad wszystko. Nasza Poslka. Nasz kraj. Który powinniśmy kochać, szanować i troszczyć się o niego co by się w życiu nie wydarzyło.

O tą Polskę walczymy przez wieki. Ale czy ktoś obiecał, że będzie lekko? Czy ktoś kiedyś nam mowił, że wolność jest dana człowiekowi (czyt. Polakowi) na stałe? Nie istnieje nic takiego w tym zmiennym świecie. Ale o wolność i suwerenność kraju powinniśmy zabiegać na co dzień.

Jeśli nie my będziemy kochać Polskę to kto? Jesli nie my będziemy się o nią martwić to kto za nas? Kto za nas wywalczy dla nas wolność? Kto będzie dla nas się starał o nasze wartości najwyższe? Jacyś imigranci? Biznesmeni? Ci sami politycy? Niby głos narodu, ale nie do końca.

Nikt za nas nie stworzy największego dzieła którym jest Polska. Tylko my sami jesteśmy w stanie i możemy walczyć o Polskę. Swoją codzienną postawą, czynem, słowem. Tylko my Polacy. Nikt inny, bo dla innyh – Bóg, Honor Ojczyzna! – są obce. A dla nas – sens życia. I nasza codzienna a zarazem niezwykła ukochana Polska!
Maria Pyż, Lwów

 

 

Więcej tekstów Marii Pyż na naszym portalu   >    >    >   TUTAJ .

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-1

, 2015.09.15