Zmarł kpt. Zbigniew Leopold Kuciewicz „Zbych” prezes ZG Związku Żołnierzy NSZ


NSZ_krzyz-foto-wiki_thumb.jpgZmarł Zbigniew Kuciewicz – żołnierz ZJ, NSZ, powstaniec warszawski, prezes Związku Żołnierzy NSZ

 

Z przykrością zawiadamiamy, że dziś w nocy odszedł na Wieczną Wartę nasz Kolega, Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Zbigniew Kuciewicz.

nsz-zbigniew-kuciewicz
Kpt. Zbigniew Leopold Kuciewicz ps. „Zbych”, „Szwagier”

Zbigniew Leopold Kucewicz urodził się w Warszawie w 15.11.1926 roku. Już jako nastolatek związał się z konspiracją, w 1941 roku został zaprzysiężony do Związku Jaszczurczego. W 1942 roku organizuje konspiracyjny, piłkarski Klub Sportowy „7”, którym kieruje do 1944 roku. Od IX 1942 w Narodowych Siłach Zbrojnych. W październiku 1943 ukończył kurs Szkoły Podchorążych Piechoty NSZ i otrzymał przydział do plutonu pionierów.

W powstaniu warszawskim walczył w Zgrupowaniu „Chrobry II”, złożonym w większości z żołnierzy NSZ. Po powstaniu nadal w konspiracji na terenie Łowicza, w latach 1946-47 działa w zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Po wojnie ukończył Akademię Wychowania Fizycznego i był działaczem społecznym oraz wybitnym trenerem sportowym. Dwukrotnie otrzymał tytuł „Trener Roku”.

Poza działalnością trenerską w dyscyplinach pięciobojowych, był przewodniczącym kapituły odznaczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego i działał w Komisji Socjalno-Bytowej PKOL. Aktywnie działał w organizacjach niosących pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Pełnił funkcję zastępcy prezesa Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. W latach 1951-1980 prowadził pracę trenerską z reprezentacjami Polski w pięcioboju na kolejne igrzyska olimpijskie.

W ramach działalności w środowiskach kombatanckich brał udział w opracowywaniu Karty Kombatanta. W latach 1980-1988 uczestniczył w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego (I i II komitet). Od 1988 roku w Stronnictwie Narodowym, a następnie aktywnie działa i animuje środowisko byłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Był jednym z inicjatorów budowy pomnika-grobowca żołnierzy NSZ na warszawskich Powązkach.

W ostatnich dwóch dekadach pozostawał najważniejszym kustoszem pamięci NSZ w środowisku kombatanckim tej organizacji. WieloletniWiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ, a w ostatnich latach Prezes ZG ZŻNSZ. Był szczególnie zaangażowany w utrzymywanie kontaktów między żyjącymi i rozsianymi po świecie kombatantami NSZ.

Współpracował aktywnie z historykami zajmującymi się powstaniem warszawskim i historią NSZ, uzupełniając ich badania informacjami zbieranymi od kombatantów NSZ. W ZŻNSZ był odpowiedzialny za kontakt z organizacjami kombatanckimi, a zwłaszcza UdSKiOR, ROPWiM oraz Kancelarią Prezydenta RP. Dzięki jego zabiegom i pracy, ZŻNSZ aktywnie współpracuje z Archiwum Akt Nowych W Warszawie, gdzie przekazywane są dokumenty NSZ.

Doskonale koordynował i nadzorował pracę wolontariuszy z młodego pokolenia, a jednocześnie dawał doskonałą lekcję patriotyzmu i zaangażowania w pracę społeczną. Wielki przyjaciel młodego pokolenia związanego z dziedzictwem NSZ. Chętnie przekazywał młodym ludziom swoją wiedzę i doświadczenia w ramach spotkań i prelekcji. Był jednym z największych orędowników sztafety pokoleń Narodowych Sił Zbrojnych.

W obliczu odchodzenia swojego pokolenia, imponował aktywnością i bezinteresowną pracą społeczną w ZŻNSZ, organizacjach charytatywnych i sportowych.
Wielokrotnie odznaczany za sukcesy w pracy trenerskiej i w pracy w PKOL, po 1944 roku nie otrzymał żadnego orderu państwowego za działalność w czasie konspiracji wojennej i za działalność w konspiracji antykomunistycznej.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Odznaczenia: Złota Odznaka Za Zasługi Dla Warszawy; Zasłużony Trener; Medal PKOL; Krzyż Kawalerski OOP; Medal Edukacji Narodowej; Srebrny Krzyż Zasługi; Krzyż Oficerski OOP (w 2002 r. za działalność sportową); wiele nagród, dyplomów i odznaczeń Ministerstwa Sportu; Krzyż Walecznych (1944), Krzyż AK, Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego.

 

Zbigniew Kuciewicz – www.ostatniswiadkowie.pl

Za: czuwamy , 7 lupca 2012

 

Źródło: http://nsz.com.pl/index.php/aktualnosci/1249-zmar-zbigniew-kuciewicz-onierz-zj-nsz-powstaniec-warszawski-prezes-zwizku-onierzy-nsz , 8 października 2015

 

Przeczytaj więcej o kpt. Zbigniewie Leopoldzie Kuciewiczu:

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-1, 2015.10.08

Materiały nadesłane

Autor: Materiały nadesłane