Jerzy Robert Nowak: Niezbędny jest gruntowny Bilans Otwarcia


JRN-Jerzy_Robert_Nowak-logo

Uważam, że jednym z najważniejszych działań zwycięskiego PiS-u po objęciu rządów powinno być przeprowadzenie gruntownego Bilansu Otwarcia.

Bilansu pokazującego szczegółowo stan wszystkich dziedzin państwa po ośmiu latach rządów PO, a zwłaszcza to, co jest najbardziej zdewastowane.

W przeszłości parokrotnie występowałem na rzecz przeprowadzenia bilansu Otwarcia:
– w 1997 r. w związku z powstaniem AWS-owskiego rządu J. Buzka i
– w 2005 r. w związku z powstaniem PiS-owskego rządu pod kierownictwem tak niefortunnego K. Marcinkiewicza.

Za każdym razem , pomimo obietnic, zamiast gruntownego Bilansu Otwarcia otrzymywaliśmy świstek papieru. Miało to swe fatalne skutki.

Dość przypomnieć katastrofalną sytuacją w dziadzienie służby zdrowia pod koniec rządów SLD. Gdyby ją przedstawiono dokładnie na początku rządów Pis-u w 2005 r. jasna byłaby odpowiedzialność za ówczesne dramaty polskich pacjentów. Nie zrobiono tego, co niebywale ułatwiło późniejsze zrzucanie winy na PiS za sytuację w tej sferze, strajk pielęgniarek, itp.

Tym razem nie można w żądnej mierze powtórzyć dawnego grzechu zaniechania i natychmiast należy się skupić na przygotowaniu pełnego bilansu defektów kraju i najważniejszych zagrożeń.Polacy powinni m.in. jak najszybciej dowiedzieć się o pełnych rozmiarach zadłużenia Polski i co spowodowało jego wzrost w ostatnich ośmiu latach, o szkodach wyrządzonych gospodarce, od przemysłu stoczniowego po węglowy.

Powinno się pokazać całą katastrofę stanu polskiej armii, służby zdrowia, kultury i nauki, wyjątkowy w skali europejskiej rozrost biurokracji, niebywałą patologię wymiaru sprawiedliwości, rozmiary afer, popełnionych przez działaczy PO i PSL-u.

Powinien być też przeprowadzony uczciwy bilans naszych stosunków z Unią Europejską, bez ukrywania, gdzie i w jaki sposób jesteśmy nabierani, i jakie mamy szanse wyjścia.

Należy też przedstawić pełny bilans zysków, które wyciekły z Polski przez brak odpowiedniego opodatkowania zagranicznych koncernów, banków i supermarketów.

Raport na temat Bilansu Otwarcia obok pokazywania patologii w różnych dziedzinach powinien wskazywać również planowane działania naprawcze. Stałby się w ten sposób bardzo ważnym krokiem na rzecz oczekiwanych rządów Przełomu w Polsce.

Jerzy Robert Nowak
27 października 2015 r.

 

Źródło:  http://jerzyrnowak.blogspot.com/2015/10/niezbedny-jest-gruntowny-bilans-otwarcia.html , 27 października 2015.

 

Zobacz co prof. Jerzy R. Nowak pisałem w wydanej w 2002 r. książce „Jak oszukano naród” o sfuszerowaniu „bilansu otwarcia” przez rząd Buzka.  >   >   Przypomnienie…..

 

Na zdjęciu radość w obozie PiS po zakończeniu zwycięskich wyborów. 25.2015. Za: YouTube / wybór zdjęcia wg.pco

 

 

  • Zainteresowanych nabyciem ksiażek prof. Jerzgo Roberta Nowaka prosimy o telfoniczne skontaktować się z numerami:  (+48) 603-199-036 lub (+48) 608-854-215.

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-1, 2015.10.27 / akt. 5015.11.01

Jerzy Robert Nowak

Autor: Jerzy Robert Nowak