Adwentowa zaduma i oczekiwanie w blasku chanukowych świec


Wiele kontrowersji wśród Polaków wzbudza rosnące zainteresowanie rządzących Polską celebrowaniem obrzędów żydowskich przy jednoczesnym systematycznym ograniczaniu, a bywa że i zakazom, obecności symboli chrześcijańskich w miejscach publicznych i działalności społecznej.

Prezydent Lech Kaczyński zapala świecę na rozpoczęcie żydowskiego Święta Światła, czyli Chanukę. Fot. wp.pl / Pawel Jaworski
Prezydent Lech Kaczyński zapala świecę na rozpoczęcie żydowskiego Święta Światła, czyli Chanukę. Fot. wp.pl / Pawel Jaworski

Może nie byłoby to niczym specjalnym gdyby nie podkreślanie w różnych statystykach jak znikomy procent w Polsce stanowią osoby wyznania mojżeszowego, przy jednoczesnym podkreślaniu że Polska jest krajem katolickim.

Dominacja środowisk żydowskich w Polsce jest co raz bardziej widoczna i negatywnie odczuwalna. Powody jakimi kierowały się władze administracyjne w celu zatarcia wszelkich śladów pochodzenia obywateli, mieszkańców Polski, dzisiaj już nie powinny wzbudzać wątpliwości. Było to zadanie podjęte dla zmylenia Polaków, którzy poczęli zauważać przekręty i oszukaństwa w stosunku do RP. Przy okazji, a może nawet jako coś ważniejszego,  chciano zrealizować plan osłabienia znaczenia Kościoła i religii katolickiej w Polsce i sprowadzić je do poziomu nie liczących sekt. Szczególnie zadbały o to środowiska żydowskie, które wraz z zakończeniem II wojny światowej napłynęły do Polski czy to ze wschodu czy z zachodu. W zasadzie nieprzerwanie kontrolują one, a można nawet pokusić się na stwierdzenie, że trzymają władzę nad Wisłą.

Dzisiaj na polityczne salony wchodzi kolejne pokolenie. Teraz wnuki i wnuczki wcześniejszych  utrwalaczy władzy ludowej, oficerów politycznych KBW, Informacji Wojskowej czy NKWD, a późniejszych zacnych profesorów wielu krajowych i światowych uniwersytetów. Ich dzieci i wnuki wyjeżdżały na zachód zdobywać wiedzę i organizacyjne szlify aby po rozpędzeniu Polaków po świecie za chlebem zająć się reformowaniem nadwiślańskich terenów na obraz Ziemi Obiecanej.

Od lewej: amerykański filantrop polskiego pochodzenia Tad Taube, kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i rabin Michael Schudrich, Naczelny rabin Polski. pr
Od lewej: amerykański filantrop polskiego pochodzenia Tad Taube, kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i rabin Michael Schudrich, Naczelny rabin Polski. 

W zasadzie dzisiaj, jak to ironicznie podkreślają Polacy, zmieniło się tak wiele, że rządzący nie muszą już konspirować i jeździć w soboty służbowymi samochodami do Tomaszowa, a wszelkie celebry załatwiają na miejscu w stolicy; i co też jest często podkreślane, przy aprobacie licznych warszawskich duchowanych.
Jak pisze inż. Krzysztof Cierpisz:

Dziś zapalono w Warszawie i innych dużych miastach iluminacje świąteczne na przeróżnych, ale najważniejszych polskich skupiskach.

W tej fałszywej, świętokradczej atmosferze święta nieświadome polskie goje wyszły na ulice i zaczęły świętować – mimo okresu adwentu, który tego zakazuje!

To co widzimy, to celebrowanie faktycznie najważniejszego święta w Polsce w ciągu całego roku. Ale nie jest to świętowanie chrześcijańskie – jak myślą ci prości ludzie – ale świętowanie żydowskie. W okres naszej adwentowej zadumy i oczekiwania weszli żydzi – typowo sobie bezczelnie – ze swoim żydowskim świętem „chanuka” (Chanukkah), które skutecznie zagłusza, a nawet wyniszcza okres Świąt Narodzin Zbawiciela.

Tak!

Najważniejszym, pierwszym świętem w Polsce obecnie jest właśnie chanuka, a i nie ma drugiego takiego święta, które byłoby celebrowanie tak powszechnie i tak wysoko przez: Prezydenta, Sejm i liczne państwowe instytucje. A w ramach tego wrogiego nam kultu nie ma słowa protestu przeciw niemu – co czyni ten żydowski kult „prawdziwie świętym” i wśród  Polaków.

Cały artykuł pana Cierpisza na temat chanukowych obchodów można przeczytać na stronie internetowej  GazetaWarszawska.com lub też na WirtualnaPolonia.com.

 

  • Na zdjęciu głównym: 41. obchody Święta Światła Hanukkah w San Francisco przy 7,5 metra wysokości mahoniowej „Bill Graham Menorah.” Impreza od 6-13 grudnia, Union Square w San Francisco. 7 grudnia w uroczystości weźmie udział Andy David, Konsul Generalny Izraela. Fot. za SF.funcheap.com 

 

Waldemar Głodek
Modesto, CA

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-1

, 2015.12.07

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci