W Hołdzie płk. Ryszardowi Kuklińskiemu. Homilia Kapelana Środowisk Niepodległościowych.


krakow-kuklinski-rocznica
O. Jerzy Pająk OFM Cap, kapelan środowisk niepodległościowych

 

W Hołdzie płk. Ryszardowi Kuklińskiemu
w Krakowie A.D. 2016

Uroczystości w Krakowie A.D. 2016 pod Honorowym Patronatem Anny Marii Anders – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Organizator: Stowarzyszenie Sympatyków Płk Ryszarda Kuklińskiego
Kraków 9 lutego 2016 r.

 

kuklinski-fot-j-wieczorek-2

 

Płk Ryszard Kukliński – ostatni Żołnierz Niezłomny.

Homilia o. Jerzego Pająka OFM Cap
kapelana środowisk niepodległościowych

 

Co nam dziś mówi Słowo Boże?

Gdy chodzi o Stary Testament to Pierwsza Księga Królewska, pokazuje nam króla Salomona, który po wybudowaniu świątyni dla Boga Jahwe z pokorą prosi Go, aby w nocy i W dzień Jego oczy były otwarte na tę świątynię.
Aby zechciał wysłuchać modlitwy swego ludu Izraela i przebaczył mu.

Salomon doskonale zdawał sobie sprawę, że Boga nie może objąć ani ziemia ani niebo, nie można Go przypisać do żadnego miejsca, bo On jest wszędzie, ale prosi Go, by przez swoją obecność uczynił świątynię miejscem świętym, gdzie wiemy lud będzie się gromadził na modlitwę.

To piękny przykład mądrego i bogobojnego króla. Takie jest zadanie wierzącego
przywódcy Państwa – służyć swojemu narodowi i modlić się za niego. Cieszymy się, że Prezydent Polski jest człowiekiem głęboko religijny i odważnie okazuje swoją przynależność do Boga – modli się za swoją Ojczyznę. Tak samo czyni Premier ze swoim rządem. Naszym zaś obowiązkiem jest nieustanne wspieranie ich posługi Narodowi codzienną modlitwą, uczciwością i wiernością swoim obowiązkom oraz podkreślanie z chlubą, że się jest Polakiem.

Chrystus natomiast w swojej Ewangelii poucza nas, że nie wystarczy czcić Boga wargami, lecz zachowywaniem Jego przykazań, czyli Jego woli. Toteż nie można tradycji, stanowionych praw i różnych zwyczajów wynosić ponad naukę samego Boga. Boże Prawo jest ponad wszelkimi prawami. I jego trzeba się trzymać, gdyż tylko ono prowadzi do pelni życia – doczesnego i wiecznego.

Bracia i Siostry! Nasze dzisiejsze ucztowanie przy stole eucharystycznym jest zarazem wspomnieniem 12 rocznicy śmierci płk Ryszarda Kuklińskiego. Mówi się i pisze, że ostatnim żołnierzem Niezłomnym był sierżant Józef Franczak, ps. „Lalek”, który zginął z rąk funkcjonariuszy SB i ZOMO w Majdanie Kozic Górnych, 21 października 1963 r.

I to jest prawda, ale trzeba koniecznie dodać: „ostatni żołnierz niezłomny, który zginął z bronią W ręku”.

Ale tak naprawdę, ostatnim żołnierzem niezłomnym był, bez wątpienia, płk Ryszard Kukliński, który umarł śmiercią naturalną ll lutego 2004 r.

Mamy długi i piękny korowód obrońców naszej Ojczyzny. Do tego wspaniałego korowodu, koniecznie musimy dołączyć płk Ryszarda Kuklińskiego, który w czasach napięcia nuklearnego pomiędzy NATO i Układem Warszawskim przekazał USA plany przygotowywanej wojny pomiędzy wymienionymi układami sił, wstrzymując tym samym wojnę, która rozgrywała by się na terenach Polski Pólnocno-Zachodniej.

Dzisiaj z całą pewnością możemy powiedzieć: jak Marszałek Piłsudski powstrzymał w dwudziestym roku zalew Polski i Europy przed marksistowskim komunizmem, oczywiście zbrojnie, tak płk Ryszard Kukliński swoją działalnością zatrzymał wybuch trzeciej wojny światowej, która przyniosłaby może jeszcze większe zniszczenie niż druga.

Oczywiście, że jego wrogowie: komuniści, kolaboranci Wschodu, a dziś innego
ukierunkowania, różnego rodzaju lewactwo, będą nazywać jego działanie – zdradą, ale my doskonale wiemy, że on narażał swoje życie właśnie w obronie Polski, nie dla osobistych korzyści, nawet nie dla bohaterstwa. A dowodem
na to jest to, że gdy Polsce nic nie zagrażało, wykonywał swoje wojskowe obowiązki w Układzie Warszawskim wiernie i solidnie, jako wybitny, wojskowy strateg.

Dopiero, gdy zorientował się, co może zagrażać Polsce, w razie nuklearnej wojny, zaczął szukać sposobów ratowania jej. Gdy ich nie znalazł, jako ostateczność, nawiązał kontakty z amerykańskim wywiadem. I to poskutkowało.

Wielkość płk. Ryszarda Kuklińskiego kryje się również w tym, że on w pojedynkę, w pełnej konspiracji, podjął walkę z całym Układem Warszawskim, i tę walkę wygrał.

Nie miał pomocników, nie stworzył żadnej organizacji podziemnej.

Nic dziwnego, ze niektórzy porównują Kuklińskiego do Mickiewiczowskiego Konrada Wallenroda, który mimo różnych doświadczeń nie zatracił narodowej tożsamości. Przepełniony miłością do Ojczyzny, wstąpił nawet do Zakonu Krzyżackiego, został jego Mistrzem, a wszystko po to, by doprowadzić do klęski wojsk krzyżackich w wojnie z Litwą.

Różnica między Wallenrodem a Kuklińskim tkwiła w
motywacji działania.

Wallenrodem kierowała chęć zemsty na wrogach, Kuklińskiego zaś miłość i troska o swoją Ojczyznę.

Bracia i Siostry! Historię o ludziach i wydarzeniach
trzeba pisać rzetelnie i prawdziwie, a zwłaszcza gdy tę
historię przekazuje się młodym pokoleniom.

Niestety, recenzenci w podręcznikach do historii dla liceów i techników znaleźli błędy, przemilczenia i manipulacje. Tak nie może być! Nie można pisać historii według poprawności politycznej. Nie można okłamywać społeczeństwa. Nie
można karmić młodzieży kłamstwami, przekazem dwuznacznym, szkodliwym. Mamy nadzieję, że nowe Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego czy inna
odpowiednia władza uzupełni podręczniki szkolne do historii. Podręcznik powinien kształtować i wychowywać dla służby Państwu.

Dobrze się stało, że Światowy Związek Żołnierzy AK domaga się wyłączenia z obiegu podręcznika „Poznać przeszłość. Wiek XX”.

Na zakończenie powierzmy Bogu nasze pragnienia
z wiersza: Polska:

„Chcemy dziś Polski bogatej i w rozum,
I w plony, Kraju Piastów gościnnych, mężnych Jagiellonów
Zawiszów, Koperników, Sobieskich, Kościuszków.
Zakochanych w Polskości – jak Szopen z Moniuszką!
Z geniuszem Mickiewiczów, Paderewskich siłą
Chcemy Piłsudskich i Dmowskich, Pileckich, Wojtyłów”.


o. Jerzy Pająk OFM Cap

kapelan środowisk niepodległościowych

 

*       *       *

Anna-Maria-Anders-Sek-Stanu-KPRM-PROPWiM-2016-02-08

 

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI  >  >  >  TUTAJ.

  • Zdjęcia i video Józef Wieczorek.

 

Źródło:   https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/2016/02/10/w-holdzie-plk-ryszardowi-kuklinskiemu-w-krakowie-a-d-2016/ , 9 lutego 2016.

 

Od Redakcji PCO:

Jak informuje portal polskieradio.pl rzecznik prasowy MON potwierdził informaję o skierowaniu przez min. Antoniego Macierewicza wniosku o nadanie pośmiertnie Ryszardowi Kuklińskiemu stopnia generała.

 

Więcej o płk. Kuklińskim na naszym portalu   >   >   >   TUTAJ.

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2 , 2016.02.10 / akt. 2016.02.12

Józef Wieczorek

Autor: Józef Wieczorek