Dr Jerzy Jaśkowski: Jak dr Sławatyniec protestuje. Na kanwie  artykułu: JAK MEDYCYNA ROCKEFELLERA NISZCZY ZDROWIE. (www.polishclub.org)


„Pierwszym krokiem w kierunku dojścia do prawdy jest informacja”
– jj

 

 

Otrzymałem od p. dr Tomasza Sławatyńca poniższy e-mail:

 

Ponieważ zarzucił mi Pan niewiedzę, a dodatkowo pomówił mnie Pan publicznie ( https://www.polishclub.org/2016/02/15/dr-jerzy-jaskowski-jak-medycyna-rockefellera-niszczy-zdrowie/ ), będę żądał od Pana publicznego sprostowania podanych nieprawdziwych informacji i przeprosin.

1) Nieprawdą jest, że ukończyłem jakąś szkolę handlową BMA (Pan dr Tomas Sławatyniec ma długą karierę administracyjną, bowiem po studiach medycznych skończył szkołę handlową BMA. Jest to rzadkość, ponieważ medycyna jest tak rozległą dziedziną wiedzy, że zawsze lekarz stara się pogłębiać wiedzę fachową medyczną, a nie handlową)

Po uzyskaniu dyplomu lekarza (1982), podjąłem pracę w Klinice Neonatologii IMiDz, a następnie w WSzZ w Ciechanowie na Oddziale Pediatrii. W tym czasie zdobyłem dyplom specjalisty chorób płuc i pediatrii. W latach 1991-99 kierowałem jednym z największych szpitali pediatrycznych w Polsce – Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym im. Profesora Brudzińskiego w Dziekanowie Leśnym, cały ten czas pracowałem jako lekarz, pogłębiałem (i nadal to robię) swoją wiedzę medyczną, nigdy natomiast „handlową”

Nie ukończyłem żadnej szkoły handlowej i jakiegoś BMA (co to takiego???), natomiast kierując szpitalem odbyłem studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia (Health Care Management) w Holandii, USA i Japonii. W trakcie tych studiów i stypendiów miałem możliwość poznania nie tylko jak zarządzać szpitalem, ale przede wszystkim jak zapewnić dzieciom nowoczesną diagnostykę i terapię, jak tworzyć nowoczesny i bezpieczny szpital pediatryczny.

Ukończyłem również studia magisterskie z zarządzania na Akademii Koźmińskiego w Warszawie i studia MBA (Master of Bussiness Administration)

2) nieprawdą jest, że byłem dyrektorem na Polskę i kraje bałtyckie w firmie BMS. Pracowałem tam na stanowisku szefa działu rejestracji i refundacji

3) nieprawdą jest, że firma Roche, w której pracowałem w latach 2004-12 jest znanym producentem szczepionek. Nie chcę Panu Doktorowi zarzucać niewiedzy, jak Pan to zrobił w stosunku do mnie, ale informuję Pana, że Roche nigdy nie produkował jakichkolwiek szczepionek!!!

4) i chciałbym przejść na koniec do przedstawionej przez Pana tezy: I to jest bezpośredni dowód, że p. Tomasz Sławatyniec bierze udział w kampanii handlowej, wspomagając bezprawne działania administracyjne, a nie zajmuje się dobrem dzieci. Przecież za powikłania w Polsce koncerny nie płacą.

To jest pomówienie, którego jeśli Pan nie sprostuje, to skieruję cywilny pozew przeciw Panu do Sądu.

Zaręczam Panu, że medycynę pamiętam i myślę, że zdecydowanie bardziej jestem na bieżąco z najnowszymi doniesieniami i czytaniem prac naukowych, niż Pan (a napisał Pan: Gdyby bowiem p. Prezes Tomasz Sławatyniec jeszcze pamiętał trochę medycynę, to wiedziałby, że przykładów nieskuteczności szczepień chociażby przeciwko grupie przedstawiono już dużo.)

Przy okazji polecam lekturę najnowszego badania nt. skuteczności szczepień i „domniemanych” powikłań – http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114885,19647391,jest-kolejne-potwierdzenie-szczepionka-mmr-odra-swinka-rozyczka.html#MT

 

*    *    *

 

W celu sprawdzenia wiarygodności e-maila wysłałem pismo.  E-mail może każdy przysłać.

  

W.Sz. P. dr T. Sławatyniec.

W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym pismem, nie chcąc popełnić żadnej pomyłki, poniżej podaję to, co zrozumiałem, że mam sprostować. 

1. Nie ukończył Pan MBA

2. Nie był Pan dyrektorem

3. Wystąpienie o szczepieniach podane przez GW nie jest w kampanii reklamowej GW.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie albo skorygowanie.

Z poważaniem

Jaśkowski

 

W odpowiedzi otrzymałem powtórnie to samo pismo. Więc nie wdając się w polemikę przytaczam to, co od kilku lat drukuje prasa w Polsce.

Oczywiście prostuję czeski błąd BMA, poprawiając na MBA. 

Prostuję także użyte przeze mnie pojęcie: „stanowisko dyrektora” na użyte przez p. dr T. Sławatyńca, stanowisku szefa działu. Pojęcie szef zawsze kojarzy mi się z mafią.

*     *     *

 

Poniżej oświadczenie osobiste p. dr T. Sławatyńca.

Oświadczenie majątkowe p .dr Tomasza Sławatyńca z 02.01.2015 roku członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną: Prezes Zarządu Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Sp.zo.o. z dnia Gdańsk 29 kwietnia 2014r.

środki pieniężne 1 409 505 zł [małżeńska wspólnota majątkowa]

środki pieniężne w walucie obcej 21 375 CHF [ małżeńska wspólnota majątkowa]

papiery wartościowe Fundusz Inwestycyjny Legg Mason Akcji na kwotę 168 582.23 [ małżeńska wspólnota majątkowa]

mieszkanie 68.10 o wartości 450 000 zł własnościowe [ małżeńska wspólnota majątkowa],

inne nieruchomości  80 m. kw 560 000 zł [ małżeńska wspólnota majątkowa],

36.13 m kw o wartości 468 000 zl [ małżeńska wspólnota majątkowa].

do dnia 06 sierpnia 2013 roku prowadziłem prywatną praktykę, osiągając dochód 2 800/1350 zł wg PIT 36 za 2013 r.

 

Oświadczenie majątkowe p. dr Tomasza Sławatyńca z 02.01.2015 roku członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną: Prezes Zarządu Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańku Sp.zo.o. z dnia Gdańsk 02.01.2015r.

1. środki pieniężne w walucie polskiej 1 586 369 zł [ małżeńska wspólnota majątkowa]

2. papiery wartościowe Fundusz Legg Mason Akcje  1 564 610 małżeńska wspólnota majątkowa.

3. mieszkanie o powierzchni 68.10 m.kw. o wartości 400 000 zł [małżeńska wspólnota majątkowa]  

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód  w wysokości

inne nieruchomości 

powierzchnia 80 m. kw o wartości 500 000 zł

powierzchnia 36.13 m.kw o wartości 350 000 zł [małżeńska wspólnota majątkowa]

 

To oficjalne oświadczenie p. doktora Tomasza Sławatynca, poniżej podaję jego życiorys prezentowany w prasie i radio od kilku lat, kiedy startował na stanowiska dyrektora szpitali w Trójmieście. Te informacje są ogólnie dostępne i niekwestionowane.

Nowy dyrektor Szpitala Morskiego w Gdyni jest lekarzem – specjalistą w zakresie chorób płuc oraz pediatrą. Ukończył w 1982 r. Akademię Medyczną w Warszawie. Później ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia MBA na tej samej uczelni. Pracował w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, następnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie. 

 

W latach 1991-1999 był dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, gdzie kierował personelem liczącym ponad 500 pracowników. Później związał się z koncernami farmaceutycznymi. Był dyrektorem zarządzającym na Polskę i kraje bałtyckie w firmie Bristol Myers Squibb, a następnie w latach 2004-2012 dyrektorem ds. korporacyjnych firmy Roche Polska sp. z o.o., gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie strategii refundacyjnej dla leków wprowadzanych na rynek polski czy też negocjacje poziomu finansowania leków w terapeutycznych programach zdrowotnych (lekowych) oraz katalogu chemioterapii na poziomie centrali NFZ i oddziałów wojewódzkich.

 

Poniżej informacje zawarte na STRONIE FIRMY ROCHE Z 2012 ROKU.

1. Dyrektor ds Korporacyjnych (Government/Funding&Regulatory Affairs)

Roche Polska

listopad 2004 – październik 2012 (przez 8 lat)

– odpowiedzialność za przygotowanie strategii refundacyjnej dla leków wprowadzanych na polski rynek; przygotowanie propozycji instrumentów dzielenia ryzyka; negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną Ministerstwa Zdrowia. Negocjacje poziomu finansowania leków w terapeutycznych programach zdrowotnych (lekowych) oraz katalogu chemioterapii na poziomie centrali NFZ i oddziałów wojewódzkich. 

1. – współpraca z działami sprzedażowymi i marketingiem oraz z działem farmakoekonomiki (przygotowywanie analiz HTA) 

2. – zarządzanie zespołem 12-13 osób 

3. – przygotowanie strategii finansowania programu terapeutycznego-leczenie raka piersi z zastosowaniem trastuzumabu 

4. – zarządzanie procesem refundacyjnym dla leku Avastin w leczeniu raka jelita, -zakończone wprowadzeniem programu lekowego 

5. – przygotowanie strategii negocjacyjnej (ustawa refundacyjna 2011), co pozwoliło na utrzymanie dotychczasowego poziomu cen, praktycznie dla wszystkich leków Roche, jak również rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla wielu z nich (transplantologia, onkologia) 

6. Budowa reputacji Roche Polska jako firmy odpowiedzialnej społecznie, poprzez realizację projektów wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (akacja MAM PAM)

1. Governmental & Regulatory Affairs Director Poland & Baltics

Bristol-Myers Squibb

listopad 1999 – październik 2004 (przez 5 lat)

– przygotowanie strategii refundacyjnych 

2. – negocjowanie poziomu finansowania leków BMS w Ministerstwie Zdrowia i Kasach Chorych, a następnie NFZ 

3. – nadzór nad działami refundacji i rejestracji w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) 

4. – zarządzanie zespołem 10 osób w Polsce i 3 w krajach bałtyckich 

5. – zakończone sukcesem negocjacje refundacyjne dla kluczowych produktów BMS, co spowodowało znaczący wzrost sprzedaży w latach 1999-2004 

6. – przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej dla wszystkich leków BMS w związku z akcesją Polski do Unii EuropejskiejDyrektor Naczelny
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym
listopad 1991 – październik 1999 (przez 8 lat)

– kierowanie personelem ponad 500 pracowników 

– przygotowanie i realizacja planów biznesowych szpitala 

– inicjowanie i wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych 

– współpraca z organami samorządowymi 

– negocjowanie z Ministerstwem Zdrowia finansowania procedur wysokospecjalistycznych 

– negocjowanie z Kasami Chorych kontraktów na świadczenia zdrowotne 

– w roku 1999 kończąc pracę w szpitalu zostawiłem go bez zobowiązań wymagalnych

 

Asystent Instytut Matki i Dziecka
październik 1982 – październik 1983 (przez 1 rok i 1 miesiąc)

Edukacja

Zarządzanie, magisterskie
Akademia Koźmińskiego w Warszawie
październik 2002 – czerwiec 2005 (przez 2 lata i 9 miesięcy)

MBA dla kadry medycznej, MBA
Akademia Koźminskiego w Warszawie
wrzesień 2002 – czerwiec 2004 (przez 1 rok i 10 miesięcy)

Wydział Lekarski, magisterskie
Akademia Medyczna w Warszawie
październik 1976 – czerwiec 1982 (przez 5 lat i 9 miesięcy)

Specjalizacje

Finanse/Ekonomia Zarządzanie finansami

 

Trójmiasto.pl, 1 sierpnia 2013:

…Nowy dyrektor obejmie stanowisko 12 sierpnia.
… w latach 2004-2012 dyrektorem ds. korporacyjnych firmy Roche Polska sp. z o.o., gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie strategii refundacyjnej dla leków wprowadzanych na rynek polski czy też negocjacje poziomu finansowania leków w terapeutycznych programach zdrowotnych (lekowych) oraz katalogu chemioterapii na poziomie Centrali NFZ i oddziałów wojewódzkich. 

Więcej: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nowy-dyrektor-Szpitala-Morskiego-wGdyni-n71281.html?strona=3 , 1 sierpnia 2013.

 

Gdynia.naszemiasto.pl, 31 lipca 2013: 

…Nowym dyrektorem Szpitala Morskiego PCK w Gdyni zostanie Tomasz Sławatyniec, dotychczasowy dyrektor ds. korporacyjnych w firmie farmaceutycznej Roche Polska. 

Szpital PCK w Gdyni ma nowego dyrektora.  

– To bardzo kontrowersyjna i zła decyzja – twierdzi Stanisław Taube, członek zarządu Forum Związków Zawodowych województwa, były członek Rady Społecznej szpitala w Redłowie. – Dziwi, że komisja nie wybrała startującej w konkursie wicedyrektor Elżbiety Kruszewskiej, sprawnego menedżera, która praktycznie stworzyła w szpitalu Pomorskie, a obecnie Gdyńskie Centrum Onkologii. Wzięli człowieka z zewnątrz, nie znającego realiów szpitala.

Pracownicy Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni zaniepokojeni planami likwidacji pediatrii i chirurgii (26 lutego 2013-jj)

Przy okazji konkursu pojawiły się plotki, jakoby nowy dyrektor miał zawdzięczać stanowisko koneksjom rodzinno-koleżeńskim. Ewa Grenda, dyrektor generalny Roche nosi bowiem takie samo nazwisko, jak Jolanta Sobierańska-Grenda, dyrektor departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. – To jedynie zbieg okoliczności – mówi Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka marszałka.

Więciej:   http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/kontrowersje-w-sprawie-wyboru-nowego-szefa-szpitala-pck-w,1948823,art,t,id,tm.html , 31 lipca 2013

DziennikBałtycki.pl, 5 stycznia 2015:

tomasz-slawatyniec-facebook-dzb20150105… Z dniem 2 stycznia br., decyzją rady nadzorczej nowym prezesem Szpitala Dziecięcego POLANKI sp. z o.o. został Tomasz Sławatyniec.

… Tomasz Sławatyniec jest lekarzem – specjalistą w zakresie chorób płuc oraz pediatrą. Ukończył w 1982 r. Akademię Medyczną w Warszawie. Później ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia MBA na tej samej uczelni. Pracował w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, następnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie. W latach 1991-1999 był dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Od sierpnia 2013 r. do końca 2014 r. zarządzał Szpitalem Morskiego im. PCK w Gdyni sp. z o.o. 

Więcej: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3704996,nowy-prezes-szpitala-polanki-w-gdansku-od-2015-roku-stanowisko-zajmuje-tomasz-slawatyniec,id,t.html

 

Pomorskie.eu, 1 sierpnia 2013

… Tomasz Sławatyniec – nowy dyrektor Szpitala Morskiego w Gdyni – jest lekarzem specjalistą w zakresie chorób płuc oraz pediatrą. Ukończył w 1982 r. Akademię Medyczną w Warszawie. Później ukończył kierunek zarządzanie i marketing w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia MBA na tej samej uczelni. Pracował w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, następnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie. W latach 1991-1999 był dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, gdzie kierował personelem liczącym ponad 500 osób. Później związał się z koncernami farmaceutycznymi. Był dyrektorem zarządzającym na Polskę i kraje nadbałtyckie w firmie Bristol Myers Squibb, a następnie w latach 2004-2012 dyrektorem ds. korporacyjnych firmy Roche Polska sp. z o.o., gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie strategii refundacyjnej dla leków wprowadzanych na rynek polski czy też negocjacje poziomu finansowania leków w terapeutycznych programach zdrowotnych (lekowych) oraz katalogu chemioterapii na poziomie centrali NFZ i oddziałów wojewódzkich…

Małgorzata Pisarewicz

 Więcej: http://pomorskie.eu/swp/-/asset_publisher/Dfcp0hOi84SF/content/nowi-dyrektorzy-samorzadowych-szpitali/ , 1 sierpnia 2013

 

Jak widać pojęcia się zmieniają w zależności od potrzeby.

 

Co do meritum – szczepień. Także nie komentuję, napisałem wyraźnie, że wypowiedź T.S. wpisuje się w reklamę szczepień Gazety Wyborcze a nie że jest reklamą,  w odpowiedzi dostałem właśnie artykuł, według p. dr T. Sławatyńca jak najbardziej „medyczny” z Gazety Wyborczej.

 

To by było na tyle. Bez komentarza.

Przepraszam więc p. dr Tomasza Sławatyńca za te błędy.

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdańsk, 28 marca 2016

 

  • Zdjęcie główne za Inter / Wybór zdjęcia wg.pco

 

Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu   >    >    >  TUTAJ.

 

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2  , 2016.03.2016

Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski